BIP » URZĄD MIEJSKI » Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa i przepisami poszczególnych ustaw "Program Ochrony Środowiska" wraz z  "Planem Gospodarki Odpadami" muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

"Program Ochrony Środowiska" i "Pan Gospodarki Odpadami"  będą podstawą do przyszłych działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta Głuszycy w zakresie polityki ekologicznej gminy oraz do tworzenia innych programów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Projekt "Planu Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011" zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr 2073/II/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.

Rada Miejska Głuszycy podjęła stosowną Uchwałę:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/158/2005 z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011” wraz z “Planem Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 – 2011"

Program Ochrony Środowiska Dla Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011

Plan Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 – 2011

Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 05.03.2013 10:57:48
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl