BIP » INFORMACJE ARCHIWALNE » Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe
Wprowadził Tomasz Szachta 29.12.2014 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 29.12.2014 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.12.2014 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Szachta 29.12.2014 21:44:22
Wprowadził Tomasz Szachta 09.11.2012 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 09.11.2012 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 09.11.2012 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Szachta 07.05.2014 22:09:19

Elżbieta Rembiszewska-Zibrow - były Zastępca Burmistrza Gminy Głuszyca

Elżbieta Rembiszewska-Zibrow

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.
 

- Oświadczenie majątkowe z dnia 01.03.2013.- pełniąca funkcje sekretarza

- Oświadczenie majątkowe z dnia 12.04.2013 - Zastępca Burmistrza Gminy Głuszyca

- Oświadczenie majątkowe za 2012 r.

- Oświadczenie majątkowe za 2012 r. - korekta

- Oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Wprowadził zobowiązany 18.10.2011 00:00:00
Opublikował zobowiązany 18.10.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść zobowiązany 18.10.2011 00:00:00
Zaktualizował zobowiązany 15.09.2014 11:17:37

Katarzyna Karkułowska - była Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.

Katarzyna Karkułowska
- była Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.

Wprowadził zobowiązana 11.08.2011 00:00:00
Opublikował zobowiązana 11.08.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść zobowiązana 11.08.2011 00:00:00
Zaktualizował zobowiązana 18.10.2011 15:24:59
Wprowadził zobowiązny 11.08.2011 00:00:00
Opublikował zobowiązny 11.08.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść zobowiązny 11.08.2011 00:00:00
Zaktualizował zobowiązny 29.12.2014 21:32:45

Ewa Kłusek - były Skarbnik Gminy

 Ewa Kłusek - Skarbnik Gminy

Powołana na stanowisko Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca. 

Wprowadził osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 29.12.2014 21:33:05
Wprowadził osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 21.06.2011 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 08.01.2015 11:46:51

Irena Piasecka - inspektor ds. księgowości budżetowej

Irena Piasecka - inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Wprowadził Irena Piasecka 08.03.2011 00:00:00
Opublikował Irena Piasecka 08.03.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Irena Piasecka 08.03.2011 00:00:00
Zaktualizował Irena Piasecka 08.03.2011 15:26:03
Wprowadził Alicja Ogorzelec 20.01.2011 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 20.01.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 20.01.2011 00:00:00
Zaktualizował Alicja Ogorzelec 29.12.2014 21:34:25

Józef Piksa - były Zastępca Burmistrza

Józef Piksa - były Zastępca Burmistrza

Powołany na stanowisko Zarządzeniem Nr 40/K/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy.

Odwołany z funkcji Zarządzeniem Nr 15/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy.

Wprowadził jp 13.01.2011 00:00:00
Opublikował jp 13.01.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść jp 13.01.2011 00:00:00
Zaktualizował jp 07.07.2011 07:36:25

Dorota Lidia Hałas - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Dorota Lidia Hałas
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził D.L.Hałas 01.12.2010 00:00:00
Opublikował D.L.Hałas 01.12.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść D.L.Hałas 01.12.2010 00:00:00
Zaktualizował D.L.Hałas 07.05.2014 21:51:46

Piotr Popek - Były Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy

Piotr Popek
- Były Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki. 

Wprowadził osoba zobowiązana 10.05.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 10.05.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 10.05.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 11.08.2011 14:01:53

Renata Tarasiuk p.o Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Renata Tarasiuk,

- p.o dyrektora Zespołu Szkół

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

- Oświadczenie Majątkowe z dnia 30.04.2012

- Oświadczenie Majątkowe Korekta z dnia 21.09.2012

- Oświadczenie Majątkowe odwołanie z p.o Dyrektora Zespołu szkół w Głuszycy

- Oświadczenie majątkowe powołanie na stanowisko Dyrekotora

- oświadczenie majątkowe za 2012 r.

- oświadczenie majątkowe za 2013 r.

Wprowadził osoba zobowiązana 23.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 23.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 23.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 22:15:36

Tomasz Gromala - Były Zastępca Burmistrza

Tomasz Gromala
- były Zastępca Burmistrza

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 20.12.2010 13:15:46

Wojciech Durak - były Burmistrz Głuszycy

Wojciech Durak
- były Burmistrz Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 20.12.2010 13:17:05

Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat Lokalnych

Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat Lokalnych.

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 21:57:44

Alicja Ogorzelec - były Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Alicja Ogorzelec 
- były Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zarządzeniem Burmistrza Nr 206/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń.

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Zaktualizował osoba zobowiązana 29.05.2012 09:10:58

Zdzisław Łazanowski - Dyrektor Zakładu Turystycznego

Zdzisław Łazanowski
- Dyrektor Zakładu Turystycznego "Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka"

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 22:17:14

Roman Rozmarynowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Roman Rozmarynowski
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 22:14:05

Jadwiga Szewczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Jadwiga Szewczyk
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 22:04:09

Jacek Świderski - były Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Jacek Świderski
-były Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 04.04.2011 11:28:46

Joanna Fornalska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Joanna Fornalska
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 05.11.2014 13:06:42

Iwona Wiśniewska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Głuszycy

Iwona Wiśniewska
- Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Głuszycy

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 29.07.2014 15:45:10

Ewa Dorosz - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Ewa Dorosz
- Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 21:56:04

Agnieszka Gumna - były Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Agnieszka Gumna
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 01.12.2010 11:00:43

Maria Wszołek - były Sekretarz Gminy

Maria Wszołek
- Sekretarz Gminy

 zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Głuszycy od 21 kwietnia 2009 r.

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 07.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 29.12.2014 21:36:04

Ewa Morawiec - Były Skarbnik Gminy

Ewa Morawiec
- Były Skarbnik Gminy - odwołana ze stanowiska Uchwałą Nr VI/31/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Ewy Morawiec.

Powołana Uchwałą Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania Pani Ewy Morawiec na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 08.03.2011 15:22:21

Danuta Mendlicka- Kierownik Komórki Świadczeń Rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

Danuta Mendlicka
- Kierownik Komórki Świadczeń Rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

Upoważniona 23 października 2009 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie B.0113- U.S. - 3/09

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 21:53:49

Katarzyna Starzyńska (zd. Morawska) - Specjalista Pracy Socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

Katarzyna Starzyńska zd.Morawska
- Specjalista Pracy Socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy

Upoważniona 27 października 2009 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy. Upoważnienie B.0113- U.S. - 4/09

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

 

Wprowadził osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Opublikował osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść osoba zobowiązana 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował osoba zobowiązana 07.05.2014 22:05:47

Bożena Żołnieruk - były Zastępca Skarbnika. Urząd Miejski w Głuszycy

Bożena Żołnieruk
- Zastępca Skarbnika. Urząd Miejski w Głuszycy

Zarządzeniem Burmistrza Nr 206/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń związanych z podatkami i opłatami lokalnymi

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Opublikował burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował burmistrz 29.12.2014 21:37:07

Andrzej Poniewierski - pełniący obowiązki kierownika referatu inwestycji, rozwoju i promocji

Andrzej Poniewierski
- pełniący obowiązki kierownika referatu inwestycji, rozwoju i promocji.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 206/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Opublikował burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował burmistrz 27.06.2012 12:30:13

Katarzyna Łazanowska - były Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji

Katarzyna Łazanowska
- były Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji

Zarządzeniem Burmistrza Nr 206/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Opublikował burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść burmistrz 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował burmistrz 04.04.2011 11:29:51

załaczniki-oświadczenia majątkowe

załaczniki-oświadczenia majątkowe

 

NIE ZMIENIAĆ STATUSU TEJ STRONY !!!

Wprowadził BURMISTRZ 02.04.2010 00:00:00
Opublikował BURMISTRZ 02.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść BURMISTRZ 02.04.2010 00:00:00
Zaktualizował BURMISTRZ 01.12.2010 13:36:32
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl