BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Współpraca zagraniczna
Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

 

 

Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminą Rokytnice w Orlickich Górach odbyło się w  sobotę 19 września 2015 r. w czasie wizyty głuszyckiej delegacji w czeskich Rokytnicach. W wyniku wcześniej przeprowadzonych spotkań, w których uczestniczyli burmistrz Głuszycy Roman Głód i starosta Rokytnic Petr Hudousek oraz radni Rady Miejskiej obu gmin, strony postanowiły zawiązać partnerstwo w celu wspierania inicjatyw i możliwości współpracy pomiędzy Gminami, organizacjami i osobami fizycznymi z obu terenów.

Współpraca z Gminą Rokytnice dotyczyć będzie takich dziedzin jak kultura, sport, ochrona środowiska, edukacja, wymiana młodzieży i innych grup społecznych. Dzięki podpisanemu partnerstwu obie Gminy będą mogły razem aplikować o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wspólne przedsięwzięcia.

Po podpisaniu umowy partnerskiej starosta Rokytnic zaprosił delegację polską składająca się z radnych Rady Miejskiej w Głuszycy, przedstawicieli sołectw, gminnych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych do zwiedzenia szkoły, nowej remizy strażackiej, muzeum kolejnictwa, zabytkowego kościoła i nowoczesnego, mutlimedialnego Muzeum Orlickich Gór w Rokytnicach.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Gmina Głuszyca od 1994 roku współpracuje z gminą Starkov. W ciągu tych lat odbyło się wiele spotkań zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych profesji: Policja, Straż Pożarna, nauczyciele, urzędnicy oraz sportowcy Klubu Sportowego Włókniarz.

Największą atrakcją jest Rajd Pojazdów Zabytkowych wraz z Festivalem czeskiego jedzenia. Impreza ta wpisała się już na dobre w kalendarz wspólnych działań Gmin Głuszyca i Starkov. Odbywa się cyklicznie od 3 lat, w sumie we wszystkich edycjach wzięło udział ok. 2500 uczestników zarówno z gminy, regionu i Czech.

Od trzech lat gminy organizują także wymianę młodzieży. Celem tej współpracy są pozytywne stosunki sąsiedzkie po obu stronach granicy. Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi: Głuszycą i Starkovem przynosi owoce w postaci coraz większej liczby wzajemnych odwiedzin nie tylko grup zorganizowanych, ale także osób prywatnych.

Zaktualizował Sabina Jelewska 10.08.2016 11:02:16
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl