BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2018 r.

Nr 18/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 273/1 obręb Głuszyca 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 17/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej dla zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

Nr 16/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 15/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 14/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 13/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 12/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej dla zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

Nr 11/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 10/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętej z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Nr 9/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2018 roku

Nr 8/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 7/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 6/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 5/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2018

Nr 4/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 3/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2018

Nr 2/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2018 roku

Nr 1/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Aneta Literska 08.03.2018 15:01:25
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl