BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2009

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2009 r.

Zarządzenia, których treść nie została opublikowana w wersji elektronicznej może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1 na parterze) lub przesyłając wniosek na adres bok@gluszyca.pl

 

222/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i awansowania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Głuszycy. (załącznik)

221/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w 2010 roku.

220/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych

219//2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

218/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych

217/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości celem zwolnienia z długu.

216/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

215/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca

214/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (Załącznik nr 1)

213/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy (załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny)
załączniki do Regulaminu;(Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuszycy; Wykaz gminnych jednostek, zakładów budżetowych i spółek; Szczegółowy wykaz obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Głuszycy)

212/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

211/2009 z dnia 09 grudnia 2009 w sprawie: ewidencjonowania  pozostałych środków trwałych.

210/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 193/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 05 listopada 2009 r.

209/2009 z dnia 03.12.2009 r. w sprawie likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w świetlicach wiejskich  w Głuszycy.

INFORMACJA! - w wyniku pomyłki w numeracji kolejnych Zarządzeń Burmistrza, zarządzenia o numerach 207/09 i 208/09 nie zostały przygotowane, ani też podjęte.
Dariusz Ziębicki.

206/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń.

205/09 z dnia 01 grudnia 2009 roku w sprawie: kwoty miesięcznego limitu za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych

204/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów” w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 203/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 28/08 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2008 r. dotyczące powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 202/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 201/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: powołania Komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego

200/09 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. (Załącznik Nr 1)

199/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: powołania Likwidatora Zakładu Turystycznego „ Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka” w Głuszycy.

198/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 193/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 05 listopada 2009 roku.

197/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

196/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego działki nr 424/1 o pow. 0,0074 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 3a.

195/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

194/09 z dnia 6 listo1pada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

193/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji mienia Gminy w drodze spisu z natury.

192/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

191/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji stałej do likwidacji środków trwałych.

190/09 z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

189/09 z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

188/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego działki nr 751 o pow. 0,0019 ha położonej w Głuszycy przy ul. Pionierów.

187/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika, działki nr 61/2 o pow. 0,3795 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 61.

186/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

185/09 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego Pani Marioli Kamińskiej - Głównej Księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej.

184/09 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany godzin pracy kasy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

183/09 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

182/09 - uchylone

181/09 z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego działki nr 45/2 o pow. 0,0841 ha położonej w Głuszycy przy ul. Mazurskiej 5.

180/09 z dnia 6 października 2009 roku w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na Stanowisku ds. pracowniczych.

179/09 z dnia 6 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych (dotyczy lokali przy ul. Pomorskiej 2/1, ul. Pomorskiej 2/4  oraz przy ul. Częstochowskiej 2/21 w Głuszycy.)

178 /2009 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

177/09 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych (dotyczy lokali mieszkalnych położonych przy ul. Pionierów 18/15, ul. Sienkiewicza 12/17, ul. Sienkiewicza 47/5, ul. Górnej 1/4 w Głuszycy oraz lokali mieszkalnych przy ul. Zielonej 6/6 w Głuszycy Górnej i ul. Świerkowej 44/4 w Sierpnicy).

176/09 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

175/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

174/09 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

173/09 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

172/09 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Głuszyca.

171/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zasad opracowywania, udzielania oraz uchylania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

170/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie trybu postępowania z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

169/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

168/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

167/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy.

166/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie  wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Przedszkola  Nr 1 w Głuszycy.

165/09 z dnia 9 września 2009 roku  sprawie  wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku  nieobecności  dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

164/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy.

163/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustanowienia zakazu handlu obnośnego oraz zbiórek pieniężnych na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

162/09 z dnia 9 września 2009 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca.

161/09 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 87/5 o powierzchni ogólnej 0,3001 ha położonej w Sierpnicy będącej własnością gminy Głuszyca, na działkę nr 87/2 o powierzchni 0,3000 ha położonej w Sierpnicy stanowiącej własność Państwa Stanisława i Stefanii Dudojć.

160/09 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 75/1, ul. Grunwaldzkiej 4/2, ul. Grunwaldzkiej 46/5 w Głuszycy oraz lokali mieszkalnych przy ul. Kłodzkiej 40/5 i ul. Kłodzkiej 47/4 w Głuszycy Górnej).

159/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

158/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 43/4).

157/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 42/7).

156/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 15/7).

155/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 15/4).

154/09 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 52/4).

153/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2010 rok.

152/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 454/1.

151/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

150/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 2/2).

149/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 61/5).

148/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

147/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika działki nr 125/1 o pow. 0,0023 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 61.

146/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 48/1).

145/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 47/1).

144/09 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie przekazywania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej treści zarządzeń Burmistrza Miasta Głuszycy.

143/09 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian do Zarządzenia nr 100/09 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 15 czerwca 2009 r.

142/09 z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 10).

141/09 z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Kolcach przy ul. Pamięci Narodowej 8).

140/09 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkej 41/2).

139/09 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Sierpnicy przy ul. Świerkowej 44).

138/09 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Sierpnicy przy ul. Świerkowej 44).

137/09 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Sierpnicy przy ul. Świerkowej 44/1).

136/09 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnej zamiany działki nr 87/5 o powierzchni ogólnej 0,3001 ha położonej w Sierpnicy będącej własnością gminy Głuszyca, na działkę nr 87/2 o powierzchni 0,3000 ha położonej w Sierpnicy stanowiącej własność Państwa Stanisława i Stefanii Dudojć.

135/09 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora w placówkach oświatowych na terenie gminy Głuszyca.
  - załącznik nr 1

134/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 6/2).

133/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 5/2).

132/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 77/3).

131/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79/4).

130/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 63/1).

129/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

128/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w 2009 roku.

127/09 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 10).

126/09 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Wysokiej 1).

125/09 z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 96/5 o pow. 0,3552 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

124/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

123/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 4).

122/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 4).

121/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

120/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Lipowej 1).

119/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

118/09 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie odwołania alarmu  powodziowego na terenie gminy Głuszyca.

117/09 z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy i strat w gospodarstwach domowych, w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień i powodzi na terenie gminy Głuszyca.

116/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.

115/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Granicznej 7).

114/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79).

113/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31).

112/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

111/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

110/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia stanu technicznego budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy.

109/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

108/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Dominika Grąz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

107/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Łukasza Franków ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

106/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Rejman ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

105/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

104/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18).

103/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 7).

102/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79).

101/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18).

100/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

99/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kłodzkeij 75).

98/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca.

97/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy.

96/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Głuszycy

95/09 z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

94/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działki nr 87/5 o powierzchni ogólnej 0,3001 ha położonej w Sierpnicy będącej własnością gminy Głuszyca, na działkę nr 87/2 o powierzchni 0,3001 ha położonej w Sierpnicy stanowiącej własność Państwa Stanisława i Stefanii Dudojć.

93/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a.

92/09 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul.Zielonej 6.

91/09 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia  "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

90/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 45.

89/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 1.

88/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

87/09 z dnia 14 maja 209 roku w sprawie wyznaczenia osób do składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

86/09 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do dzierżawcy działki (dziwrżawa działki powyżej 10 lat) działki nr 166/4 o pow. 0,1038 ha położonej w Głuszycy przy ul. Gdańskiej.

85/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 3.

84/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: promocja zdrowego stylu życia poprzez zingerowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca.

83/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 1.

82/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79.

81/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12.

80/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

79/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

78/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

77/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 20.

76/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 71.

75/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 79.

74/09 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

73/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

72/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

71/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzilenie zamówienia publicznego.

70/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

69/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Wiejskiej 31.

68/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79.

67/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji stałej do likwidacji środków trwałych.

66/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej 6.

65/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 74.

64/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

63/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

62/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych po zmarłych dłużnikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

61/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie liczby uczniów na których przysługuje etat nauczyciela - bibliotekarza w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Głuszyca.

60/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

59/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

58/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

57/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

56/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

55/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5c.

54/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 417/32 o pow. 0,5221 ha położonej w Głuszycy przy ul. Pionierów.

53/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

52/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

51/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Zielonej 6.

50/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79.

49/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 6.

48/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 45.

47/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

46/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 75.

45/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

44/09 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 64.

43/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

42/09 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Leśnej 6.

41/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 65.

40/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy   ul. Niecałej 4.

39/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 96/5 o pow. 0,3165 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

38/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy".

37/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Klodzkiej 75.

36/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 3.

35a/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywnia ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.

35/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.

34/09 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 354/3 o pow. 0,0249 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

33/09  z dnia 20 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

32/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 818 o pow. 0,5721 ha połozonej w Głuszycy Obręb I.

31/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12.

30/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

29/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 2.

28/09  z dnia 18 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 41.

27/09 z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na kierownicze stanowisko urzędnicze - inspektor ds. promocji i rozwoju gminy.

26/09  z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 10.

25/09  z dnia 12 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 48.

24/09 z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkola wraz z działkami.

23/09  z dnia 3 lutego 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a. 

22/09 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne od Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" działek nr 414/8, 414/9, 414/44 położnych w Głyszycy Obręb I.

21/09 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji doradczo - opiniującej w związku z ogłoszonym naborem na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Głuszyca.

20/09  z dnia 30 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 10.

19/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących właność gminy Głuszyca.

18/09 z dnia 26 tycznia 2009 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 96/5 o pow. 0,3165 ha położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca.

17/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

16/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

15/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 3.

14/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Gimnazjum Publicznego w Głuszycy.

13/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

12/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

11/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy.

10/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Zespłu Szkół w Głuszycy.

9/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Dotyczy Dyrektora jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

8/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 433 o pow. 0,0400 ha położonej w Głuszycy.

7/09  z dnia 16 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 13.

6/09  z dnia 9 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 52.

5/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

4/09  z dnia 9 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Zielonej 6.

3/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2009.

2/09  z dnia 7 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31.

1/09  z dnia 6 stycznia 2009 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 61.

Wprowadził Administrator 20.05.2015 10:02:29
Opublikował Administrator 20.05.2015 10:02:29
Odpowiedzialny za treść Administrator 20.05.2015 10:02:29
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl