Rejestr zmian
Rejestr zmian
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
17.05.2023 13:15:00 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
17.05.2023 13:14:11 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia Radnych kadencji 2018-2023 Oświadczenia majątkowe
16.05.2023 15:27:24 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
16.05.2023 15:22:54 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
16.05.2023 15:19:51 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
15.05.2023 14:10:42 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
15.05.2023 07:37:32 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
15.05.2023 07:36:51 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
12.05.2023 09:27:37 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
12.05.2023 09:21:39 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
12.05.2023 07:29:11 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
11.05.2023 07:51:08 Marta Czepil wprowadzenie PODZIAŁ GMINY GŁUSZYCA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
11.05.2023 07:44:38 Marta Czepil wprowadzenie DOSTOSOWANIE OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH GMINY GŁUSZYCA DO STANU FAKTYCZNEGO BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
10.05.2023 13:45:37 Administrator aktualizacja WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 13:45:23 Administrator aktualizacja WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 13:45:13 Administrator wprowadzenie WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 08:29:58 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
09.05.2023 15:01:40 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
09.05.2023 08:29:29 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
08.05.2023 13:56:49 Agnieszka Malinowska aktualizacja Wykaz gniazd selektywnych na terenie miasta Głuszyca Zasady Segregacji Odpadów
08.05.2023 13:50:08 Agnieszka Malinowska aktualizacja Odbiór odpadów zielonych maj - czerwiec 2023 Akcje cykliczne
08.05.2023 13:49:55 Agnieszka Malinowska aktualizacja Odbiór odpadów zielonych maj - czerwiec 2023 Akcje cykliczne
08.05.2023 07:50:23 Marta Czepil wprowadzenie OGŁOSZENIE O WYBORACH WYBORY DO RADY KADENCJI 2023-2026
05.05.2023 10:45:08 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
04.05.2023 13:50:16 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
04.05.2023 10:50:17 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.5.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
04.05.2023 10:40:56 Marta Czepil aktualizacja Plan zamówień publicznych na 2023 r. Zamówienia publiczne 2023
04.05.2023 09:59:23 Administrator wprowadzenie WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najem / dzierżawy
02.05.2023 12:34:09 Marta Czepil aktualizacja Sesje Rady Miejskiej w 2023 Sesje Rady Miejskiej 2023
02.05.2023 12:31:52 Marta Czepil aktualizacja Sesje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
02.05.2023 12:28:04 Marta Czepil aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
02.05.2023 11:13:46 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
02.05.2023 11:12:26 Marta Czepil aktualizacja PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY Podmiot odbierający
02.05.2023 11:11:20 Marta Czepil aktualizacja PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY Podmiot odbierający
28.04.2023 22:27:50 Marta Czepil aktualizacja Analiza stanu gospodarki odpadami Analizy stanu gospodarki odpadami
28.04.2023 22:22:45 Marta Czepil wprowadzenie NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
28.04.2023 15:29:03 Marta Czepil aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
28.04.2023 13:34:48 Marta Czepil wprowadzenie Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Harmonogramy
28.04.2023 11:39:41 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA
26.04.2023 13:16:44 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.4.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
26.04.2023 12:17:46 Marta Czepil wprowadzenie NIBITZKiZP.271.2.6.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
25.04.2023 15:42:36 Administrator aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.4.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
24.04.2023 21:19:41 Marta Czepil aktualizacja Plan zamówień publicznych na 2023 r. Zamówienia publiczne 2023
24.04.2023 08:24:39 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
20.04.2023 13:23:14 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
20.04.2023 13:21:29 Administrator aktualizacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
20.04.2023 13:19:30 Administrator aktualizacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
20.04.2023 13:19:20 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
20.04.2023 11:30:35 Administrator aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.4.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
19.04.2023 11:46:51 Administrator wprowadzenie OBWIESZCZENIE OGŁOSZENIA RÓŻNE, KONKURSY OFERT
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl