BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r.

Nr 21/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Nr 20/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 19/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 18/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 17/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w budynku gminnym Łomnicka Chata w Łomnicy

Nr 17/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w budynku gminnym Łomnicka Chata w Łomnicy

Nr 16/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 15/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 14/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 13/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiany nieruchomości między Gminą Głuszyca, a osobą fizyczną

Nr 12/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 11/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: czasu pracy w 2019 roku

Nr 10/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 9/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019

Nr 8/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 7/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 6/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: sprostowania stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujących w 2019 roku

Nr 5/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2019 roku

Nr 4/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 3/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2019

Nr 2/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań

Nr 1/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Aneta Literska 19.02.2019 13:03:02
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl