BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002-2006
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002-2006

2006 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2006

Uchwała Nr XXXVIII/201/2006 Rady Miejskiej  w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Gminy Głuszyca na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/202/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/203/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Góra Słodna), gmina Głuszyca.

Uchwała Nr XXXIX/204/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sierpnice na Sierpnica

Uchwała Nr XXXIX/205/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXIX/206/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXIX/207/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2006

Uchwała Nr XXXIX/208/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2013. Załącznik do Uchwały

Uchwała Nr XL/209/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.  (pobierz-zip)

Uchwała Nr XL/210/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca. Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLI/211/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2005 r

Uchwała Nr XLI/212/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla gminy Głuszyca na lata 2006-2011
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLI/213/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XLI/214/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XLII/215/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz usunięcia uchybień stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale Rady Miejskiej  Nr XL/209/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. (Załączniki: 1, 2, 3, 3u)

Uchwała Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XLII/217/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pana Józefa Wójcika

Uchwała Nr XLII/218/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji "Głuszyca" na obszarze Gminy Głuszyca. (Załącznik)

Uchwała Nr XLII/219/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca

Uchwała Nr XLII/220/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na miesiące VIII-X 2006 r.

Uchwała Nr XLII/221/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 r

Uchwała Nr XLII/222/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie "weksla in blanco"

Uchwała Nr XLII/223/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała  Nr  XLIII/224/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  4 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Pani Bożeny Żołnieruk na stanowisko pełniącej obowiązki Skarbnika Gminy Głuszycy na okres trzech miesięcy - Stwierdzona nieważność Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.II.0911-23/74/06.

Uchwała Nr XLIV/225/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  31 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Pani Bożeny Żołnieruk na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszycy

Uchwała Nr XLV/226/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy

Uchwała Nr XLV/227/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XLV/228/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 28 września 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XLV/229/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie numerami 446/1,446/2 i 446/3 o powierzchni wynoszącej ogółem 3 827 m2 stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Sierpnica

Uchwała Nr XLV/230/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Bożeny Żołnieruk

Uchwała Nr XLV/231/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania Pana Artura Michałuszka na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszycy

Uchwała Nr XLVI/232/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 
Uchwała Nr XLVI/233/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca - obszar nad Potokiem Rybnym
(załączniki 2, 3)
Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 29.11.2006 12:07:14

2005 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2005

Uchwała Nr XXVII/146/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/147/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi) gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/148/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/149/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiąymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/151/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/152/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica. gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVII/153/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVIII/154/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwał Nr XXVII/151/2005, XXVII/152/2005, XXVII/153/2005

Uchwała Nr XXVIII/155/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej polozonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/156/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej polozonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/157/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm, Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/158/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Głuszyca na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i gminy Głuszyca na lata 2004-2011

Uchwała Nr XXVIII/159/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Uchwała Nr XXVIII/161/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/165/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/166/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/126/2004 z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXIX/167/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie odstąpienia od zastosowania trybu odwołania ze stanowiska Pani Zofii Markiewicz - dyrektora gminnej instytucji kultury: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Burmistrowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2004 r.

Uchwała Nr XXX/169/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki

Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXX/171/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuzszy niż 3 lata

Uchwała Nr XXX/172/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od odpłaty rocznej ustalonej dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd

Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/174/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. (uzasadnienie)

Uchwała Nr XXXII/175/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/176/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Głuszycy do załatwiania indywidualnych spraw wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Uchwała Nr XXXII/177/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Łomnica (załacznik nr 1)

Uchwała Nr XXXIII/179/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno- rekreacyjnego położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca (załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXIII/180/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/182/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych niezbędnych do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie wrowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/184/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 ÷ 2007 (załącznik Nr 11 Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 r)

Uchwała Nr XXXV/185/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawiezmiany % dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXXV/186/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXXVI/187/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/188/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/189/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/190/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/191/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
IR-1, DR-1, IL-1, DL-1, IN-1, DN-1.

Uchwała Nr XXXVI/192/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok 

Uchwała Nr XXXVII/194/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/196/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalenia opłat artycypacyjnych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała  Nr XXXVII/197/2005 Rady  Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/199/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 22 grudnia 2005 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2006 r.

Uchwała Nr XXXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie  zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 08.01.2009 14:28:18

2004 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Uchwały podjęte przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2004

Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych na lata 2004-2008.

Uchwała Nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVI/79/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Uchwała Nr XVII/80/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XVII/81/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XVIII/82/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/83/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z 24 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/85/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XIX/86/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

Uchwała Nr XIX/87/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/88/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/89/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy z czeską gminą Hermankovice

Uchwała Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy

Uchwała Nr XIX/91/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/92/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2004 

Uchwała Nr XIX/94/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Kolcach

Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/116/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Kolcach

Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/117/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/101/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/102/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/119/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/103/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/120/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Kolcach

Uchwała Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/122/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2003 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca

Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego

Uchwała Nr XXIII/122/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie likwidacji drogi nr 373 o powierzchni 0,0676 ha stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Głuszyca Górna

Uchwała Nr XXIII/123/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/125/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/130/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. (załączniki: nr 1, nr 2.)

Uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.)

Uchwała Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXIV/135/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu "Informatyzacja e-urząd" - Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXV/137/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi "Olbrzym" w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXV/138/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe

Uchwała Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXV/140/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/141/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca na rok 2005" (załącznik nr 1) 

Uchwała Nr XXV/142/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/144/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004-2-13

Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 14.02.2006 12:26:32

2003 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Głuszycy za rok 2003

Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednego okręgu wyborczego wspólnie z gminami: Jedlina Zdrój, Mieroszów i Walim dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Uchwała Nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/53/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Dolnej w Głuszycy.

Uchwała Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 188/1 i 188/2 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003.

Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie wystąpienia z Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju.

Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca2003 r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy.

Uchwała Nr VI/32/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia26 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2002 r.

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się rodziny Państwa Natalii i Jerzego Łokacz na terenie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr VII/36/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.

Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr VIII/39/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zapewnienia udzielenia poręczenia pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa gminy Głuszyca w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr IX/42/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uchwała Nr IX/43/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr IX/44/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr X/45/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r.w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Maria Federowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy).

Uchwała Nr X/47/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Agnieszka Gumna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy).

Uchwała Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Ewa Dorosz - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy).

Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zmian granic administracyjnych gminy Głuszyca - obręb Sierpnica

Uchwała Nr XI/50/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

Uchwała Nr XII/56/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/100/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001r. w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2002-2006 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład.

Uchwała Nr XII/58/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2004 limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/59/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie likwidacji dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Grzmiąca.

Uchwała Nr XII/60/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/61/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Uchwała Nr XII/62/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie przejęcia przez gminę Głuszyca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2003/ 2004.

Uchwała Nr XIII/63/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/64/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/65/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/66/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków Komisji i sołtysów.

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą.

Uchwała Nr XIII/70/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/71/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia “Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Głuszycy na 2004 r.”

Uchwała Nr XIV/73/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Głuszycy, gmina Głuszyca.

Uchwała Nr XIV/74/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIV/75/2003 Rady Miejskiejw Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2004 r.

Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 14.02.2006 12:24:28

2002 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy podjętych w 2002 r.

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady

Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr I/5/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr I/6/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr I/7/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr I/8/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2003 roku obowiązujących na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głuszycy Pana Tomasza Gromali

Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 r. kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3

Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/105/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie wystąpienia gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej na działkach nr 164/1 i 164/3 we wsi Łominca gm. Głuszyca

Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca w jego granicach administracyjnych

Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2003 r.

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2003 r.

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 14.02.2006 12:23:18
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl