BIP » Zamówienia Publiczne - Przetargi
Zamówienia Publiczne - Przetargi

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2017

IiR.271.3.8.2017

13.07.2017

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 550320-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.8.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.8.2017.doc
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.8.2017.pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.8.2017
5. Dokumentacja_projektowaIiR.271.3.8.2017

 


IiR.271.3.7.2017

06.07.2017

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ul. Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza w Głuszycy”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 546414-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.7.2017
3. Formularz oferty i załączniki IiR.271.3.7.2017
3. Formularz oferty i załączniki IiR.271.3.7.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.7.2017
5. PFU IiR.271.3.7.2017
6. STWiOR IiR.271.3.7.2017
7. Przedmiar IiR.271.3.7.2017
8. Zaświadczenie IiR.271.3.7.2017

9. Pytania i odpowiedzi 18.07.2017 r.

 

 


IiR.271.3.6.2017

05.07.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:„Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2017/2018” :

1. Ogłoszenie o zamówieniu 545210-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.6.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.6.2017-docx
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.6.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.6.2017

5. Protokół z otwarcia ofert 17.07.2017 r.

 


IiR.271.2.11.2017

04.07.2017 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Głuszycy przy ul. Cmenarnej":

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.11.2017-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.11.2017-pdf
4. Projekt umowy

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.2.11.2017

 

 


IiR.271.2.9.2017

04.04.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2017"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.9.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.9.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.9.2017
3. Załącznik 3-wzór KPO
4. Załącznik 4-wzór protokół odbioru

5. Zestawienie złożonych ofert IiR.271.2.9.2017

 


IiR.271.3.5.2017

04.04.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 58557-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.5.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.5.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.5.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.5.2017
5. Decyzja Nr 744-2016
6. Dokumentacja_projektowa IiR.271.3.5.2017

7. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.5.2017

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.5.2017

 


IiR.271.3.4.2017

24.03.2017

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Eko Głuszyca – tu mieszkam , tu żyję – Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 50859-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.4.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.4.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.4.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.4.2017
5. SSTWiOR IiR.271.3.4.2017

6. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.4.2017

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.4.2017

8. Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.4.2017

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017 r.


IiR.271.3.3.2017

01.03.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka"

 

1. Ogłoszenie 34305-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.3.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2017
5. Decyzja 7442016
6. Dokumentacja_projektowa IiR.271.3.3.2017

7. Protokół z otwarcia ofert 16.03.2017 r.

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.3.2017

 

 


IiR.271.3.2.2017

13.02.2017

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

1. Ogłoszenie 24152-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.2.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.2.2017
5. Decyzja - pozwolenie na budowę IiR.271.3.2.2012
6. Decyzja o przeniesieniu decyzji IiR.271.3.2.2017
7. Pozwolenie Konserwator Zabytków IiR.271.3.2.2017
8. Projekt i decyzja IiR.271.3.2.2017
9. STWiORB IiR.271.3.2.2017
10. Odstępstwo p.poż. i decyzja IiR.271.3.2.2017
11. Hydranty IiR.271.3.2.2017
12. Instalacje IiR.271.3.2.2017
13. Rys. klatka schodowa IiR.271.3.2.2017
14. Rys. szczególy kontr. IiR.271.3.2.2017
15. Przedmiar IiR.271.3.2.2017
15. Przedmiar IiR.271.3.2.2017.prd

16. Pytania i odpowiedzi 21.02.2017 r.

17. Pytania i odpowiedzi 23.02.2017 r.

18. Protokół z otwarcia ofert 28.02.2017 r.

 

 


IiR.271.2.6.2017

26.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.6.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2017 - docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.6.2017 - pdf

 


IiR.271.3.1.2017

13.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na zadanie pn.

„Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 7600-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.1.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2017 - docx
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2017 - pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.1.2017
5. Decyzja - pozwolenie na budowę IiR.271.3.10.2016

6. Decyzja o przeniesieniu decyzji IiR.271.3.10.2016
7. Pozwolenie Konserwator Zabytków IiR.271.3.10.2016
8. Projekt i decyzja IiR.271.3.10.2016
9. STWiORB IiR.271.3.10.2016
10. Odstępstwo p.poż. i decyzja IiR.271.3.10.2016
11. IiR.271.3.1.2017 przedmiar wieża
12. Przedmiar IiR.271.1.2017
13. Hydranty
14. Instalacje IiR.271.3.1.2017
15. Rys. klatka schodowa IiR.271.3.1.2017
16. Rys. szczególy kontr. IiR.271.3.1.2017

17. Protokół z otwarcia ofert 30.01.2017 r.

18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.1.2017
 

 

 


IiR.271.2.4.2017

12.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania

„Drogowa przyszłość Głuszycy - przebudowa dróg gminnych”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.4.2017
2. Opis przedmiotu zamówienia IiR.271.2.4.2017
3. Formularz oferty IiR.271.2.4.2017 projekty dróg - docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.4.2017 projekty dróg - pdf
4. Część I i II IiR.271.2.4.2017
5. Część III IiR.271.2.4.2017
6. Część IV IiR.271.2.4.2017
7. Część V IiR.271.2.4.2017
8. Część VI IiR.271.2.4.2017
9. Przekrój - most cz. VI IiR.271.2.4.2017
10. Zdjęcie - most cz. VI IiR.271.2.4.2017
11. Część VII IiR.271.2.4.2017
12. Część IX IiR.271.2.4.2017
13. Część VIII IiR.271.2.4.2017

14. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.4.2017
 

 


 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie

Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.1.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.1.2017-pdf
3. Formularz ofertowy IiR.271.2.1.2017-doc
4. Mapa PSZOK

5 . Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.1.2017

Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:38:28
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:38:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:38:28
Zaktualizował Administrator 20.07.2017 16:34:00
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl