BIP » AKTY PRAWNE » Podatki i opłaty
Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY W 2020 ROKU

Wprowadził Marta Czepil 24.01.2020 09:23:20
Opublikował Marta Czepil 24.01.2020 09:23:20
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.01.2020 09:23:20
Zaktualizował Marta Czepil 05.11.2020 11:24:23

PODSTAWY PRAWNE

Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała nr XXVIII/213/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVIII/139/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XLIV/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XLIV/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXI/202/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/201/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwala Nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie : zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wyssokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: określenia stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XVI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Uchwała Nr LXXV/295/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LXXV/294/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr LXXV/293/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wprowadził Tomasz Szachta 07.01.2015 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 07.01.2015 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.01.2015 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 05.12.2020 16:27:52

PODATKI i OPŁATY w 2012/2013 roku

PODATKI i OPŁATY
w 2012 rokuUchwała Nr LVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXV/155/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4767, z dnia 11 grudnia 2012 roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4767

Uchwała Nr XXXV/154/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: stawek podatków od środków transportowych.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4766, z dnia 11 grudnia 2012 roku.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4766

Uchwała Nr XXXV/153/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2012, Pozycja 4765, z dnia 11 grudnia 2012 r


Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4784 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4784.

formularze do pobrania (PDF)


Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4783 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4783

Uchwała Nr XVIII/91/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4786 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4786

Uchwała Nr XVIII/90/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 258, pozycja: 4785 z dnia 13 grudnia 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4785

Wprowadził Rada Miejska 20.12.2011 00:00:00
Opublikował Rada Miejska 20.12.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Rada Miejska 20.12.2011 00:00:00
Zaktualizował Rada Miejska 04.12.2013 16:59:47

PODATKI i OPŁATY w 2010 roku

Uchwała nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 195 Pozycja 3439 w dniu  16 listopada 2009 r.
- akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3439

Uchwała Nr XXXII/181/2009  Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195  pozycja 3440 w dniu  16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3440

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; okreś lenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3441 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3441

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3442 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3442

Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-11-30 w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez gminę Głuszyca została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 3 pozycja 52 w dniu 7 stycznia 2010 r.
-akt http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/3/52

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 2009-11-30 w sprawie stawek podatku od środków transportowych została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 214 pozycja 4058 w dniu 14 grudnia 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/214/4058

Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-12-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 12 pozycja 180 w dniu 22 stycznia 2010 r. 
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/12/180

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-12-30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, określenia inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 12 pozycja 181 w dniu 22 stycznia 2010 r. 
-akt http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/12/181

 

Wprowadził ref. finansowy 26.10.2009 00:00:00
Opublikował ref. finansowy 26.10.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść ref. finansowy 26.10.2009 00:00:00
Zaktualizował ref. finansowy 27.01.2010 11:30:23

BONIFIKATA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW

BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCY

Informuje

        Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm., właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe.

Wprowadził Alicja Ogorzelec 02.03.2009 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 02.03.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 02.03.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:37:09
Wprowadził Tomasz Krzak 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:37:23
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl