BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej
Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji

Głuszyca, 14 czerwca 2018 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 446) zwołuję LII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 16:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji

 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LI

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.05.2018 - 09.06.2018

 5. Informacje dotyczące stanu technicznego obiektów sportowych i świetlic wiejskich

 6. Przygotowanie do wypoczynku wakacyjnego w Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna oraz w świetlicach wiejskich

 7. Informacja o działalności świetlicy integracyjnej za 201 7 rok

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok

 • Przedstawienie sprawozdania,

 • Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu,

 • Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu,

 • Dyskusja,

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy,

 • Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy

 1. Podjęcie uchwał:

  1. 1 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok

  2. 2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

  3. 3 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

 2. Interpelacje

 3. Sprawy różne

 4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Edyta Popek

Wprowadził Administrator 19.05.2015 12:47:34
Opublikował Administrator 19.05.2015 12:47:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.05.2015 12:47:34
Zaktualizował Administrator 14.06.2018 15:01:32
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl