BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Podjęte uchwały Rady Miejskiej
Podjęte uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej 2018

20. Uchwała Nr II/20/2018 w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


19. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


18. Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy


17. Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych


16. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości :


15. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


14. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie określenia stawek opłaty targowej


13. Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


12. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


11. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 3382D w miejscowości Grzmiąca


10. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


9. Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych


8. Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


7. Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


6. Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego


5. Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


4. Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


3. Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


2. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Wprowadził Administrator 21.11.2018 12:40:08
Opublikował Administrator 21.11.2018 12:40:08
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2018 12:40:08
Zaktualizował Administrator 10.12.2018 13:27:10
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl