BIP » Zamówienia Publiczne - Przetargi » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2020
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2020

NIBITZKiZP.271.2.8.2020

Głuszyca 28.05.2020 r.

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.8.2020

(dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r.- udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.8.2020.pdf

2. Zał. 1 - Formularz ofertowy.docx

3. Zał. 2 - Oświadczenie.docx

4. Zał. 3 - Wzór KPO.xls

5. Zał. 4 - Wzór protokół odbioru.docx

6. Zał. 5 - Projekt umowy.docx

Wprowadził Administrator 28.05.2020 13:56:25
Opublikował Administrator 28.05.2020 13:56:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.05.2020 13:56:25
Zaktualizował Administrator 28.05.2020 13:58:47
Wprowadził Administrator 11.05.2020 13:16:21
Opublikował Administrator 11.05.2020 13:16:21
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.05.2020 13:16:21
Zaktualizował Administrator 26.05.2020 15:48:50
Wprowadził Administrator 08.05.2020 12:12:11
Opublikował Administrator 08.05.2020 12:12:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.05.2020 12:12:11
Zaktualizował Administrator 25.05.2020 14:16:19

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.6.2020

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.6.2020

(dotyczy usługi w zakresie stworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych
punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.6.2020.pdf

2. Formularz oferty NIBITZKiZP.271.2.6.2020 - zał. nr 1.docx

3. Zał. nr 2 - zestawienie lokalizacji.docx

4. Zał. nr 3 - umowa o udzielenie dotacji WIFI4EU.pdf

5. Zał. nr 4 - Projekt umowy.pdf

6. Pytania i odpowiedzi WIFI4EU 07.04.2020

7. Zawiad. o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 06.04.2020 14:07:31
Opublikował Administrator 06.04.2020 14:07:31
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 06.04.2020 14:07:31
Zaktualizował Administrator 14.04.2020 12:04:52

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020
(dotyczy usługi w zakresie stworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020
2. Formularz oferty NIBITZKiZP.271.2.5.2020 - zał. nr 1
3. Zał. nr 2 - zestawienie lokalizacji
4. Zał. nr 3 - umowa o udzielenie dotacji WIFI4EU
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy

6. Zawiad. o unieważnieniu post. NIBITZKiZP.271.2.5.2020

 

Wprowadził Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Opublikował Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Zaktualizował Administrator 18.03.2020 07:25:02
Wprowadził Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54
Opublikował Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54

Zapytanie ofertowe IiR.271.2.1.2020

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.1.2020

(obsługa prawna)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia

12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

Wprowadził Administrator 08.01.2020 14:44:47
Opublikował Administrator 08.01.2020 14:44:47
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.01.2020 14:44:47
Zaktualizował Administrator 21.01.2020 08:42:21
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl