BIP » INFORMACJE ARCHIWALNE » Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

PONOWNE GŁOSOWANIE (tzw. II tura) W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA i PREZYDENTA MIASTA

PONOWNE GŁOSOWANIE
(tzw. II tura)
w WYBORACH
WÓJTA, BURMISTRZA i PREZYDENTA MIASTA
5 grudnia 2010 r.

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów
Burmistrza Głuszycy
sporządzony dnia 6 grudnia 2010 r.
przez Miejską Komisję Wyborczą w Głuszycy
.

HARMONOGRAM  
DYŻURÓW     MIEJSKIEJ   KOMISJI  WYBORCZEJ    W  GŁUSZYCY  
ul. Grunwaldzka    55   tel. 748-866-754,  608-270-459
 


INFORMACJA DLA WYBORCÓW
o dowozie do lokali wyborczych przed południem

INFORMACJA DLA WYBORCÓW
o dowozie do lokali wyborczych po południu

INFORMACJA
o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Głuszyca
.

 

Uchwała nr 11/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy
z dnia  23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach BURMISTRZA GŁUSZYCY w dniu  5 grudnia  2010
r.

 

 

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy
z dnia 2 grudnia 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Burmistrza Głuszycy
w ponownych w wyborach
zarządzonych na dzień 5 grudnia 2010 r.

Wprowadził TKW 02.12.2010 00:00:00
Opublikował TKW 02.12.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść TKW 02.12.2010 00:00:00
Zaktualizował TKW 06.12.2010 00:10:48

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

 I N F O R M A C J A

W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.11.2010 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy został sporządzony spis wyborców.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 7
w dniach: 

 • od  08-10.11.2010 r., 12.11.2010r. i od 15-19.11.2010 r. 
 • w godz. od godz. 800 – 1500
   
Wprowadził A.Panter 09.11.2010 00:00:00
Opublikował A.Panter 09.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść A.Panter 09.11.2010 00:00:00
Zaktualizował A.Panter 09.11.2010 16:44:17

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Głuszycy

siedziba:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy, ul. Sienkiewicza 53
tel.: 74 84 56 283
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Skład:

 1. Malinowska Barbara Danuta - przewodnicząca komisji
 2. Zankowicz Halina - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Banasik Ilona - członek komisji
 4. Cyran Halina - członek komisji
 5. Pydych Władysława - członek komisji
 6. Stępień Grażyna Regina - członek komisji
 7. Szewczyk Jadwiga - członek komisji
 8. Szwarczewska Aneta - członek komisji
 9. Szwarczewska Helena - członek komisji

 


06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza
.

22-11-2010 r. 

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 1
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 2


WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE 

 


 

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW 1 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW 1 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW 1 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW 1 06.12.2010 07:46:20

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w Głuszycy

siedziba:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8
tel.: 74 84 56 376

skład:

 1. Stefaniak Anna - przewodnicząca komisji
 2. Bisek Rafał - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Dżygała Anna - członek komisji
 4. Hałas Dorota - członek komisji
 5. Kwaśniewska Krystyna Maria - członek komisji
 6. Pietraczyk Lech - członek komisji
 7. Traciak Monika Bernadeta - członek komisji
 8. Żelezowski Julian - członek komisji

06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza
.

22-11-2010 r. 

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 3
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 4

WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE


 

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW 2 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW 2 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW 2 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW 2 06.12.2010 07:47:51

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w Głuszycy

siedziba:

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 26
tel.: 74 84 56 334

skład:

 1. Miśkiewicz Wioletta - przewodnicząca komisji
 2. Bogacka Magdalena - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Burek Maria - członek komisji
 4. Janicka Marta - członek komisji
 5. Korpysa Józef Stanisław - członek komisji
 6. Kwaśniewska Karolina - członek komisji
 7. Kwiecińska Halina - członek komisji
 8. Przybysz Bożena Jadwiga - członek komisji
 9. Wawrzyński Grzegorz- członek komisji 

06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza
.

 22-11-2010 r. 

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 5

WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE


 

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW 3 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW 3 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW 3 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW 3 06.12.2010 07:49:18

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w Głuszycy

siedziba:
Swietlica Wiejska w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 61
tel.: 74 84 56 478

Skład:

 1. Iwona Graczewska - przewodnicząca komisji
 2. Jacek Halweg - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Joanna Burchardt - członek  komisji
 4. Anna Mikuszewska - członek  komisji
 5. Monika Mordowska - członek  komisji
 6. Irmina Proszkiewicz - członek  komisji
 7. Bogumiła Salamucha - członek  komisji
 8. Sylwia Turkiewicz - członek  komisji
 9. Ireneusz Żmijewski - członek  komisji

06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza

22-11-2010 r. 

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 6
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 7

WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE


Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW nr 4 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW nr 4 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW nr 4 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW nr 4 06.12.2010 07:51:22

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 w Głuszycy

siedziba:
Swietlica Wiejska w Kolcach, ul. Pamieci Narodowej 39
tel.: 74 84 56 451

skład:

 1. Teresa Grycaj - przewodnicząca komisji
 2. Ewelina Joanna Rzewnik - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Anna Chmiel - członek  komisji
 4. Elżbieta Cichocka - członek  komisji
 5. Jerzy Drapa - członek  komisji
 6. Sylwia Łojek - członek  komisji
 7. Barbara Sokołowska - członek  komisji
 8. Joanna Stach - członek  komisji
 9. Agnieszka Szczakowska - członek  komisji

06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza
.

22-11-2010 r. 

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 8

WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE


Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW nr 5 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW nr 5 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW nr 5 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW nr 5 06.12.2010 07:53:01

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 6 w Głuszycy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 6 w Głuszycy

siedziba:
Swietlica Wiejska w Grzmiacej, ul. Wiejska 1
tel.: 74 84 56 695

skład:

 1. Ewa Pogorzelska - przewodnicząca komisji
 2. Ewa Nyga - zastępca przewodniczącej komisji
 3. Agnieszka Irmina Arumińska-Janas - członek  komisji
 4. Renata Curyło - członek  komisji
 5. Dariusz Leszek Dębowski - członek  komisji
 6. Adrianna Izabela Hampel - członek  komisji
 7. Krzysztof Toman - członek  komisji
 8. Beata Żytkiewicz - członek  komisji

06-12-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY PONOWNE BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na burmistrza
.

22-11-2010 r.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu "Kalkulator Wyborczy".
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej)

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA w obwodzie na kandydatów na burmistrza.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE okręg 9

WYBORY DO RADY POWIATU
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE


Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.

Wprowadził OKW nr6 08.11.2010 00:00:00
Opublikował OKW nr6 08.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść OKW nr6 08.11.2010 00:00:00
Zaktualizował OKW nr6 06.12.2010 07:54:17

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA w Głuszycy

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA w GŁUSZYCY

siedziba: Urząd Miejski w Głuszycy, parter, pokój nr 11.

adres: 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55
Tel.: 74 88 66 754; Faks: 74 88 66 754; e-mail: um@gluszyca.pl

dodatkowo w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:
Tel.: 74 84 59 479; 74 84 59 480; 508 223 915. Faks: 74 84 56 339 

Skład Komisji:

Przewodnicząca:

 • Urszula Zaleska

Zastępca Przewodniczącej:

 • Barbara Podgórska

Członkowie:

 • Włodzimierz Andrzej Bortnik
 • Artur Burek
 • Elżbieta Czepil
 • Sylwia Duniak
 • Katarzyna Herda

 


 

22-11-2010 r.

WYBORY BURMISTRZA GŁUSZYCY
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
Burmistrza Głuszycy
sporządzony dnia 22 listopada 2010 r.
przez Miejską Komisję Wyborczą w Głuszycy
.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Głuszycy sporządzony dnia 22 listopada 2010 r.
przez Miejską Komisję Wyborczą w Głuszycy
.

(Zamieszczona treść dokumentów to wydruki z systemu TKW.
Oryginały dokumentów są podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
)

 


03-12-2010 r.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy
z dnia 2 grudnia 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Burmistrza Głuszycy
w ponownych w wyborach
zarządzonych na dzień 5 grudnia 2010 r.

 

04-11-2010 r.

 

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Głuszycy
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Głuszycy
z dnia 4 listopada 2010 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GŁUSZYCY
z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

02-11-2010 r.

KOMUNIKAT
Miejskiej  Komisji  Wyborczej w Głuszycy
z dnia  02 listopada 2010r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy z terenu działania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

02-11-2010 r.

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głuszyca


 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Głuszycy
z dnia 12 października 2010 r.

o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów

 • w dniach 14 i 15 października 2010 r. w godz. 1300 ÷ 1600
 • w dniach 18 do 21 października 2010 r. w godz. 1300 ÷ 1600
 • w dniach 25 i 26 października 2010 r. w godz. 1300 ÷ 1600

w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń:

a) list kandydatów na radnych,
tj. w dniu 22 października 2010 r. w godz. 1400 ÷ 2400

b) list kandydatów na burmistrza,
tj. w dniu 27 października 2010 r. w godz. 1400 ÷ 2400

Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, parter, pokój nr 11.

adres: 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55
Tel.: 74 88 66 754; Faks: 74 88 66 754; e-mail: um@gluszyca.pl

dodatkowo w godzinach pracy Urzędu:
Tel.: 74 84 59 479; 74 84 59 480; 508 223 915. Faks: 74 84 56 339 

 


 

UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Głuszycy

UCHWAŁA  Nr 12/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania , zarządzenia jej druku, zasady kontroli karty oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach burmistrza w ponownym głosowaniu w  dniu  5 grudnia 2010r.

Uchwała nr 11/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia  23 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach BURMISTRZA GŁUSZYCY w dniu  5 grudnia  2010 r.

Uchwała Nr 10/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Grzmiącej.

Uchwała Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Głuszycy.

UCHWAŁA Nr 8/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GŁUSZYCY
z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania , zarządzenia jej druku, zasady kontroli karty oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych nad dzień  21 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 7/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Głuszycy
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr 6/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Głuszycy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GŁUSZYCY
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy.

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ponownego wyboru przewodniczącego komisji.

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Głuszycy z dnia 12 października 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.

 

Wprowadził MKW w Głuszycy 12.10.2010 00:00:00
Opublikował MKW w Głuszycy 12.10.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść MKW w Głuszycy 12.10.2010 00:00:00
Zaktualizował MKW w Głuszycy 03.12.2010 14:45:21

KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO, OBWIESZCZENIA BURMISTRZA, INFORMACJE

>link do: STRONY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - AKTUALNOŚCI<

>link do: STRONY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - WIZUALIZACJA WYBORÓW

 


13-04-2011 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
w sprawie rozwiązanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.

26-11-2010 r.

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU

z dnia 23 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

18-11-2010 r.

INFORMACJA DLA WYBORCÓW
o dowozie do lokali wyborczych przed południem

INFORMACJA DLA WYBORCÓW
o dowozie do lokali wyborczych po południu

INFORMACJA
o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Głuszyca
.

 


 

02-11-2010 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO

we Wrocławiu
z dnia 29 października 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

29-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z  dnia 29 października 2010 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


 

28-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
z dnia 27 października 2010 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


09-11-2010 r.

Zarządzenie nr 31/K/2010 Burmistrza Głuszycy  dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy i Burmistrza Głuszycy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

08-11-2010 r.

Zarządzenie Nr 30/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

27-10-2010 r.

Zarządzenie Nr 109/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 28/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


 

14-10-2010 r.

Postanowienie Nr 14/10
Komisarza wyborczego
w Wałbrzychu
z dnia 12 października 2010 r.

 • zmieniające Postanowienie Nr 6/10 z dnia 7 październka 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (z późn. zm).

 


 

08-10-2010 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 8 października 2010 r
.

 • Załącznik Nr 5 - Informacje o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu,
 • Załącznik Nr 39 - Informacja o gminnych i miejskich komisjach wyborczych z siedzibami w gminach położonych na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

 


 

06-10-2010 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych
powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

28-09-2010 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy
z dnia 28 września 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy
z dnia 28 września 2010 r.

o podziale gminy na okręgi wyborcze
dla wyboru Rady Miejskiej Głuszycy

23-09-2010 r.

KOMUNIKAT
Burmistrza Głuszycy
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeniowych z przeznaczeniem na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

16-11-2009 r.
Informacja o terminach przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (ZPOW-603-2/09) PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

29-03-2010 r.
Zarządzenie nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.
Wojewoda Dolnośląski [Załącznik do Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r.]

Wprowadził PKW, Wojewoda Dolnośląski 27.04.2010 00:00:00
Opublikował PKW, Wojewoda Dolnośląski 27.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść PKW, Wojewoda Dolnośląski 27.04.2010 00:00:00
Zaktualizował PKW, Wojewoda Dolnośląski 13.04.2011 13:38:41
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl