BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Dobry Start
Dobry Start

Dobry Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobry Start” dla ucznia

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE MOŻNA SKŁADAĆ

  • Od dnia 1 lipca 2018 r. wersja online – drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;
  • Od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok. 3 – wersja tradycyjna (papierowa).

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się
o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”
– będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

WAŻNE! Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wzór wniosku o świadczenie dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Wszelkich informacji na temat świadczenia udzielają pracownicy Urzędu;

Pani Alina Mączyńska, w pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 741 oraz

Pani Anna Szmidt, w pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 761.

 

Wprowadził Administrator 02.07.2018 10:44:23
Opublikował Administrator 02.07.2018 10:44:23
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.07.2018 10:44:23
Zaktualizował Administrator 02.07.2018 11:06:29
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl