BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej 2018

 

Sesja III/2018

19 grudzień 2018

Porządek obrad

Zmiana terminu posiedzenia sesji 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2031

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

3. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

4. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2028

 


Sesja II/2018 

27 listopad 2018

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Oganizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 3382D w miejscowości Grzmiąca

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

5. Projekt uchwały w sprawie okreslenia stawek opłaty targowej

6. Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

7. Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

8. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Basenu Krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

12. Projekt uchwały w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


Sesja I/2018

19 listopad 2018

Porządek obrad 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 
 
 
 
Wprowadził Administrator 21.11.2018 12:59:02
Opublikował Administrator 21.11.2018 12:59:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2018 12:59:02
Zaktualizował Administrator 11.12.2018 15:55:42
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl