BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2020
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2020
Wprowadził Marta Czepil 30.12.2020 11:37:49
Opublikował Marta Czepil 30.12.2020 11:37:49
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 30.12.2020 11:37:49
Zaktualizował Marta Czepil 24.02.2021 13:44:13
Wprowadził Marta Czepil 30.12.2020 11:02:54
Opublikował Marta Czepil 30.12.2020 11:02:54
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 30.12.2020 11:02:54
Zaktualizował Marta Czepil 28.01.2021 18:24:13

Ogłoszenie nr 770161-N-2020

Ogłoszenie nr 770161-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Głuszyca: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca dla inwestycji pn. Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca"

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 770161
2. SIWZ oczyszczalnie powt
3. załącznik do SIWZ oczyszczalnie Głuszyca powt
4. załącznik nr 4 OPZ
5. formularz ofertowy oczyszczalnie powt
6. załącznik nr 6 wykaz osób oczyszczalnie
7. załącznik nr 7 wykaz robót oczyszczalnie
8. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia nr 540552121
9. modyfikacja SIWZ oczyszczalnie
10. Informacja z otwarcia ofert
11. Zawiadomienie o wyborze oczyszczalnie

Wprowadził Marta Czepil 22.12.2020 13:07:44
Opublikował Marta Czepil 22.12.2020 13:07:44
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 22.12.2020 13:07:44
Zaktualizował Marta Czepil 24.02.2021 14:35:51

NIBITZKiZP.271.2.31.2020

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.31.2020
(dotyczy usługi w zakresie stworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Głuszyca)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.31.2020
2. Formularz oferty i oświadczenie - zał. nr 1
3. Zał. nr 2- zestawienie lokalizacji
4. Zał. nr 3 - umowa o udzielenie dotacji WIFI4EU
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy
6. 2020.12.18 Pytania i odpowiedzi
7. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 16.12.2020 15:09:53
Opublikował Marta Czepil 16.12.2020 15:09:53
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 16.12.2020 15:09:53
Zaktualizował Marta Czepil 30.12.2020 11:04:32

Ogłoszenie nr 763433-N-2020

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Wprowadził Administrator 08.12.2020 10:46:43
Opublikował Administrator 08.12.2020 10:46:43
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.12.2020 10:46:43
Zaktualizował Administrator 31.12.2020 11:04:45

NIBITZKiZP.271.2.24.2020

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.24.2020
(dotyczy utworzenia, utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.24.2020
2. Formularz oferty i oświadczenie - zał. nr 1 i 2
3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3
4. Projekt umowy - zał. nr 4
5. Formularz z wyboru oferty

Wprowadził Marta Czepil 04.11.2020 11:17:17
Opublikował Marta Czepil 04.11.2020 11:17:17
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.11.2020 11:17:17
Zaktualizował Marta Czepil 26.11.2020 09:09:56
Wprowadził Marta Czepil 27.10.2020 15:05:02
Opublikował Marta Czepil 27.10.2020 15:05:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 27.10.2020 15:05:02
Zaktualizował Marta Czepil 05.11.2020 14:09:12

NIBITZKiZP.271.3.11.2020

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2021”

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/387538

Wprowadził Administrator 19.10.2020 17:03:53
Opublikował Administrator 19.10.2020 17:03:53
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.10.2020 17:03:53
Zaktualizował Administrator 19.10.2020 17:04:18

598330-N-2020

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy
Głuszyca w sezonie zimowym 2020/2021”

 

 

1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 598330

2 SIWZ odsniezanie chodniki

3 Zalacznik nr 3 wzor umowy

4 Zalacznik nr 4 wykaz chodnikow

5 Załączniki nr 5_6_7 do SIWZ

6 Formularz ofertowy odsniezanie chodniki

7 zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Wprowadził Administrator 16.10.2020 15:39:51
Opublikował Administrator 16.10.2020 15:39:51
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.10.2020 15:39:51
Zaktualizował Marta Czepil 27.10.2020 09:20:19

NIBITZKiZP.271.2.21.2020

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.21.2020

(dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzmiącej dz. nr 313)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.21.2020

2. Formularz oferty i oświadczenie NIBITZKiZP.271.2.21.2020

3. Wzór umowy - załącznik nr 3

4. STWIORB - załącznik nr 4

5. Przedmiar - załącznik nr 5

6. Projekt budowlany - załącznik nr 6

7. Formularz z wyboru oferty

Wprowadził Administrator 15.10.2020 22:17:07
Opublikował Administrator 15.10.2020 22:17:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.10.2020 22:17:07
Zaktualizował Marta Czepil 02.11.2020 08:57:08

Ogłoszenie nr 593546-N-2020

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy
Głuszyca w sezonie zimowym 2020/2021”

 

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 593546

2 SIWZ odśnieżanie chodniki

3 Załącznik ne 3 - wzór umowy

4 Załącznik nr 4 wykaz chodnikow

5 Formularz ofertowy odśnieżanie chodniki

6 Załączniki nr 5_6_7 do SIWZ

7 Zawiad. o unieważnieniu postępowania

 

Wprowadził Administrator 06.10.2020 11:10:02
Opublikował Administrator 06.10.2020 11:10:02
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 06.10.2020 11:10:02
Zaktualizował Administrator 15.10.2020 00:56:06

Ogłoszenie nr 593092-N-2020

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminie Głuszyca w sezonie zimowym 2020/2021"

 

1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 593092

2 SIWZ odsniezanie 2021

3 Załącznik nr 3 wzor umowy

4 Załącznik nr 4 opz

5 Formularz ofertowy odśnieżanie 2021

6 Załącznik nr 5_6_7_do SIWZ

7 Informacja z otwarcia ofert

8 Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadził Administrator 05.10.2020 13:16:36
Opublikował Administrator 05.10.2020 13:16:36
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.10.2020 13:16:36
Zaktualizował Marta Czepil 26.10.2020 08:00:48
Wprowadził Marta Czepil 25.09.2020 19:31:13
Opublikował Marta Czepil 25.09.2020 19:31:13
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.09.2020 19:31:13
Zaktualizował Administrator 12.10.2020 15:04:10
Wprowadził Marta Czepil 25.09.2020 18:57:20
Opublikował Marta Czepil 25.09.2020 18:57:20
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.09.2020 18:57:20
Zaktualizował Administrator 26.10.2020 13:59:44

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.17.2020

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.17.2020
(dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzmiącej dz. nr 313)

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty i oświadczenie
3. Wzór umowy
4. STWIORB
5. Przedmiar
6. Projekt budowlany

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Marta Czepil 24.09.2020 17:56:21
Opublikował Marta Czepil 24.09.2020 17:56:21
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.09.2020 17:56:21
Zaktualizował Administrator 13.10.2020 15:33:05

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.16.2020

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.16.2020
(dotyczy remonty drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łomnicy dz. nr 78 - obr. 0004 Łomnica)


1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty i oświadczenie
3. Wzór umowy
4. Projekt budowlany
5. Przedmiar
6. STWIORB
7. Zaświadczenie ze Starostwa

8. Formularz z wyboru oferty NIBITZKiZP.271.2.16.2020

Wprowadził Marta Czepil 24.09.2020 17:43:09
Opublikował Marta Czepil 24.09.2020 17:43:09
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.09.2020 17:43:09
Zaktualizował Administrator 12.10.2020 15:02:33

Ogłoszenie nr 579148-N-2020

Ogłoszenie nr 579148-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

Gmina Głuszyca: „Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkoły w Nowym Siodle w roku szkolnym 2020/2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ świadczenie usług transportowych
3. załącznik nr 3
4. załącznik nr 4 OPZ
5. załącznik 5_7_8
6. formularz oferty
7. Informacja z otwarcia ofert
8. zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadził Marta Czepil 28.08.2020 12:59:25
Opublikował Marta Czepil 28.08.2020 12:59:25
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.08.2020 12:59:25
Zaktualizował Marta Czepil 16.09.2020 13:00:41

Ogłoszenie nr 575962-N-2020

Ogłoszenie nr 575962-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.

Gmina Głuszyca: „Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół w Wałbrzychu oraz Ludwikowicach Kłodzkich w roku szkolnym 2020/2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ swiadczenie usug transportowych powt
3. załącznik nr 3 wzor umowy
4. załącznik nr 4 OPZ
5. załączniki 5_7_8 transport
6. formularz ofertowy
7. pytania i odpowiedzi
8. ogłoszenie o zmianie
9. modyfikacja SIWZ
10. ujednolicony OPZ
11. ujednolicony załącznik nr 8
12. Informacja z otwarcia ofert
13. Informacja o wyborze oferty

Wprowadził Marta Czepil 19.08.2020 14:32:18
Opublikował Marta Czepil 19.08.2020 14:32:18
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 19.08.2020 14:32:18
Zaktualizował Marta Czepil 24.09.2020 15:10:11

Ogłoszenie nr 570444-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z miejsca zamieszkania do szkół w Wałbrzychu oraz Ludwikowicach
Kłodzkich w roku szkolnym 2020/2021”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 570444

2 SIWZ swiadczenie usug transportowych

3 zalacznik nr 3 wzor umowy

4 zalacznik nr 4 opis przedmiotu zamowienia

5 zalaczniki 5_7_8 transport

6 formularz ofertowy swiadczenie usug transportowych

7 Ogłoszenie o zmianie ogloszeni nr 540148336

8 Modyfikacja SIWZ

9 Pytania i odpowiedzi 11.08.2020

10 Informacja z otwarcia ofert 14.08.2020

11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 05.08.2020 19:15:14
Opublikował Administrator 05.08.2020 19:15:14
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.08.2020 19:15:14
Zaktualizował Marta Czepil 18.08.2020 10:05:56

Ogłoszenie nr 568411-N-2020

Ogłoszenie nr 568411-N-2020 z dnia 2020-07-30 r

Gmina Głuszyca: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca dla inwestycji pn. "Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 568411
2. SIWZ oczyszczalnie
3. załącznik nr 3 do SIWZ oczyszczalnie Głuszyca
4. załącznik nr 4 OPZ
5. załącznik nr 6 wykaz osób oczyszczalnie
6. załącznik nr 7 wykaz robót oczyszczalnie
7. formularz ofertowy oczyszczalnie
8. pytania i odpowiedzi 07.08.2020 r.

9. informacja z otwarcia ofert
10. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Marta Czepil 30.07.2020 17:07:44
Opublikował Marta Czepil 30.07.2020 17:07:44
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 30.07.2020 17:07:44
Zaktualizował Marta Czepil 07.09.2020 14:20:11

Ogłoszenie nr 558256-N-2020

Ogłoszenie nr 558256-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

 

"Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 558256-N-2020
2. SIWZ parking Grunwaldzka
3. załącznik nr 3 do SIWZ parking Grunwaldzka
4. załącznik nr 4 OPZ
5. załącznik nr 5 parking Grunwaldzka
6. załącznik nr 6 parking Grunwaldzka
7. formularz ofertowy parking Grunwaldzka
8. informacja z otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadził Marta Czepil 06.07.2020 08:51:08
Opublikował Marta Czepil 06.07.2020 08:51:08
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.07.2020 08:51:08
Zaktualizował Administrator 10.08.2020 12:19:18

NIBITZKiZP.271.2.10.2020

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.10.2020
(dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie Ofertowe NIBITZKiZP.271.2.10.2020.pdf

2. Zał. 1 - Formularz ofertowy.docx

3. Zał. 2 - Oświadczenie.docx

4. Zał. 3 - Wzór KPO.xls

5. Zał. 4 - Wzór protokół odbioru.docx

6. Zał. 5 - Projekt umowy.pdf

7. Formularz z wyboru oferty

Wprowadził Administrator 17.06.2020 11:51:08
Opublikował Administrator 17.06.2020 11:51:08
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 17.06.2020 11:51:08
Zaktualizował Marta Czepil 02.07.2020 11:05:10

NIBITZKiZP.271.2.8.2020

Głuszyca 28.05.2020 r.

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.8.2020

(dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r.- udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.8.2020.pdf

2. Zał. 1 - Formularz ofertowy.docx

3. Zał. 2 - Oświadczenie.docx

4. Zał. 3 - Wzór KPO.xls

5. Zał. 4 - Wzór protokół odbioru.docx

6. Zał. 5 - Projekt umowy.docx

7. Zawiad. o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 28.05.2020 13:56:25
Opublikował Administrator 28.05.2020 13:56:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.05.2020 13:56:25
Zaktualizował Administrator 13.06.2020 15:33:28
Wprowadził Administrator 11.05.2020 13:16:21
Opublikował Administrator 11.05.2020 13:16:21
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.05.2020 13:16:21
Zaktualizował Administrator 24.06.2020 17:33:46
Wprowadził Administrator 08.05.2020 12:12:11
Opublikował Administrator 08.05.2020 12:12:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.05.2020 12:12:11
Zaktualizował Administrator 19.06.2020 13:39:23

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.6.2020

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.6.2020

(dotyczy usługi w zakresie stworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych
punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.6.2020.pdf

2. Formularz oferty NIBITZKiZP.271.2.6.2020 - zał. nr 1.docx

3. Zał. nr 2 - zestawienie lokalizacji.docx

4. Zał. nr 3 - umowa o udzielenie dotacji WIFI4EU.pdf

5. Zał. nr 4 - Projekt umowy.pdf

6. Pytania i odpowiedzi WIFI4EU 07.04.2020

7. Zawiad. o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 06.04.2020 14:07:31
Opublikował Administrator 06.04.2020 14:07:31
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 06.04.2020 14:07:31
Zaktualizował Administrator 14.04.2020 12:04:52

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020
(dotyczy usługi w zakresie stworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU na terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2020
2. Formularz oferty NIBITZKiZP.271.2.5.2020 - zał. nr 1
3. Zał. nr 2 - zestawienie lokalizacji
4. Zał. nr 3 - umowa o udzielenie dotacji WIFI4EU
5. Zał. nr 4 - Projekt umowy

6. Zawiad. o unieważnieniu post. NIBITZKiZP.271.2.5.2020

 

Wprowadził Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Opublikował Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.03.2020 12:06:41
Zaktualizował Administrator 18.03.2020 07:25:02
Wprowadził Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54
Opublikował Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.01.2020 12:29:54

Zapytanie ofertowe IiR.271.2.1.2020

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.1.2020

(obsługa prawna)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia

12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

Wprowadził Administrator 08.01.2020 14:44:47
Opublikował Administrator 08.01.2020 14:44:47
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.01.2020 14:44:47
Zaktualizował Administrator 21.01.2020 08:42:21
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl