BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy

3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:

Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.

E-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.


Wprowadził Administrator 28.05.2018 11:25:32
Opublikował Administrator 28.05.2018 11:25:32
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.05.2018 11:25:32
Zaktualizował Administrator 29.05.2018 05:42:10
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl