BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Komisje RM kadencja 2006-2010
Komisje RM kadencja 2006-2010

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołana została Uchwałą Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
działa w następującym składzie:

 1. radna Ela Chilińska,
 2. radny Grzegorz Pieroń,
 3. radny Bernard Szostak.

Do zakresu działania Komisji należy:

 1. ochrona i kształtowanie środowiska,
 2. zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,
 3. odprowadzanie, usuwanie ścieków i wywóz nieczystości stałych,
 4. utrzymanie porządku na terenie gminy,
 5. promowanie gospodarstw agroturystycznych,
 6. współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doractwa Rolniczego.
Wprowadził Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:39:06

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu powołana została Uchwałą Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu funkcjonuje w następującym składzie:

 1. radny Roman Głod,
 2. radna Wioletta Prokopek,
 3. radna Dorota Skrabka.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy:

 1. oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum,
 2. kultury, w tym Centrum Kultury-Miejska biblioteka publiczna oraz innych placówek upowszechniajacych kulturę,
 3. rozwoju kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 4. turystyki, w tym Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca kompleks Osówka”, upowszechniania sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

 

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:33:29

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych powołana została Uchwałą Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych działa w następującym składzie:

 1. radna Mirosława Furs,
 2. radny Marek Masiuk,
 3. radny Grzegorz Szymański.

Do zakresu działania Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych należy:

 1. ochrona zdrowia i zabezpieczenia opieki zdrowotnej,
 2. pomoc społeczna,
 3. łagodzenie skutków bezrobocia,
 4. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 5. obrona cywilna,
 6. porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Wprowadził Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:33:43

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego powołana została Uchwałą Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego działa w następującym składzie:

 1. radna Jolanta Kawa,
 2. radny Andrzej Magdziarz,
 3. radny Jerzy Solarz.

Do zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy:

 1. budżetu, planów finansowych i komunalnej gospodarki,
 2. inicjatyw i programów gospodarczych oraz promocji gminy,
 3. podatków i opłat lokalnych,
 4. gospodarki mieniem komunalnym,
 5. kształtowania polityki w zakresie gospodarki terenami, lokalami, polityki finansowej w stosunku do podmiotów handlowych i usługowych,
 6. targowisk,
 7. utrzymanie administracji samorządowej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 8. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. programowania i realizacji inwestycji,
 10. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
 11. utrzymania gminnych dróg, placów i mostów,
 12. utrzymania cmentarza komunalnego.
Wprowadził Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:33:55

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1.  radny Roman Głód.
 2.  radny Wiesław Nogawka.
 3.  radny Jacek Mastalerz. 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej zamieszczony jest w Statucie Gminy
w Rozdziale V - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej organizacja Komisji Rewizyjnej.

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 19.01.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:34:04
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl