BIP » Wydruki do pobrania
Wydruki do pobrania

Wydruki do pobrania

 
 
 

Wniosek o nabycie zużytkowania wieczystego działki

Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie wypisu wyrysu ze studium planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o odpracowanie zadłużenia

Wniosek o udzielenie ulgi - lokale mieszkalne

Wniosek o udzielenie ulgi - lokale użytkowe

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek - wypis i wyrys z MPZP

Zaświadczenie - o przeznaczeniu w planie

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Głuszyca

Wzory druków na podatki i opłaty lokalny

Załącznik 1 pop

Załącznik 2 pop

Załącznik 3 pop

Załącznik 4 pop

Załącznik 5 pop

Załacznik 6 pop

Wzór deklaracji dot. środków transportowych

DT-1 deklaracja

DT-1 załącznik

Dokumenty dot. meldunków

1. Zameldowanie na pobyt stały
2. Zameldowanie na pobyt czasowy
3. Wymeldowanie z pobytu stałego
4. Wymeldowanie z pobytu czasowego
5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
6. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Wprowadził Administrator 31.03.2015 15:18:06
Opublikował Administrator 31.03.2015 15:18:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 31.03.2015 15:18:06
Zaktualizował Administrator 03.07.2019 10:09:49
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl