BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali
Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (dostępny w Punkcie Obsługi Klienta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Jadwiga Matysiak).

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687
<<<

 

 

Wprowadził Alicja Ogorzelec 26.08.2010 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 26.08.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 26.08.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:31:13

Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 758,
  (osoba odpowiedzialna - Mariola Szarata).

OPŁATA SKARBOWA:

 1. Podanie - 5 zł.
 2. Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 3. Wydanie zezwolenia - 25 zł.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 24 poz. 198 ze zm.).
<<<

 

Wprowadził Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:20:52

Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 2. Opinia w formie postanowienia oraz wstępny projekt podziału .
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
 4. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
 5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
 6. Wykaz zmian gruntowych.
 7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu  w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW.
 8. Mapa z projektem podziału.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 758,
  (osoba odpowiedzialna - Mariola Szarata).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
 2. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663).
<<<
Wprowadził Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:21:17

Dzierżawa nieruchomości gruntowych

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (dostępny w Punkcie Obsługi Klienta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 758,
  (osoba odpowiedzialna - Mariola Szarata).

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
 2. Zarządzenie 10/05 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 26.01.2005 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych za rok 2005, stanowiących własność gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Mariola Szarata 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:21:30

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Za decyzję - 100 zł

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przedsiębiorca uniegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełnia ć następujące wymagania:

 1. Określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).
 2. Określone w Uchwale Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w sprawie szczegłówych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca.
 3. Okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnisa 2001
  o odpadach ( Dz. U. Nr 62,poz. 628 ze zmianami).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:21:47

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 2. Raport (jeżeli inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (jeżeli sporządzenie raportu może być wymagane).
 3. Poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz z obszarem, na który będzie oddziaływała ta inwestycja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Za decyzję - 76 zł

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych
  w terminie 2 miesięcy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Decyzja środowiskowa będzie ważna przez 2 lata. Jej ważność będzie można przedłużać o kolejne 2 lata, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania środowiskowe i techniczne.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn zm.), art. 46, ust. 1.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:22:02

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 2. Mapka ewidencji gruntów.
 3. Wypis z rejestru gruntów.
 4. Dla budynków - pomiar powykonawczy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 21 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2432).
 2. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 Art. 47a ust. 2).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:22:18

Przyjmowanie interwencji mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Głuszyca

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Na podstawie podania lub notatki służbowej z przejęcia sprawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  Tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 7 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:22:50

Przyjmowanie interwencji mieszkańców w zakresie hałasu

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Na podstawie podania lub notatki służbowej z przyjęcia sprawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 7 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska - (Dz. U. Nr 62 poz. 4560 ze zm.).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:26:30

Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach na terenie Gminy Głuszyca

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wykaz - informacja o wytwarzanych odpadach.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  Tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:26:51

Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  Tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Decyzja - 100 zł

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zm.).
 2. Określone w Uchwale Nr III/18/2002 Rady Miejskiej
  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca.
 3. Określone w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:27:18

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (dostępny w Punkcie Obsługi Klienta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  Tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Jadwiga Matysiak).

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. Nr 106 z 2003 r., poz. 1002 ze zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:27:34

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  Tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Decyzja - 20 zł dla osób fizycznych (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), 76 zł dla przedsiębiorców.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 ze zmianami).
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:27:54

Prowadzenie postępowania karnego w zakresie nielegalnej wycinki drzew i krzewów

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Na podstawie zgłoszenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:28:44

Uzgodnienie zakresu cięć na drzewostanie

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 14 dni.
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:29:04

Udzielanie informacji o środowisku

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  parter, pokój nr 2,
  tel. 74 88 66 741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie 5 zł.
 • Opłata za udzieloną informację zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.4445 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50 poz.435
<<<
Wprowadził Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:29:25

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (dostępny w Punkcie Obsługi Klienta).
 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Mapka.
 4. Wypis z rejestru gruntów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,

  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

W zależności od stopnia złożoności sprawy:

 • aktualności planu zagospodarowania  przestrzenego,
 • konieczności dokonania podziału geodezyjnego,
 • konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
 2. Uchwała XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
 3. Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:29:51

Składanie oświadczenia w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu nieruchomości

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt notarialny - Warunkowej  Umowy Sprzedaży.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  parter, pokój nr 3
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 109, 110, 111 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:30:17

Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych

 

KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (dostępny również w Punkcie Obsługi Klienta).
 2. Odpis z Księgi Wieczystej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 90 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
 2. Uchwała XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:30:36

Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Mapka z zaznaczonym terenem do nabycia.
 2. Wypis z ewidencji gruntów na działkę, o którą zwraca się wnioskodawca.
 3. Wypis z ewidencji gruntów na działkę, której jest właścicielem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 90 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
 2. Uchwała XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:31:03

Zamiana nieruchomości

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 6 - ciu miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:31:41

Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (mapka ewidencji gruntów, mapka zasadnicza - z zaznaczoną inwestycją).
 2. Wypis z rejestrów gruntów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 21 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieuchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603).
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:32:04

Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o użyczenie lokalu użytkowego plus statut.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 768,
  (osoba odpowiedzialna - Barbara Pogórska).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN REALIZACJI:

 • Około 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 710 - 719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Uchwała z XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
  (zmieniona Uchwałą Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r.)
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:33:03

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprzdaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wniosek dostępny w Punkcie Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

INNE OPŁATY:

 • zaliczka na wykup lokalu mieszkalnego - 500 zł,
 • zaliczka na wykup lokalu użytkowego - 1 000 zł,

Druki wpłat dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

TERMIN REALIZACJI:

 • Około 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
 2. Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności  lokali (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 3. Uchwała z XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
  (zmieniona Uchwałą Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r.)
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:33:46

Oddanie nieruchomości w najem

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Kodeks cywilny.
<<<
Wprowadził Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ogorzelec 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:34:33
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl