BIP » Zamówienia Publiczne - Przetargi
Zamówienia Publiczne - Przetargi

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2018

IiR.271.3.11.2018

12.07.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

„Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 588047-N-2018

2.SIWZ IiR.271.3.11.2018

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2018-docx

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2018-pdf

4.Projekt umowy cz.II IiR.271.3.11.2018

4a.Projekt umowy cz.I IiR.271.3.11.2018

 


IiR.271.3.10.2018

03.07.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca"

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 583158-N-2018.pdf

2.SIWZ IiR.271.3.10.2018.pdf

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2018.docx

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2018.pdf

4.Projekt umowy IiR.271.3.10.2018.pdf

5.Dokumentacja ul. Pionierów IiR.271.3.10.2018.rar

6.Dokumentacja ul. Dolna IiR.271.3.10.2018.rar

 

 


IiR.271.3.9.2018

28.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3" - budowa drogi pożarowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu 580286-N-2018

2. SIWZ IiR.271.2.9.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.9.2018-docx

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.9.2018-pdf

4. Projekt umowy_IiR.271.3.9.2018

5. Dokumentacja projektowa IiR.271.3.9.2018

6. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.9.2018

 

 


IiR.271.3.8.2018

28.06.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Tajemnice militarnych podziemi – zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni”

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 579744-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.8.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2018_doc

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2018_pdf

4. Projekt umowy IiR.271.3.8.2018

5. Program Funkcjonalno-Użytkowy iiR.271.3.8.2018

6. PFU-załączniki IiR.271.3.8.2018

7. Osówka-stan istniejący IiR.271.3.8.2018

 


IiR.271.2.14.2018

20.06.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

"Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.14.2018

2. Formularz oferty IiR.271.2.14.2018-docx

3. Formularz oferty IiR.271.2.14.2018-pdf

3. Projekt umowy IiR.271.2.14.2018

4. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.14.2018

5. Wytyczne ppoż IiR.271.2.14.2018

6. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.14.2018

 


IiR.271.3.7.2018

19.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 575814-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.7.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.7.2018-docx

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.7.2018-pdf

4. Projekt umowy IiR.271.3.7.2018

5. Projekt budowlany IiR.271.3.7.2018

6. Specyfikacja techniczna IiR.271.3.7.2018

7. Rysunki IiR.271.3.7.2018

8. Przedmiar IiR.271.3.7.2018

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.7.2018

 

 


IiR.271.3.6.2018

15.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb (0+000 do 0+300) [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 574219-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.6.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.6.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.6.2018

4. Projekt umowy IiR.271.3.6.2018

5. Program Funkcjonalno - Użytkowy IiR.271.3.6.2018

6. Przedmiar IiR.271.3.6.2018

7. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.6.2018

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.6.2018

 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

 

1. Ogłoszenie IiR.271.2.13.2018

2. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.13.2018

3. Formularz oferty IiR.271.2.13.2018

4. Projekt umowy IiR.271.2.13.2018

5. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.13.2018

 


IiR.271.2.11.2018

30.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.11.2018
(dotyczy pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

 

1. Ogłoszenie IiR.271.2.11.2018
2. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2018
3. Formularz oferty IiR.271.2.11.2018
4. Projekt umowy IiR.271.2.11.2018

 


IiR.271.3.5.2018

30.05.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa oświetlenie drogowego na terenie Gminy Głuszyca"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 565995-N-2018
2. SIWZ IiR.271.3.5.2018
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2018.docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2018.pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.5.2018
5. Dokumentacja ul. PionierówIiR.271.3.5.2018
6. Dokumentacja ul. DolnaIiR.271.3.5.2018

7. Pytania i odpowiedzi 08.06.2018

8. Dane planowania ul. Dolna

9. Dane planowania ul. Pionierów

10. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.5.2018

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.5.2018

 


IiR.271.2.10.2018

22.05.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa chodnika przy ul. Łomnickiej w Głuszycy i ul. Sudeckiej w Łomnicy”:


1. Zapytanie ofertowe projekt IiR.271.2.10.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-pdf
4. Rysunek ul. Łomnicka, Głuszyca
5. Rysunek ul. Sudecka, Łomnica

6. Formularz z unieważnienia postępowania IiR.271.2.10.2018

 


IiR.271.3.4.2018

27.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie 552128-N-2018
2. SIWZ IiR.271.3.4.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-pdf
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-docx
4. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018
5. PFU IiR.271.3.4.2018
6. Decyzja RDOŚ IiR.271.3.4.2018
7. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018
8. Plan zagospodarowania przestrzennego IiR.271.3.4.2018

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500101928-N-2018
10. Pytania i odpowiedzi 10.05.2018
11. SIWZ IiR.271.3.4.2018 po zmianach
12. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018 po zmianach
13. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018 DWG.dwg

14. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.4.2018

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiT.271.3.4.2018

 


IiR.271.2.9.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach, dz. nr 102”:

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.9.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.9.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.9.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.9.2018

 


IiR.271.2.8.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: 

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków w Łomnicy, dz. nr 184 i 120”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.8.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018d_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.8.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.8.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.8.2018

 


IiR.271.3.3.2018

13.04.2018

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 544983-N-2018.pdf

2. SIWZ IiR.271.3.3.2018.pdf

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.3.2018.docx

4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2018.pdf

5. Projekt utwardzenie placu IiR.271.3.3.2018.rar

6. Elektryka IiR.271.3.3.2018.rar

7. Przedmiar plac IiR.271.3.3.2018.pdf

8. Przedmiar br. elektrycznaIiR.271.3.3.2018.pdf

9. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.3.2018

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.3.2018

 


IiR.271.2.7.2018

09.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2018"
 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.7.2018
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-docx
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-pdf
3. Załącznik 3-wzór KPO IiR.271.2.7.2018
4. Załącznik 4-wzór protokół odbioru IiR.271.2.7.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.7.2018

 

 


IiR.271.2.6.2018

04.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn

„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.6.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-pdf
3. Projekt umowy IiR.271.2.6.2018

4. Korekta do zapytania ofertowego IiR.271.2.6.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.6.2018

 


IiR.271.2.3.2018

29.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie o zamówieniu 538277-N-2018
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.2.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-docx
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.2.2018
5. PFU IiR.271.3.2.2018
6. Decyzja RDOŚ

7. Pytania i odpowiedzi 10.04.2018
8. Załącznik nr 1 do odpowiedzi 10.04.2018
9. Załącznik nr 2 do odpowiedzi 10.04.2018

10. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.2.2018

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.2.2018

 


IiR.271.3.1.2018

12.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację dostawy pn.:

Dostawa 2 sztuk autobusów

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS049-107525-pl
2. SIWZ IiR.271.3.1.2018
3. Załącznik 1 do IDW Formularz ofertowy IiR.271.3.1.2018
4. Załącznik 2 do IDW JEDZ IiR.271.3.1.2018
5. Załącznik 3 do IDW Wykaz dostaw IiR.271.3.1.2018
6. Załącznik 4 do IDW grupa kapitałowa IiR.271.3.1.2018
7. WU Wzór umowy IiR.271.3.1.2018
8. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów IiR.271.3.1.2018
9. WU Zał nr 2 Warunki serwisu gwarancyjnego IiR.271.3.1.2018
10. WU Zał nr 3 Protokół przekazania autobusów do celów szkolenia IiR.271.3.1.2018
11. WU Zał nr 4 Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia IiR.271.3.1.2018
12. WU Zał nr 5 Protokół odbioru autobusów i dokumentacji IiR.271.3.1.2018
13. WU Zał nr 6 Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy IiR.271.3.1.2018

14. Pytania i odpowiedzi 15.03.2018 r.

15. Ogłoszenie o zmianie 2018-OJS062-137326-pl
16. Pytania i odpowiedzi 29.03.2018
17. SIWZ IiR.271.3.1.2018 z dnia 29.03.2018
18. WU Wzór umowy z dnia 29.03.2018

19. Pytania i odpowiedzi 16.04.2018
20. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów-zmienione IiR.271.3.1.2018

21. Pytania i odpowiedzi 24.04.2018

22. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.1.2018


 

 


IiR.271.2.3.2018

09.03.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia IiR.271.2.3.2018
4. Projekt umowy IiR.271.2.3.2018


16.01.2018 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Usługa cateringu w roku 2018 – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 40 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”

1. Zapytanie ofertowe 1-2018 catering żłobek
2. Formularz oferty, oświadczenie catering żłobek
3. Wzór umowy catering żłobek

Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:38:28
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:38:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:38:28
Zaktualizował Administrator 13.07.2018 10:47:38
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl