BIP » Zamówienia Publiczne - Przetargi
Zamówienia Publiczne - Przetargi

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2018

IiR.271.2.10.2018

22.05.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa chodnika przy ul. Łomnickiej w Głuszycy i ul. Sudeckiej w Łomnicy”:


1. Zapytanie ofertowe projekt IiR.271.2.10.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-pdf
4. Rysunek ul. Łomnicka, Głuszyca
5. Rysunek ul. Sudecka, Łomnica

 


IiR.271.3.4.2018

27.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie 552128-N-2018
2. SIWZ IiR.271.3.4.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-pdf
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-docx
4. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018
5. PFU IiR.271.3.4.2018
6. Decyzja RDOŚ IiR.271.3.4.2018
7. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018
8. Plan zagospodarowania przestrzennego IiR.271.3.4.2018

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500101928-N-2018
10. Pytania i odpowiedzi 10.05.2018
11. SIWZ IiR.271.3.4.2018 po zmianach
12. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018 po zmianach
13. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018 DWG.dwg

14. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.4.2018

 


IiR.271.2.9.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach, dz. nr 102”:

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.9.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.9.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.9.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.9.2018

 


IiR.271.2.8.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: 

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków w Łomnicy, dz. nr 184 i 120”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.8.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018d_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.8.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.8.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.8.2018

 


IiR.271.3.3.2018

13.04.2018

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 544983-N-2018.pdf

2. SIWZ IiR.271.3.3.2018.pdf

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.3.2018.docx

4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2018.pdf

5. Projekt utwardzenie placu IiR.271.3.3.2018.rar

6. Elektryka IiR.271.3.3.2018.rar

7. Przedmiar plac IiR.271.3.3.2018.pdf

8. Przedmiar br. elektrycznaIiR.271.3.3.2018.pdf

9. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.3.2018

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.3.2018

 


IiR.271.2.7.2018

09.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2018"
 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.7.2018
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-docx
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-pdf
3. Załącznik 3-wzór KPO IiR.271.2.7.2018
4. Załącznik 4-wzór protokół odbioru IiR.271.2.7.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.7.2018

 

 


IiR.271.2.6.2018

04.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn

„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.6.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-pdf
3. Projekt umowy IiR.271.2.6.2018

4. Korekta do zapytania ofertowego IiR.271.2.6.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.6.2018

 


IiR.271.2.3.2018

29.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie o zamówieniu 538277-N-2018
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.2.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-docx
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.2.2018
5. PFU IiR.271.3.2.2018
6. Decyzja RDOŚ

7. Pytania i odpowiedzi 10.04.2018
8. Załącznik nr 1 do odpowiedzi 10.04.2018
9. Załącznik nr 2 do odpowiedzi 10.04.2018

10. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.2.2018

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.2.2018

 


IiR.271.3.1.2018

12.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację dostawy pn.:

Dostawa 2 sztuk autobusów

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS049-107525-pl
2. SIWZ IiR.271.3.1.2018
3. Załącznik 1 do IDW Formularz ofertowy IiR.271.3.1.2018
4. Załącznik 2 do IDW JEDZ IiR.271.3.1.2018
5. Załącznik 3 do IDW Wykaz dostaw IiR.271.3.1.2018
6. Załącznik 4 do IDW grupa kapitałowa IiR.271.3.1.2018
7. WU Wzór umowy IiR.271.3.1.2018
8. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów IiR.271.3.1.2018
9. WU Zał nr 2 Warunki serwisu gwarancyjnego IiR.271.3.1.2018
10. WU Zał nr 3 Protokół przekazania autobusów do celów szkolenia IiR.271.3.1.2018
11. WU Zał nr 4 Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia IiR.271.3.1.2018
12. WU Zał nr 5 Protokół odbioru autobusów i dokumentacji IiR.271.3.1.2018
13. WU Zał nr 6 Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy IiR.271.3.1.2018

14. Pytania i odpowiedzi 15.03.2018 r.

15. Ogłoszenie o zmianie 2018-OJS062-137326-pl
16. Pytania i odpowiedzi 29.03.2018
17. SIWZ IiR.271.3.1.2018 z dnia 29.03.2018
18. WU Wzór umowy z dnia 29.03.2018

19. Pytania i odpowiedzi 16.04.2018
20. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów-zmienione IiR.271.3.1.2018

21. Pytania i odpowiedzi 24.04.2018

22. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.1.2018


 

 


IiR.271.2.3.2018

09.03.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia IiR.271.2.3.2018
4. Projekt umowy IiR.271.2.3.2018


16.01.2018 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Usługa cateringu w roku 2018 – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 40 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”

1. Zapytanie ofertowe 1-2018 catering żłobek
2. Formularz oferty, oświadczenie catering żłobek
3. Wzór umowy catering żłobek

Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:38:28
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:38:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:38:28
Zaktualizował Administrator 22.05.2018 17:28:43
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl