BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej
Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, 05 września  2018 r.

                                                                      

                                                                                          Radni Rady Miejskiej w Głuszycy

                                                                                          Sołtysi

                                                                                          Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 446)
    zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 11 września 2018 r. o godz. 16:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LII, LIII.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.06.2018 – 09.08.2018.
 5. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. w 2017 r.
 6. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. Informacja na temat dojazdu dzieci z terenów wiejskich do szkół.
 7. Informacja o realizacji dochodów Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2018.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. 1 Uchwała w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Gimnazjum w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019;
  2. 2 Uchwała w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019;
  3. 3 Uchwała w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019;
  4. 4 Uchwała w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Powiatem Wałbrzyskim zadania inwestycyjnego pn.”Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3379D w Łomnicy, gm. Głuszyca”;
  5. 5 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy
   w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
   w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca;
  6. 6 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Głuszyca prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
 9. Interpelacje.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

Wprowadził Administrator 11.09.2018 11:22:07
Opublikował Administrator 11.09.2018 11:22:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.09.2018 11:22:07
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl