BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej
Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji

Głuszyca, dnia 15 grudnia 2017 r.

                                   

                                                                       Radni

                                                                       Rady Miejskiej w Głuszycy

                                                                       Sołtysi

                                                                       Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 446)
    zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 grudnia 2017 r. o godz. 16:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XLIII, XLIV, XLV.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.11.2017 – 09.12.2017.
 5. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej w roku 2017.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. 1 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok.
 • Wystąpienie Burmistrza w sprawie projektu budżetu;
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;
 • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • Stanowisko Burmistrza w sprawie zgłaszanych wniosków;
 • Głosowanie wszystkich zgłaszanych wniosków;
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  1. 2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028.
  2. 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2018 rok.
  3. 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2018 rok.
  4. 5 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLIV/300/2017 Rady Miejskiej w  Głuszycy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2022.
 1. Interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad sesji.        

 

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

 

 

Wprowadził Administrator 19.05.2015 12:47:34
Opublikował Administrator 19.05.2015 12:47:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.05.2015 12:47:34
Zaktualizował Administrator 16.12.2017 11:57:30
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl