BIP » Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/5 o powierzchni 0,2117 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RVI – 0,1218 ha, PsIV – 0,0899 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 140 000,00 zł

Wadium14 000,00 zł

Godzina przetargu 9:00

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/6 o powierzchni 0,2047 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RVI – 0,1188 ha, PsIV – 0,0859 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 135 000,00 zł

Wadium – 13 500,00 zł

Godzina przetargu 9:20

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/7 o powierzchni 0,2050 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RVI – 0,0177 ha, PsIV – 0,1873 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 120 000,00 zł

Wadium – 12 000,00 zł

Godzina przetargu 9:40

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica, działka numer 42/8 o powierzchni 0,2089 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,2089 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 156 000,00 zł

Wadium – 15 600,00 zł

Godzina przetargu 10:00

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/9 o powierzchni 0,2135 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,2111 ha, ŁIV -0,0024 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 140 000,00 zł

Wadium – 14 000,00 zł

Godzina przetargu 10:20

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/10 o powierzchni 0,2317 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,0735 ha, ŁIV -0,1582 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 170 000,00 zł

Wadium – 17 000,00 zł

Godzina przetargu 10:40

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/11 o powierzchni 0,2063 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1389 ha, ŁIV -0,0674 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 120 000,00 zł

Wadium – 12 000,00 zł

Godzina przetargu 11:00

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/12 o powierzchni 0,2320 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,2216 ha, ŁIV -0,0104 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 170 000,00 zł

Wadium – 17 000,00 zł

Godzina przetargu 11:20

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/13 o powierzchni 0,2101 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1875 ha, RIVb -0,0226 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 140 000,00 zł

Wadium – 14 000,00 zł

Godzina przetargu 11:40

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/14 o powierzchni 0,2634 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1249 ha, RIVb -0,1385 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 200 000,00 zł

Wadium – 20 000,00 zł

Godzina przetargu 12:00

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/15 o powierzchni 0,2074 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1508 ha, RIVb -0,0566 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 140 000,00 zł

Wadium – 14 000,00 zł

Godzina przetargu 12:20

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/16 o powierzchni 0,2414 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1788 ha, RIVb -0,0146 ha, RV – 0,0480 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 180 000,00 zł

Wadium – 18 000,00 zł

Godzina przetargu 12:40

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/17 o powierzchni 0,2110 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1426 ha, RIVb -0,0684 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 120 000,00 zł

Wadium – 12 000,00 zł

Godzina przetargu 13:00

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
działka numer 42/18 o powierzchni 0,2797 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,0606 ha, RV -0,2191 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 210 000,00 zł

Wadium – 21 000,00 zł

Godzina przetargu 13:20

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica,
 działka numer 42/19 o powierzchni 0,2414 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081321/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV – 0,1636 ha, RIVb - 0,0778 ha.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głuszyca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: UT6 - tereny usług i turystyki.  – Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30.08.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 160 000,00 zł

Wadium – 16 000,00 zł

Godzina przetargu 13:40

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek), w godz. 9.00-13.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 17.05.2024 roku – w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 16.04.2024 r. - 23.05.2024 r.

Burmistrz Głuszycy

Roman Głód

Wprowadził Joanna Drzygała 16.04.2024 15:10:38
Opublikował Joanna Drzygała 16.04.2024 15:10:38
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 16.04.2024 15:10:38
Zaktualizował Joanna Drzygała 16.04.2024 15:14:13

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka numer 68/1 o powierzchni 0,1312 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077371/0

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1312 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12.03.2024 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 70 000,00 zł

Wadium - 7 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 maja 2024 roku (wtorek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 16.05.2024 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.04.2024 r. - 21.05.2024 r.

Burmistrz Głuszycy

Roman Głód

Wprowadził Joanna Drzygała 15.04.2024 15:16:42
Opublikował Joanna Drzygała 15.04.2024 15:16:42
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 15.04.2024 15:16:42
Zaktualizował Joanna Drzygała 16.04.2024 07:32:00

PRZETARG

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA II PIĘTRZE  BUDYNKU PRZY ULICY BOHATERÓW  GETTA 52/7  W GŁUSZYCY.

Lokal składa się z II pokoi, kuchni oraz WC. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,57 m². Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.  W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych i 2 lokal niemieszkalne. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.  Lokal mieszkalny wyposażony jest                    w instalacje : elektryczna, wodno – kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie : brak. Budynek w którym znajduje się lokal wybudowany jest przed 1939r. wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Dojazd od nieruchomości drogą utwardzoną.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 477/9 o powierzchni 0,0281 ha wynosi 715/10 000 . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00032150/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA - 55  000,00 zł

WADIUM - 5 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2024 roku (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej pokój   nr 10 w  budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

           1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

             2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na                                konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 05 kwietnia 2024r.

             3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

             4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

          5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

             6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

             7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

             8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

             9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 05 marca 2024 r. do dnia 09 kwietnia  2024r.

                                                                                                                  

Z up. Burmistrza

( - ) Grzegorz Szymański            

Zastępca Burmistrza Głuszycy

 

 

Wprowadził Joanna Drzygała 05.03.2024 14:43:59
Opublikował Joanna Drzygała 05.03.2024 14:43:59
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 05.03.2024 14:43:59
Zaktualizował Joanna Drzygała 10.04.2024 13:52:23

PRZETARG

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł

Wadium - 8 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 85 000,00 zł

Wadium - 8 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 marca 2024 roku (wtorek), w godz. 9.00-10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.03.2024 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 14.09.2023 r., 16.11.2023 r., 16.01.2024 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.02.2024 r. - 19.03.2024 r.

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Wprowadził Joanna Drzygała 13.02.2024 08:22:37
Opublikował Joanna Drzygała 13.02.2024 08:22:37
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 13.02.2024 08:22:37
Zaktualizował Joanna Drzygała 13.02.2024 08:25:21

PRZETARG

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 11:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 751,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 11:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 740,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – VI przetarg nieograniczony (godz. 11:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 571,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 12:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 512,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 12.20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 488,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 12.40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1432,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł

Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 13:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1314,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 13:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 402,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 13:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 400,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - VI przetarg nieograniczony (godz. 14:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 843,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł

Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie dla każdej nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 19 marca 2024 roku (wtorek), w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.03.2024 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyło się pięć przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r., 24.08.2023 r., 10.10.2023 r., 29.11.2023 r., 16.01.2024 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 13.02.2024 r. - 19.03.2024 r.

Burmistrz Głuszycy

(-)Roman Głód

 

Wprowadził Joanna Drzygała 12.02.2024 13:06:06
Opublikował Joanna Drzygała 12.02.2024 13:06:06
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 12.02.2024 13:06:06
Zaktualizował Joanna Drzygała 13.02.2024 08:26:12

ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

L.p.

Numer działki

Obręb

Powierzchnia (ha)

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

 1.  

306/2

Grzmiąca

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

 1.  

440

Grzmiąca

1,0196

Bi

SW1W/00026053/3

 1.  

76/2

Grzmiąca

1,3983

Bi

 1.  

79

Grzmiąca

0,8985

Bi

Planowane przeznaczenie nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głuszyca: Strefa III turystyczno-gospodarcza, Tereny – komunalne, lokalna kotłownia.

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.09.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 650 000,00 zł

Zaliczka - 65 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony 23% podatek VAT

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Parkowa 9 pokój nr 2 najpóźniej do  23 lutego 2024 r. do godz. 15 00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem : "Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż byłej kotłowni w Grzmiącej"

 Zgłoszenie powinno zawierać :

-      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
-      datę sporządzenia zgłoszenia;
-      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu;
-      proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;
-      kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do rokowań zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą zaliczkę przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 23.02.2024 roku – w tytule przelewu należy podać numer działek których dotyczy sprzedaż.
 2. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócone po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 28.11.2023 r., 15.01.2024 r.
 4. Przed otwarciem rokowań jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty zaliczki oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Cenę osiągniętą w rokowaniach zgodnie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), można wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego lub rozłożyć na raty.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 26.01.2024 r. - 29.02.2024 r.

Burmistrz Głuszycy

   (-) Roman Głód

Treść ogłoszenia w formacie  PDF:

Informacja o sprzedaży

Wprowadził Joanna Drzygała 26.01.2024 10:15:50
Opublikował Joanna Drzygała 26.01.2024 10:15:50
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 26.01.2024 10:15:50
Zaktualizował Joanna Drzygała 08.03.2024 12:36:25

INFORMACJA

INFORMACJA
Burmistrz Głuszycy

Informuję że w dniu 15 stycznia 2024 r. w godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomości:

L.p.

Numer
działki

Obręb

Powierzchnia
 w (ha)

Rodzaj
użytku

Księga wieczysta

 1.  

306/2

Grzmiąca

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

 1.  

440

Grzmiąca

1,0196

Bi

SW1W/00026053/3

 1.  

76/2

Grzmiąca

1,3983

Bi

 1.  

79

Grzmiąca

0,8985

Bi

 

 • cena wywoławcza nieruchomości – 660 000,00 zł + 23% VAT
 • wysokość wadium – 66 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację o wyniku przetargu wywiesza się na okres 8 dni, począwszy od 15.01.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9 oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do pobrania:
- informacja

 

Wprowadził Administrator 15.01.2024 12:32:00
Opublikował Administrator 15.01.2024 12:32:00
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2024 12:32:00
Zaktualizował Administrator 15.01.2024 15:14:15

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca Górna, działka nr 84 o powierzchni 5,3643 ha. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00079306/8 (dział III i IV brak wpisów).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb – 2,5707 ha, RV – 0,7021 ha, RVI – 0,3384 ha, ŁVI – 0,1628 ha, PsIII – 0,5385 ha, PsIV – 0,5106 ha, PsVI – 0,0079 ha, Lzr-PsIV – 0,4451 ha i Lzr-PsVI - 0,0882 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca zatwierdzony uchwałą Nr XIII/129/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 1999 r., zmienionym uchwałą nr XLIV/302/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

- STREFA III - turystyczno-gospodarcza;

- obszar IIIB – rolniczy;

- teren 1a – dolesianie.

Cena wywoławcza nieruchomości - 700 000,00 zł

Wadium - 70 000,00 zł

Zgodnie  z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2569 z późn. zm.) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), posiadających kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkałych w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadzących przez ten okres osobiście to gospodarstwo, oraz dla osób niespełniających warunków określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie przedmiotowej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu: z uwagi, że działka jest przeznaczona na cele rolne, warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2024 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 23.01.2024 roku – w tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy sprzedaż.
 2. Złożenie najpóźniej do 23 stycznia 2024 roku do godz. 15.00 zgłoszenia udziału w przetargu wraz z dokumentami potwierdzających spełnienie warunków określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, a w przypadku osób nie spełniających warunków określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego złożenie zgłoszenia wraz ze zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Walimiu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z nw. oryginałami dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, w biurze obsługi klienta w pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 84 Głuszyca Górna”.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oferenci powinni załączyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 2.  oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego,
 3. w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego,
 4. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust.8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.),
 6. w przypadku osób niespełniających warunków do nabycia nieruchomości rolnej określonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego – zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Głuszycy,
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz z warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń

 

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu  29 stycznia 2024 roku listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz opublikowaniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gluszyca.pl).

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 3. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 4. Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatku od towarów i usług.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.12.2023 r. - 30.01.2024 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie
- 1.1. Wzór - zgłoszenie uczestnictwa w przetargu
- 1.2. Wzór - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- 1.3. Wzór - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
- 1.4. Wzór - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych
- 1.5. Wzór - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym
- 1.6. Wzór - oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:

- Pan Rafał Woźny

Informacja o sprzedaży

- Informacja o sprzedaży

Wprowadził Administrator 21.12.2023 10:59:06
Opublikował Administrator 21.12.2023 10:59:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.12.2023 10:59:06
Zaktualizował Joanna Drzygała 06.02.2024 08:38:57

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

L.p.

Numer działki

Obręb

Powierzchnia (ha)

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

 1.  

306/2

Grzmiąca

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

 1.  

440

Grzmiąca

1,0196

Bi

SW1W/00026053/3

 1.  

76/2

Grzmiąca

1,3983

Bi

 1.  

79

Grzmiąca

0,8985

Bi

Planowane przeznaczenie nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głuszyca: Strefa III turystyczno-gospodarcza, Tereny – komunalne, lokalna kotłownia.

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.09.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości -660 000,00 zł

Wadium - 66 000,00 zł

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 stycznia 2024 roku (poniedziałek), w godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 12.01.2024 roku – w tytule przelewu należy podać nr działek których dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.11.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2023 r. - 15.01.2024 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

Wprowadził Administrator 14.12.2023 13:58:15
Opublikował Administrator 14.12.2023 13:58:15
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.12.2023 13:58:15

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 11:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 751,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 11:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 740,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – V przetarg nieograniczony (godz. 11:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 571,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 512,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12.20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 488,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12.40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1432,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł

Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1314,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 402,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 400,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 14:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 843,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł

Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie dla każdej nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 stycznia 2024 roku (wtorek), w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.01.2024 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r., 24.08.2023 r., 10.10.2023 r., 29.11.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 13.12.2023 r. - 16.01.2024 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 13.12.2023 15:04:37
Opublikował Administrator 13.12.2023 15:04:37
Odpowiedzialny za treść Administrator 13.12.2023 15:04:37
Zaktualizował Joanna Drzygała 23.01.2024 14:09:05

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 11:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 751,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 11:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 740,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – V przetarg nieograniczony (godz. 11:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 571,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 512,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12.20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 488,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 12.40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1432,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł

Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1314,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 402,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 13:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 400,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - V przetarg nieograniczony (godz. 14:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 843,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł

Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie dla każdej nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 stycznia 2024 roku (wtorek), w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.01.2024 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r., 24.08.2023 r., 10.10.2023 r., 29.11.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 13.12.2023 r. - 16.01.2024 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

 

Wprowadził Administrator 13.12.2023 15:04:35
Opublikował Administrator 13.12.2023 15:04:35
Odpowiedzialny za treść Administrator 13.12.2023 15:04:35

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł

Wadium - 9 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2024 roku (wtorek), w godz. 9.00-10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 12.01.2024 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 14.09.2023 r., 16.11.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.12.2023 r. - 16.01.2024 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód 

Do pobrania:
-ogłoszenie

Wprowadził Administrator 13.12.2023 15:00:55
Opublikował Administrator 13.12.2023 15:00:55
Odpowiedzialny za treść Administrator 13.12.2023 15:00:55
Zaktualizował Joanna Drzygała 23.01.2024 13:51:17

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 28 listopada 2023 r. w godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomości:

L.p.

Numer
działki

Obręb

Powierzchnia
 w (ha)

Rodzaj
użytku

Księga wieczysta

 1.  

306/2

Grzmiąca

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

 1.  

440

Grzmiąca

1,0196

Bi

SW1W/00026053/3

 1.  

76/2

Grzmiąca

1,3983

Bi

 1.  

79

Grzmiąca

0,8985

Bi

 • cena wywoławcza nieruchomości – 680 000,00 zł
 • wysokość wadium – 68 000,00 zł
 • nieruchomości nie zostały sprzedane.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 28.11.2023 r. - 05.12.2023 r.

 

Do pobrania:
-informacja

 

Wprowadził Administrator 28.11.2023 13:22:02
Opublikował Administrator 28.11.2023 13:22:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 28.11.2023 13:22:02
Zaktualizował Administrator 28.11.2023 13:22:18

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 16 listopada 2023 r. w godz. 9:00-10.40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w gm. Głuszyca.

 1. Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/26 o powierzchni 0,1692 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/27 o powierzchni 0,1657 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/28 o powierzchni 0,1625 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

 

 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/29 o powierzchni 0,1574 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

 

 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/32 o powierzchni 0,1459 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 90 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

 

 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/33 o powierzchni 0,1515 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 95 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 500,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 27.11.2023 r. - 04.12.2023 r.

 

Do pobrania:
-informacja

 

 

 

Wprowadził Administrator 27.11.2023 12:05:41
Opublikował Administrator 27.11.2023 12:05:41
Odpowiedzialny za treść Administrator 27.11.2023 12:05:41

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 23 listopada 2023r

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 22 listopada 2023 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu miał miejsce                    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej 65/5 o powierzchni użytkowej 15,47 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 17 000,00zł. Wadium 1 700,00zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 40 000,00 zł.

Nabywca:  KRS  Inwestycje Spółka Cywilna Robert Koźlak, Rafał Strzyż.

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Granicznej 21/3 o powierzchni 106,40  m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 155 000,00 zł. Wadium 15 500,00zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 156 550,00 zł.

Nabywca Pan  Rafał Polewski.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy  ul. Parkowa 9 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  na okres od 23.11.2023 roku do dnia  29.11.2023 roku.

Do pobrania:
-informacja

Wprowadził Administrator 23.11.2023 12:17:42
Opublikował Administrator 23.11.2023 12:17:42
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.11.2023 12:17:42

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 9:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 751,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 9:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 740,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – IV przetarg nieograniczony (godz. 9:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 571,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 10:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 512,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 10.20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 488,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 10.40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1432,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 11:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 1314,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 11:20). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 402,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 11:40). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 400,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - IV przetarg nieograniczony (godz. 12:00). Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ⁓ 843,00 zł

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł
Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie dla każdej nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 29 listopada 2023 roku (środa), w godz. 9:00 – 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 24.11.2023 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r., 24.08.2023 r., 10.10.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 26.10.2023 r. - 29.11.2023 r.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 26.10.2023 12:14:32
Opublikował Administrator 26.10.2023 12:14:32
Odpowiedzialny za treść Administrator 26.10.2023 12:14:32

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

L.p.

Numer działki

Obręb

Powierzchnia (ha)

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

 1.  

306/2

Grzmiąca

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

 1.  

440

Grzmiąca

1,0196

Bi

SW1W/00026053/3

 1.  

76/2

Grzmiąca

1,3983

Bi

 1.  

79

Grzmiąca

0,8985

Bi

Planowane przeznaczenie nieruchomości – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Głuszyca: Strefa III turystyczno-gospodarcza, Tereny – komunalne, lokalna kotłownia.

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.09.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości -680 000,00 zł

Wadium - 68 000,00 zł

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek), w godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 24.11.2023 roku – w tytule przelewu należy podać nr działek których dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 25.10.2023 r. - 28.11.2023 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

Wprowadził Administrator 25.10.2023 11:45:06
Opublikował Administrator 25.10.2023 11:45:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 25.10.2023 11:45:06

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA II PIĘTRZE  BUDYNKU PRZY ULICY KŁODZKIEJ 65/5 W GŁUSZYCY.

Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym. WC wspólne usytuowane na parterze                              o powierzchni użytkowej 15,47 m2.
Do lokalu mieszkalnego nr 5 nie istnieją pomieszczenia przynależne.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu                        nr 455/1 o powierzchni 0,0233 ha wynosi 621/10 000 .
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00032150/8.
Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.
CENA WYWOŁAWCZA                    17 000,00 zł
WADIUM                                  1 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 10 w  budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
    2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 listopada 2023r.
    3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
    4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
    5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
    6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.
    7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
    8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.
    9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 października 2023r. do dnia 22  listopada 2023r.


 

Wprowadził Administrator 20.10.2023 14:53:05
Opublikował Administrator 20.10.2023 14:53:05
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szahchta 20.10.2023 14:53:05

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO BUDYNKU PRZY ULICY                                      GRANICZNEJ 21/3  W GŁUSZYCY.

Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, schowka, dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz łazienki. Powierzchnia  użytkowa  106,40 m2.
Do lokalu mieszkalnego nr3 przynależą pomieszczenia przynależne – trzy pomieszczenia gospodarcze na poziomie piwnic o łącznej powierzchni – 11,46 m².
Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu                        nr 337/1 o powierzchni 0,1205 ha wynosi 3493/10 000 .
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00035219/1.
Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.
CENA WYWOŁAWCZA                    155 000,00 zł
WADIUM                                  15 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godz. 1040 w sali konferencyjnej  pokój nr 10 w  budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
    2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 listopada 2023r.
    3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
    4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
    5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
    6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.
    7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
    8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.
    9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 października 2023r. do dnia 22 listopada 2023r.

Wprowadził Administrator 20.10.2023 14:50:54
Opublikował Administrator 20.10.2023 14:50:54
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szahchta 20.10.2023 14:50:54

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł

Wadium - 9 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2023 roku (czwartek), w godz. 9.00-10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 13.11.2023 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 14.09.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.10.2023 r. - 16.11.2023 r.


Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód
 

Do pobrania:
-ogłoszenie

Wprowadził Sylwia Kaminska 13.10.2023 12:02:28
Opublikował Sylwia Kaminska 13.10.2023 12:02:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 13.10.2023 12:02:28
Zaktualizował Sylwia Kaminska 13.10.2023 12:02:55

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 14 września 2023 r. w godz. 9:00-10.40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w gm. Głuszyca.

 1. Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/26 o powierzchni 0,1692 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/27 o powierzchni 0,1657 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/28 o powierzchni 0,1625 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/29 o powierzchni 0,1574 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/32 o powierzchni 0,1459 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 90 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/33 o powierzchni 0,1515 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 95 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 500,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 05.10.2023 r. - 12.10.2023 r.

 

Do pobrania:
-informacja


 

 

Wprowadził Administrator 05.10.2023 15:21:46
Opublikował Administrator 05.10.2023 15:21:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.10.2023 15:21:46
Zaktualizował Administrator 05.10.2023 15:22:02

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY                    KŁODZKIEJ 29/1 W GŁUSZYCY GÓRNEJ.

 

Lokal mieszkalny  składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o powierzchni użytkowej 44,77 m2. Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależą dwie komórki znajdujące się poza budynkiem  o powierzchni łącznej - 8,73 m².

 

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu                        nr 508/2 o powierzchni 0,0691 ha wynosi 1275/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00050531/5.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                                    65 000,00 zł

WADIUM                                                                               6 500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 11ºº w sali konferencyjnej  pokój nr 10 w  budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 31 października 2023r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 28 września 2023r. do dnia 06 listopada 2023r.

                                                          

Wprowadził Administrator 28.09.2023 18:20:52
Opublikował Administrator 28.09.2023 18:20:52
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.09.2023 18:20:52

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.

Wartość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 9:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 9:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – III przetarg nieograniczony (godz. 9:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 10:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 10.20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 10.40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 11:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 11:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 11:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - III przetarg nieograniczony (godz. 12:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł
Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 10 października 2023 roku (wtorek), w godz. 9:00 – 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 06.10.2023 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r., 24.08.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 05.09.2023 r. - 10.10.2023 r.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 05.09.2023 13:29:40
Opublikował Administrator 05.09.2023 13:29:40
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.09.2023 13:29:40

INFORMACJA O SPRZEDAŻY

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 24 sierpnia 2023 r. w godz. 9:00-12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
 • wysokość wadium – 14 300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

2. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
 • wysokość wadium – 14 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

3. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
 • wysokość wadium – 11 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

4. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

5. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

6. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
 • wysokość wadium – 27 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

7. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
 • wysokość wadium – 24 800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

8. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
 • wysokość wadium – 8 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

9. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
 • wysokość wadium – 8 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

10. Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 166 000,00 zł
 • wysokość wadium – 16 600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 25.08.2023 r. - 01.09.2023 r.

 

Wprowadził Marta Czepil 25.08.2023 14:14:04
Opublikował Marta Czepil 25.08.2023 14:14:04
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.08.2023 14:14:04

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł
Wadium - 9 000,00 zł

 1. Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.05.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
Wadium - 9 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 września 2023 roku (czwartek), w godz. 9.00-10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 12.09.2023 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 11.08.2023 r. - 14.09.2023 r.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 11.08.2023 09:49:41
Opublikował Administrator 11.08.2023 09:49:41
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.08.2023 09:49:41

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.
Wartość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 9:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 9:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca – II przetarg nieograniczony (godz. 9:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 10:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 10.20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 10.40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 11:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 11:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 11:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - II przetarg nieograniczony (godz. 12:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł
Wadium- 16 600,00 zł

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 24 sierpnia 2023 roku (czwartek), w godz. 9:00 – 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21.08.2023 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na przetarg sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 13.07.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 21.07.2023 r. -24.08.2023 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-obwieszczenie
 

 

Wprowadził Administrator 21.07.2023 13:45:46
Opublikował Administrator 21.07.2023 13:45:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.07.2023 13:45:46

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 18 lipca 2023r

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 18 lipca 2023 roku o godz. 1000 , 1030 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy  ul. Grunwaldzka 3/9 o powierzchni użytkowej 18,28 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 23 331,00zł. Wadium 2 310,00zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 50 000,00 zł. Nabywca Pan Krzysztof Pępek.

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Sienkiewicza 77/2 o powierzchni użytkowej 33,18 m2   .

Cena wywoławcza nieruchomości 22 220,00 zł. Wadium 2 200,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 24 000,00 zł. Nabywca Pan Konrad Jerzy Kmieciński.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Parkowa 9 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  na okres od 18.07.2023 roku do dnia 25.07.2023 roku.

 

Do pobrania:
-informacja

 

Wprowadził Administrator 18.07.2023 14:47:24
Opublikował Administrator 18.07.2023 14:47:24
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.07.2023 14:47:24

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 13 lipca 2023 r. w godz. 9:00-12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
 • wysokość wadium – 14 300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

2. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
 • wysokość wadium – 14 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

3. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
 • wysokość wadium – 11 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

4. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

5. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

6. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
 • wysokość wadium – 27 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

7. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
 • wysokość wadium – 24 800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

8. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
 • wysokość wadium – 8 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

9. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
 • wysokość wadium – 8 000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

10. Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca (SW1W/00024301/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 166 000,00 zł
 • wysokość wadium – 16 600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 13.07.2023 r. - 20.07.2023 r.

 

Wprowadził Administrator 14.07.2023 09:30:24
Opublikował Administrator 14.07.2023 09:30:24
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.07.2023 09:30:24
Zaktualizował Administrator 14.07.2023 09:30:40

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA II PIĘTRZE - PODDASZU BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 3/9 W GŁUSZYCY.

 

Lokal składa się z pokoju, kuchni, alkowy oraz łazienki z WC o powierzchni użytkowej 18,28 m . Do lokalu mieszkalnego nr 9 nie istnieją pomieszczenia przynależne.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 467/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9. Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                                       23 100,00 zł

WADIUM                                                                               2 310,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 roku ( wtorek ) o godz. 10°° w sali konferencyjnej pokój nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 14 lipca 2023r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca

nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.
 3. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 18 lipca 2023r.

 

Wprowadził Administrator 14.06.2023 16:55:19
Opublikował Administrator 14.06.2023 16:55:19
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.06.2023 16:55:19
Zaktualizował Administrator 14.06.2023 16:55:47

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 77/2 W GŁUSZYCY.

Lokal składa się z pokoju, kuchni, oraz łazienki o powierzchni użytkowej 33,18 m2.

Do lokalu mieszkalnego nr 2 nie istnieją pomieszczenia przynależne.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 77 o powierzchni 3,0343 ha wynosi 703/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00080612/6.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                                       22 000,00 zł

WADIUM                                                                               2 200,00 zł

30 Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2023 roku ( wtorek ) o godz. 10 w sali konferencyjnej pokój nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 14 lipca 2023r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca

nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

 1. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.
 3. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 18 lipca 2023r.

 

Wprowadził Administrator 14.06.2023 16:53:25
Opublikował Administrator 14.06.2023 16:53:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.06.2023 16:53:25

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Prawo użytkowania wieczystego obowiązuje do dnia 05.12.2089 r.
Wartość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostanie wyliczona indywidualnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00024301/3:

 1. Działka nr 187/14 o powierzchni 0,1879 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 9:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp - 0,1879 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 143 000,00 zł
Wadium - 14 300,00 zł

 1. Działka nr 187/15 o powierzchni 0,1852 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 9:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1852 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 140 000,00 zł
Wadium - 14 000,00 zł

 1. Działka nr 187/16 o powierzchni 0,1429 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 9:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1429 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 110 000,00 zł
Wadium - 11 000,00 zł

 1. Działka nr 187/17 o powierzchni 0,1282 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 10:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

 1. Działka nr 187/18 o powierzchni 0,1220 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 10.20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1220 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł
Wadium - 9 500,00 zł

 1. Działka nr 187/19 o powierzchni 0,3580 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 10.40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3580 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270 000,00 zł
Wadium - 27 000,00 zł

 1. Działka nr 187/20 o powierzchni 0,3287 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 11:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,3287 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 248 000,00 zł
Wadium - 24 800,00 zł

 1. Działka nr 187/23 o powierzchni 0,1007 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 11:20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1007.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1. Działka nr 187/24 o powierzchni 0,1001 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 11:40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,1001.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości - 80 000,00 zł
Wadium- 8 000,00 zł

 1.  Działka nr 187/25 o powierzchni 0,2108 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca - I przetarg nieograniczony (godz. 12:00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU: Bp – 0,2108 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren objęty decyzją o warunkach zabudowy pn: „Realizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej”.

Cena wywoławcza nieruchomości – 166 000,00 zł
Wadium- 16 600,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.05.2023 r.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 13 lipca 2023 roku (czwartek), w godz. 9:00 – 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowa 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10.07.2023 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z decyzją o warunkach zabudowy. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone w BIP od dnia 07.06.2023 r. -13.07.2023 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie
- decyzja 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 


 

 

Wprowadził Administrator 06.06.2023 12:44:45
Opublikował Administrator 06.06.2023 12:44:45
Odpowiedzialny za treść Administrator 06.06.2023 12:44:45
Zaktualizował Administrator 09.06.2023 12:46:27

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
dot. przetargu na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej”

Informuję, że w dniu 22.12.2022 r. zebrała się komisja przetargowa celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej”, położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 41, gm. Głuszyca.

Do pobrania:
- pełna treść

Wprowadził Marta Czepil 30.12.2022 22:08:11
Opublikował Marta Czepil 30.12.2022 22:08:11
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 30.12.2022 22:08:11

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

21.11.2022 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej” położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 41, gm. Głuszyca, o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,5 m 2 , posadowiony na działce nr 232 w obrębie Łomnica. Dzierżawa na czas oznaczony do 10 lat na działalność usługową nieuciążliwą (usługi gastronomiczne, turystyczne):

 - cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 1758,00 zł

- wadium 351,60 zł

- przetarg odbędzie się o godz. 9. 00

- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2022 poz.1452 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 10 budynku (pierwsze piętro) Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 10,00 zł.

 Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 6604668 lub 74 6604614.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Link do lokalizacji obiektu (ul. Sudecka 41 w Łomnicy, gm. Głuszyca): https://goo.gl/maps/q9svhjVeH4eo4sZw9

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie
 

Wprowadził Marta Czepil 22.11.2022 13:03:01
Opublikował Marta Czepil 22.11.2022 13:03:01
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 22.11.2022 13:03:01

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU PRZY ULICY OGRODOWEJ 5C/20 W GŁUSZYCY.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki  o powierzchni użytkowej 34,71 m2.

Do lokalu mieszkalnego nr 20  istnieje pomieszczenie przynależne i jest to piwnica Nr 20 o powierzchni 2,04 m2

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 132/10 o powierzchni 0,1090 ha wynosi 120/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00000025160/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA 100 000 zł

WADIUM 10 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2022 roku ( środa ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 03 grudnia 2022r.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660-46-39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 02 listopada 2022r. do dnia 03 grudnia 2022r.

Z up. Burmistrza
(-) Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Do pobrania:
- ogłoszenie

Wprowadził Administrator 02.11.2022 12:07:55
Opublikował Administrator 02.11.2022 12:07:55
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.11.2022 12:07:55
Zaktualizował Administrator 02.11.2022 12:08:51

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł

Wadium - 9 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.11.2022 r. - 16.11.2022 r.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

 

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:48:25
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:48:25
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:48:25
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:48:22

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 10.20 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2022 r. - 16.11.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:45:12
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:45:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:45:12
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:47:43

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2022 r. - 16.11.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:42:41
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:42:41
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:42:41
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:46:35

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 9.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2022 r. - 16.11.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:40:12
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:40:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:40:12
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:40:50

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 9.20 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2022 r. - 16.11.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

 

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:37:31
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:37:31
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:37:31
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:45:42

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 listopada 2022 roku (środa), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14.11.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 28.09.2022 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.10.2022 r. - 16.11.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do porbania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 12.10.2022 12:32:08
Opublikował Administrator 12.10.2022 12:32:08
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.10.2022 12:32:08
Zaktualizował Administrator 12.10.2022 13:44:54

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 28 września 2022 r. w godz. 9:00-10.40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w gm. Głuszyca.

 1. Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/26 o powierzchni 0,1692 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/27 o powierzchni 0,1657 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/28 o powierzchni 0,1625 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/29 o powierzchni 0,1574 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
 • wysokość wadium – 10 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/32 o powierzchni 0,1459 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 90 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 000,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grzmiącej, działka nr 70/33 o powierzchni 0,1515 ha (SW1W/00088460/1)
 • cena wywoławcza nieruchomości – 95 000,00 zł
 • wysokość wadium – 9 500,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 29.09.2022 r. - 06.10.2022 r.

 

Do pobrania:
-informacja
 

 

Wprowadził Administrator 29.09.2022 10:32:49
Opublikował Administrator 29.09.2022 10:32:49
Odpowiedzialny za treść Administrator 29.09.2022 10:32:49

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/33 o powierzchni 0,1515 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1515 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 95 000,00 zł

Wadium - 9 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 10.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 14:11:52
Opublikował Administrator 23.08.2022 14:11:52
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 14:11:52

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCYOGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/32 o powierzchni 0,1459 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1459 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

Wadium - 9 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 10.20 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 14:08:46
Opublikował Administrator 23.08.2022 14:08:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 14:08:46

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCYOGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/29 o powierzchni 0,1574 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1574 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 14:06:17
Opublikował Administrator 23.08.2022 14:06:17
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 14:06:17

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCYOGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/28 o powierzchni 0,1625 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1625 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 9.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 14:03:22
Opublikował Administrator 23.08.2022 14:03:22
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 14:03:22

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCYOGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/27 o powierzchni 0,1657 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1657 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 9.20 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

 

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 14:01:01
Opublikował Administrator 23.08.2022 14:01:01
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 14:01:01

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Grzmiąca, działka numer 70/26 o powierzchni 0,1692 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00088460/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi – 0,1692 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie nieruchomości - zabudowa jednorodzinna po uzyskaniu warunków zabudowy. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 100 000,00 zł

Wadium - 10 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2022 roku (środa), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.09.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.08.2022 r. - 28.09.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 23.08.2022 13:56:41
Opublikował Administrator 23.08.2022 13:56:41
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.08.2022 13:56:41
Zaktualizował Administrator 23.08.2022 13:57:02

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Sierpnicy, gm. Głuszyca.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna, położona w Sierpnica, działka nr 324/4 o powierzchni 0,1195 ha (SW1W/00054644/8)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł
 • wysokość wadium – 3 000,00 zł
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 45 600,00 zł netto Pani Beacie Osińskiej i Panu Arkadiuszowi Łatce.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 12.07.2022 r. - 19.07.2022 r.

 

Do pobrania:
- informacja


 

 

 

Wprowadził Administrator 12.07.2022 14:55:06
Opublikował Administrator 12.07.2022 14:55:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 12.07.2022 14:55:06

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 06 lipca 2022r

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 06 lipca 2022 roku o godz. 1000 , 1025 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Częstochowskiej 8/4 o powierzchni użytkowej 11,32 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 19 200,00zł. Wadium 1 920,00zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę  19 400,00 zł. Nabywcy Sylwia Hyk.

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Leśnej 10/6 o powierzchni użytkowej 38,89 m2   .

Cena wywoławcza nieruchomości 70 000,00 zł. Wadium 7 000,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę  70 700,00 zł. Nabywcy Monika i Krzysztof Twaróg.

Informację wywiesz się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Parkowa 9 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  na okres od 06.07.2022 roku do dnia 13.07.2022 roku.

 

Do pobrania:
-informacja

 

Wprowadził Administrator 08.07.2022 12:23:12
Opublikował Administrator 08.07.2022 12:23:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 08.07.2022 12:23:12

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna, położona w Głuszycy Górnej, działka nr 415/3 o powierzchni 0,0701 ha (SW1W/000793334/3)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 38 000,00 zł
 • wysokość wadium – 3 800,00 zł
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 38 380,00 zł netto Panu Tomaszowi Pydzie.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 05.07.2022 r. - 12.07.2022 r.

 

Do pobrania:
- informacja

 


 

 

Wprowadził Administrator 07.07.2022 14:35:07
Opublikował Administrator 07.07.2022 14:35:07
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.07.2022 14:35:07

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUSZYCA

WYKAZ
Nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta i gminy Głuszyca z dnia 06 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm..) upływa w dniu 18.07.2022 r.

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj. do dnia 27.06.2022 r.

 

Z up. Burmistrza
(-) Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Do pobrania:
-wykaz

 

 

Wprowadził Administrator 07.06.2022 11:38:27
Opublikował Administrator 07.06.2022 11:38:27
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.06.2022 11:38:27
Zaktualizował Administrator 07.06.2022 11:50:08

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA II PIĘTRZE-PODDASZU BUDYNKU PRZY ULICY LEŚNEJ 10/6 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z pokoju, pokój z aneksem kuchennym oraz łazienka z WC o powierzchni użytkowej 38,89 m2.
Do lokalu mieszkalnego nr 6 nie istnieje pomieszczenie przynależne.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 104    o powierzchni 0,0267 ha wynosi 842/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00016667/7.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA   70 000 zł

WADIUM  7 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 roku ( środa ) o godz. 1025 w sali konferencyjnej  pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 04 lipca 2022r.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660-46-39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 02 czerwca 2022r. do dnia 04 lipca 2022r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza
( - ) Grzegorz Szymański 
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 02.06.2022 14:49:28
Opublikował Administrator 02.06.2022 14:49:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.06.2022 14:49:28
Zaktualizował Administrator 02.06.2022 14:49:57

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PODDASZU BUDYNKU PRZY ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ 8/4 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z pokoju oraz kuchennym. WC wspólne usytuowane na parterze budynku Lokal o powierzchni użytkowej 11,32 m2.
Do lokalu mieszkalnego nr 4 nie istnieje pomieszczenie przynależne.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 393/1 o powierzchni 0,0262 ha wynosi 269/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028294/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA  19 200 zł

WADIUM   1 920 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 roku ( środa ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 04 lipca 2022r.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 7 ) bądź pod numerem telefonu 74 660-46-39.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 02 czerwca 2022r. do dnia 04 lipca 2022r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza
( - ) Grzegorz Szymański 
Zastępca Burmistrza Głuszycy

 

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 02.06.2022 14:46:15
Opublikował Administrator 02.06.2022 14:46:15
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.06.2022 14:46:15
Zaktualizował Administrator 02.06.2022 14:50:23

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca Górna, działka numer 415/3 o powierzchni 0,0701 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079334/3

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0384 ha i Lzr-PsIV – 0,0317 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy opis nieruchomości zawarty jest w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 28.12.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 38 000,00 zł Wadium - 3 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 lipca 2022 roku (wtorek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 02.07.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.06.2022 r. - 05.07.2022 r.
 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Do pobrania:
- ogłoszenie

 

Wprowadził Administrator 01.06.2022 12:13:26
Opublikował Administrator 01.06.2022 12:13:26
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.06.2022 12:13:26

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w gm. Głuszyca obręb Sierpnica, działka nr 324/4 o powierzchni 0,1195 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00054644/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsV - 0,1195 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł

Wadium – 3 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 lipca 2022 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 10 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

Uwaga: w przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki numer 324/3, 308/24 i 308/25 obręb Sierpnica, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 5 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 2 lub pocztą na adres bok@gluszyca.pl i wpłacą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg zostanie ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 324/4 obręb Sierpnica.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 05.07.2022 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 3) bądź pod numerem telefonu 74 660 46 14.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 01.06.2022 r. - 12.07.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-)Roman Głód

 

Do pobrania:
- ogłoszenie


 

 

 

 

 

Wprowadził Administrator 31.05.2022 14:04:33
Opublikował Administrator 31.05.2022 14:04:33
Odpowiedzialny za treść Administrator 31.05.2022 14:04:33

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 22 października 2021r

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 22 października 2021 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu miały miejsce przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego              w Gminie Głuszyca

 1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Wysoka 3/7 o powierzchni użytkowej 34,22 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 51 600,00zł. Wadium 5 160,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę  52 120,00 zł.

Nabywcy:                        

Mariusz Świerczek.

Informację wywiesz się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  na okres od 22.10.2020 roku do dnia 29.10.2021 roku

Wprowadził Administrator 31.10.2021 01:55:41
Opublikował Administrator 31.10.2021 01:55:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 31.10.2021 01:55:41

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRZETARGU

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 21.10.2021 r. w godz. 9:00 – 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 156/2 obręb Głuszyca 2 o powierzchni 0,1607 ha – I przetarg nieograniczony (KW SW1W/00082606/5)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 75 000,00 zł;
 • wysokość wadium – 7 500,00 zł – 8 wpłat wadium;
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 100 000,00 zł netto Iwonie i Pawłowi Mycio.
 1. Działka nr 156/3 obręb Głuszyca 2 o powierzchni 0,1319 ha – I przetarg nieograniczony (KW SW1W/00082606/5)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 66 000,00 zł
 • wysokość wadium – 6 600,00 zł – 8 wpłat wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 80 000,00 zł netto Miłoszowi Bochenkowi.
 1. Działka nr 156/4 obręb Głuszyca 2 o powierzchni 0,1215 ha – I przetarg nieograniczony (KW SW1W/00082606/5)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 63 000,00 zł
 • wysokość wadium – 6 300,00 zł – 7 wpłat wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 74 000,00 zł netto Firmie „HIT Świerczek Mariusz”.
 1. Działka nr 156/5 obręb Głuszyca 2 o powierzchni 0,1324 ha – I przetarg nieograniczony (KW SW1W/00082606/5)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 66 000,00 zł
 • wysokość wadium – 6 600,00 zł – 7 wpłat wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 85 000,00 zł netto Renacie i Jackowi Jaroszom.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 21.10.2021 r. - 28.10.2021 r.

Do pobrania:
- pełna treść ogłoszenia

 

 

 

 

Wprowadził Marta Czepil 21.10.2021 14:15:37
Opublikował Marta Czepil 21.10.2021 14:15:37
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.10.2021 14:15:37

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PRZY ULICY WYSOKIEJ 3/7 W GŁUSZYCY.

 

Lokal składa się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z WC. Lokal       o powierzchni użytkowej 34,22 m2.

Do lokalu mieszkalnego nr 7 istnieje pomieszczenie przynależne – piwnica nr 4                     o powierzchni    2,13 m2 .

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 105/3 o powierzchni 0,0694 ha wynosi 645/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00030958/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                         51 600 zł

WADIUM                                                                     5 160 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2021 roku ( piątek ) o godz. 900 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 października 2021r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia bez podania powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 września 2021r. do dnia 22 października 2021r.

                                                                 

Wprowadził Administrator 28.09.2021 11:49:54
Opublikował Administrator 28.09.2021 11:49:54
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.09.2021 11:49:54

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca 2, działka numer 156/5 o powierzchni 0,1324 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00082606/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1215 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B-MU4.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami – Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości – 66 000,00 zł Wadium - 6 600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2021 roku (czwartek), o godz. 10.30 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 18.10.2021 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.09.2021 r. - 21.10.2021 r.


- Treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 15.09.2021 12:37:51
Opublikował Administrator 15.09.2021 12:37:51
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.09.2021 12:37:51

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca 2, działka numer 156/4 o powierzchni 0,1215 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00082606/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1215 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B-MU4.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami – Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 63 000,00 zł Wadium - 6 300,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2021 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 18.10.2021 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.09.2021 r. - 21.10.2021 r.


- Treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 15.09.2021 12:35:46
Opublikował Administrator 15.09.2021 12:35:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.09.2021 12:35:46

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca 2, działka numer 156/3 o powierzchni 0,1319 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00082606/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1607 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B-MU4.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami – Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 66 000,00 zł Wadium - 6 600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2021 roku (czwartek), o godz. 9.30 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 18.10.2021 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.09.2021 r. - 21.10.2021 r.

- Treść ogłoszenia
 

Wprowadził Administrator 15.09.2021 12:33:30
Opublikował Administrator 15.09.2021 12:33:30
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.09.2021 12:33:30

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Głuszyca 2, działka numer 156/2 o powierzchni 0,1607 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00082606/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1607 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B-MU4.4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami – Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 75 000,00 zł Wadium - 7 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2021 roku (czwartek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 18.10.2021 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 15.09.2021 r. - 21.10.2021 r.

 

- Treść ogłoszenia
 

Wprowadził Administrator 15.09.2021 12:31:02
Opublikował Administrator 15.09.2021 12:31:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.09.2021 12:31:02

Informacja o sprzedaży przetarg 26.08.2021 r. - dz. nr 85_3 ŁI

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję że w dniu 26.08.2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łomnicy, gm. Głuszyca.

 1. Działka nr 85/3 obręb Łomnica o powierzchni 0,5059 ha – I przetarg nieograniczony (KW SW1W/00078697/8)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 50 000,00 zł;
 • wysokość wadium – 5 000,00 zł – 14 wpłat wadium;
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 157 000,00 zł netto Dagmarze i Maciejowi Kwiatkowskim.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 26.08.2021 r. - 02.09.2021 r.

 


 

Wprowadził Administrator 27.08.2021 20:16:38
Opublikował Administrator 27.08.2021 20:16:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.08.2021 20:16:38

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 85/3 o powierzchni 0,5095 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00078697/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -RIVb - 0,4195 ha, RV - 0,0900 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – nieruchomość rolna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości - 50 000,00 zł

Wadium - 5 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 23.08.2021 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Wprowadził Administrator 22.07.2021 22:31:56
Opublikował Administrator 22.07.2021 22:31:56
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2021 22:31:56
Zaktualizował Administrator 22.07.2021 22:36:41

Informacja o sprzedaży

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję że w dniu 15 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym położonej w Łomnicy, gm. Głuszyca.

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym, położona w Łomnicy, działka nr 168/3 o powierzchni 0,0166 ha (SW1W/00017056/8)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 15 500,00 zł
 • wysokość wadium – 1 550,00 zł
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 15 655,00 zł netto Państwu Martynie i Tomaszowi Graczyk.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 15.07.2021 r. - 22.07.2021 r.

 


 

Wprowadził Administrator 16.07.2021 10:28:53
Opublikował Administrator 16.07.2021 10:28:53
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.07.2021 10:28:53

I przetarg - ogłoszenie dz. nr 168_3 Ł

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym, położonej w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 168/3 o powierzchni 0,0166 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00017056/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi - 0,0166 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami – Uchwała nr XII/60/2007 z dnia 12.10.2007 r.

Cena wywoławcza nieruchomości - 15 500,00 zł

Wadium - 1 550,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 lipca 2021 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: w przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki numer 168/9, 168/6 i 168/2 obręb Łomnica, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 13 lipca 2021 r. w urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres bok@gluszyca.pl i wpłacą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg zostanie ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 168/3 obręb Łomnica.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 09.07.2021 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 08.06.2021 r. - 15.07.2021 r.

 


 

Wprowadził Administrator 08.06.2021 23:16:42
Opublikował Administrator 08.06.2021 23:16:42
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.06.2021 23:16:42

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 25.03.2021 r. w godz. 9:00 – 9:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 126/8 obręb Kolce o powierzchni 0,1092 ha – III przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł;
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 8 wpłat wadium;
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 55 000,00 zł netto Joannie i Andrzejowi Krupom.
 1. Działka nr 126/9 obręb Kolce o powierzchni 0,1079 ha – III przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 8 wpłat wadium

- nieruchomość została sprzedana za cenę 48 000,00 zł netto Mariuszowi Kobylarzowi.

 1. Działka nr 126/11 obręb Kolce o powierzchni 0,1036 ha – III przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 6 wpłat wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 45 400,00 zł netto Marcie Rajter, i Rafałowi Ciesielskiemu.

 


 

Wprowadził Administrator 29.03.2021 14:19:59
Opublikował Administrator 29.03.2021 14:19:59
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.03.2021 14:19:59
Zaktualizował Administrator 29.03.2021 14:20:57

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - III przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIII - 0,0431 ha, RTVa - 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - III przetarg nieograniczony (godz. 9.20).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIII - 0,0080 ha, PsIV - 0,0659 ha, PsV - 0,0231 ha, RTVa - 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - III przetarg nieograniczony (godz. 9.40).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIII - 0,0138 ha, PsV - 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł Wadium - 4 000,00 zł

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek), w godz. 9:00 – 9.40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 22.03.2021 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 26.08.2020 r., 09.12.2020 r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 18.02.2021 r. - 25.03.2021 r.

III przetarg sprzedaż - Kolce

III przetarg dz. nr 126_8 K

III przetarg dz. nr 126_9 K

III przetarg dz. nr 126_11 K

 


 

Wprowadził Administrator 22.02.2021 14:24:05
Opublikował Administrator 22.02.2021 14:24:05
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.02.2021 14:24:05
Zaktualizował Administrator 22.02.2021 14:26:54

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 9 grudnia 2020 r. w godz. 9:00 – 11.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Głuszyca.

 1.  Działka nr 126/7 obręb Kolce o powierzchni 0,1097 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 3 wpłaty wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 44 000,00 zł Renacie, Piotrowi i Wojciechowi Poludkiewicz.
 1. Działka nr 126/8 obręb Kolce o powierzchni 0,1092 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł –2 wpłaty wadium
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1. Działka nr 126/9 obręb Kolce o powierzchni 0,1079 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – brak wpłat wadium
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1. Działka nr 126/10 obręb Kolce o powierzchni 0,1970 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 60 000,00 zł
 • wysokość wadium – 6 000,00 zł – brak wpłat wadium
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1. Działka nr 126/11 obręb Kolce o powierzchni 0,1036 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 1 wpłata wadium
 • nieruchomość nie została sprzedana.
 1. Działka nr 126/12 obręb Kolce o powierzchni 0,1035 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 1 wpłata wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł Aleksandrze Wąsik-Grycaj i Jarosławowi Grycaj.
 1. Działka nr 126/13 obręb Kolce o powierzchni 0,1034 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 2 wpłaty wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł firmie M2 Serwis Sp. z o. o.
 1. Działka  nr 126/14 obręb Kolce o powierzchni 0,1022 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00081417/6)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 000,00 zł – 3 wpłaty wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł firmie M2 Serwis Sp. z o. o
 1. Działka nr 234/14 obręb Łomnica o powierzchni 0,1087 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00078695/4)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł
 • wysokość wadium – 3 500,00 zł – 9 wpłat wadium
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 47 200,00 zł Renacie i Jackowi Jarosz.
 1. Działka nr 234/15 obręb Łomnica o powierzchni 0,1440 ha – II przetarg nieograniczony (KW SW1W/00078695/4)
 • cena wywoławcza nieruchomości - 42 000,00 zł
 • wysokość wadium – 4 200,00 zł – 7 wpłat wadium
 • - nieruchomość została sprzedana za cenę 54 500,00 zł Pauli Ottlewskiej.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 09.12.2020 r. - 16.12.2020 r.

Do pobrania:
-treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 10.12.2020 09:13:04
Opublikował Administrator 10.12.2020 09:13:04
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.12.2020 09:13:04
Zaktualizował Administrator 10.12.2020 09:14:51

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 234/15 o powierzchni 0,1440 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00078695/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0751 ha, ŁV - 0,0611 ha, W-ŁV - 0,0078 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 42 000,00 zł

Wadium - 4 200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa), o godz. 11.15 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 03.12.2020 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 19.11.2019 r., 04.02.2020 r., 07.04.2020 r., 16.06.2020 r., 26.08.2020r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 04.11.2020 r. - 04.12.2020 r.

 

 


 

Wprowadził Administrator 05.11.2020 01:09:20
Opublikował Administrator 05.11.2020 01:09:20
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.11.2020 01:09:20

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 234/14 o powierzchni 0,1087 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00078695/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,1087 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł

Wadium - 3 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 03.12.2020 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 19.11.2019 r., 04.02.2020 r., 07.04.2020 r., 16.06.2020 r., 26.08.2020r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 04.11.2020 r. - 04.12.2020 r.


 

Wprowadził Administrator 05.11.2020 01:06:54
Opublikował Administrator 05.11.2020 01:06:54
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.11.2020 01:06:54

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIII - 0,0425 ha, RTVa - 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 9.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIII - 0,0431 ha, RTVa - 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 9.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIII - 0,0080 ha, PsIV - 0,0659 ha, PsV - 0,0231 ha, RTVa - 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz.9.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIV - 0,1016 ha, PsV - 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 60 000,00 zł

Wadium - 6 000,00 zł

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 10.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIII - 0,0138 ha, PsV - 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 10.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIII - 0,0677 ha, PsV - 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz

Z - tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 10.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIII - 0,0638 ha, PsV - 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium - 4 000,00 zł

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce - II przetarg nieograniczony (godz. 10.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -PsIII - 0,0597 ha, PsV - 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z - teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wadium- 4 000,00 zł

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 9 grudnia 2020 roku (środa), w godz. 9:00 – 10.45 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 03.12.2020 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbył się jeden przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym: 26.08.2020 r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 03.11.2020 r. - 03.12.2020 r.

1. II przetarg sprzedaż - KOLCE

2. II przetarg - dz. nr 126_7 K

3. II przetarg - dz. nr 126_8 K

4. II przetarg - dz. nr 126_9 K

5. II przetarg - dz. nr 126_10 K

6. II przetarg - dz. nr 126_11 K

7. II przetarg - dz. nr 126_12 K

8. II przetarg - dz. nr 126_13 K

9. II przetarg - dz. nr 126_14 K

 

Wprowadził Administrator 04.11.2020 00:02:11
Opublikował Administrator 04.11.2020 00:02:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 04.11.2020 00:02:11
Zaktualizował Administrator 04.11.2020 00:07:58

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 7 października 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Głuszyca.

1. Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Głuszycy obręb 1, działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha (SW1W/00077384/4)

 • cena wywoławcza nieruchomości - 4 700,00 zł
 • wysokość wadium - 470,00 zł
 • nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 07.10.2020 r. - 14.10.2020 r.


 

Wprowadził Administrator 08.10.2020 11:35:42
Opublikował Administrator 08.10.2020 11:35:42
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.10.2020 11:35:42

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy obręb 1, działki nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00077384/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0186 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: A-MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  4 700,00 zł

Wadium –  470,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 października 2020 roku (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 820/8, 820/9, 819/1, 519/5 i 519/4 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia  5 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. nr 1 lub pocztą na adres j.drzygala@gluszyca.pl i wniosą wadium  w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 820/12.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 1 października  2020 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.08.2020 r. – 07.10.2020 r.

Wprowadził Administrator 31.08.2020 21:48:13
Opublikował Administrator 31.08.2020 21:48:13
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 31.08.2020 21:48:13

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 26 sierpnia 2020 r. w godz. 9:00 – 13:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działki nr 234/6 o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 36 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 600,00 zł – wpłacono 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 61 000,00 zł Paulinie Przybyłce.

 1. Działka nr 234/10 o powierzchni 0,1041 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 34 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 400,00 zł – wpłacono 5 wadiów

- nieruchomość została sprzedana za cenę 45 000,00 zł Marcie i Łukaszowi Olszewskim.

 1. Działka nr 234/12 o powierzchni 0,1227 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 36 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 600,00 zł – wpłacono 4 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 47 500,00 zł Monice Grociak-Rataj i Jakubowi Rataj.

 1. Działka nr 234/13 o powierzchni 0,1061 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 34 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 400,00 zł – wpłacono 4 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 49 340,00 zł Barbarze Lewandowskiej-Szarata i Tomaszowi Szarata.

 1. Działka nr 234/14 o powierzchni 0,1087 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 35 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 500,00 zł – wpłacono 6 wadiów

- nieruchomość została sprzedana za cenę 53 000,00 zł Marcinowi Sygdziak.

 1. Działka nr 234/15 o powierzchni 0,1440 ha, położonej w Łomnicy – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 42 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 200,00 zł – wpłacono 5 wadiów

- nieruchomość została sprzedana za cenę 69 000,00 zł Piotrowi Kosztownemu.

 1. Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w Kolcach – I przetarg                    nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość została sprzedana za cenę 48 000,00 zł Bożenie Mazurek.

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł Agacie Swobodzie.

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 60 000,00 zł,

- wysokość wadium – 6 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w Kolcach – I przetarg                    nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł Sylwii i Piotrowi Brożyna oraz Jadwidze i Stanisławowi Brożyna.

 1. Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w Kolcach – I przetarg                    nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł,

- wysokość wadium – 4 000,00 zł,

- nieruchomość została sprzedana za cenę 40 400,00 zł Monice Kuświk i Dominikowi Abduli

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 27.08.2020 r. do 03.09.2020 r.

Wprowadził Administrator 27.08.2020 12:59:29
Opublikował Administrator 27.08.2020 12:59:29
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.08.2020 12:59:29

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00078695/4:

 

1.                  Działka nr 234/6 o powierzchni 0,1287 ha, położona w gm. Głuszyca, obręb Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 12:00.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0921 ha, W-ŁV – 0,0084 ha, Ł – 0,0282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z2.4 – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

2.                  Działka nr 234/10 o powierzchni 0,1041 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 12:15. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb – 0,1041 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i Z2.2 – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

Wadium –  3 400,00 zł

 

3.                  Działka nr 234/12 o powierzchni 0,1227 ha, położona w gm. Głuszyca obręb, Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 12:30. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb – 0,0203 ha, PsIV – 0,1024 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

4.                  Działka nr 234/13 o powierzchni 0,1061 ha, położona w gm. Głuszyca, obręb Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 12:45.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1061 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

Wadium –  3 400,00 zł

 

5.                  Działka nr 234/14 o powierzchni 0,1087 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 13:00.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1087 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

Wadium –  3 500,00 zł

 

6.                  Działka nr 234/15 o powierzchni 0,1440 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – V przetarg nieograniczony, godz. 13:15. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0751 ha, ŁV – 0,0611 ha, W-ŁV – 0,0078 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  42 000,00 zł

Wadium –  4 200,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 26 sierpnia 2020 roku (środa), w godz. 12:00-13:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

1.       Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              20 sierpnia 2020 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.

2.       Na sprzedaż nieruchomości odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 19.11.2019 r., 04.02.2020 r., 07.04.2020 r., 16.06.2020 r.

3.       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4.       Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

5.       Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

6.       Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

7.       Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

8.       Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

9.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.   Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

11.   Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.   Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

13.   W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 22.07.2020 r. do dnia 26.08.2020 r.

 

 

 

Wprowadził Administrator 22.07.2020 16:48:05
Opublikował Administrator 22.07.2020 16:48:05
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2020 16:48:05

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 

1.                  Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0303 ha, PsIV – 0,0146 ha, RIVa – 0,0254 ha, N – 0,0346 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

2.                  Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 9.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0419  ha, RIVa – 0,0666 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

3.                  Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 9.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0425  ha, RIVa – 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

4.                  Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 9.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0431  ha, RIVa – 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

5.                  Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 10.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0080 ha, PsIV – 0,0659 ha, PsV – 0,0231 ha, RIVa – 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

6.                  Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz.10.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,1016 ha, PsV – 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  60 000,00 zł

Wadium –  6 000,00 zł

 

7.                  Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 10.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0138 ha, PsV – 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

8.                  Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 10.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0677 ha, PsV – 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

9.                   Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 11.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0638 ha, PsV – 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

10.               Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 11.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0597 ha, PsV – 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

11.               Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 11.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0568 ha, PsV – 0,0466 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

 

12.               Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony (godz. 11.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,0365 ha, PsV – 0,0318 ha N – 0,0380 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu  26 sierpnia 2020 roku (środa), w godz. 9:00 – 11.45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 

1.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 sierpnia 2020 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.

2.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3.    Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5.    Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

6.    Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

7.    Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

8.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.    Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała  Ogłoszenie umieszczono od dnia 22.07.2020 r. do dnia 26.08.2020 r.

 

 

 

 

Wprowadził Administrator 22.07.2020 16:06:55
Opublikował Administrator 22.07.2020 16:06:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2020 16:06:55

Informacja o sprzedaży III i IV przetarg - Łomnica

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 16 czerwca 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działki nr 234/6 o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 36 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 600,00 zł – brak wpłaty wadium

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 234/7 o powierzchni 0,1174 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 35 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 500,00 zł –  wpłacone 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 37 500,00 zł Panu Arnoldowi Dawidowi Mikołajczykowi.

 1. Działka nr 234/9 o powierzchni 0,1297 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 39 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 900,00 zł – wpłacono 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 39 390,00zł Państwu Magdalenie i Dariuszowi Marciniak.

 1. Działka nr 234/10 o powierzchni 0,1041 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 34 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 400,00 zł – brak wpłaty wadium

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 234/12 o powierzchni 0,1227 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 36 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 600,00 zł – wpłacone 1 wadium

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 234/13 o powierzchni 0,1061 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 34 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 400,00 zł – wpłacone 1 wadium

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 234/14 o powierzchni 0,1087 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 35 000,00 zł

- wysokość wadium – 3 500,00 zł – wpłacone 1 wadium

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 234/15 o powierzchni 0,1440 ha, położonej w Łomnicy – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078695/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 42 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 200,00 zł – brak wpłaty wadium

- nieruchomość nie została sprzedana.

9.  Działka nr 68/2 o powierzchni 0,1119 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 500,00 zł – wpłacono 2 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 50 000,00 zł Państwu Beacie Żegalskiej-Mastalerz i Grzegorzowi Mastalerz.

10. Działka nr 68/3 o powierzchni 0,1127 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 500,00 zł – wpłacono 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 42 000,00 zł Państwu Barbarze i Wacławowi Derbisz.

11. Działka nr 68/5 o powierzchni 0,0940 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  30 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 000,00 zł – wpłacono 2 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 30 300,00 zł Panu Mateuszowi Józefczykowi.

12. Działka nr 68/6 o powierzchni 0,0928 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  30 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 000,00 zł – wpłacono 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 40 000,00 zł Państwu Marzenie i Waldemarowi Mazur.

13. Działka nr 63/3 o powierzchni 0,1154 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 600,00 zł – wpłacono 1 wadium

- nieruchomość została sprzedana za cenę 36 360,00 zł Pani Ewie Sobieraj i Panu Andrzejowi Kolisz.

14. Działka nr 63/6 o powierzchni 0,0976 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  33 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 300,00 zł – wpłacono 3 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 60 230,00 zł Państwo Anna i Radosław Krejner.

15. Działka nr 63/8 o powierzchni 0,1039 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 400,00 zł – wpłacono 1 wadium

- nieruchomość została sprzedana za cenę 34 340,00 zł Panu Piotrowi Dańkowskiemu.

16. Działka nr  63/9 o powierzchni 0,1289 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  38 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 800,00 zł – wpłacono 1 wadium

- nieruchomość została sprzedana za cenę 38 380,00 zł Panu Piotrowi Dańkowskiemu.

17. Działka nr 63/10 o powierzchni 0,1309 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  38 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 800,00 zł – wpłacono 1 wadium

- nieruchomość została sprzedana za cenę 38 380,00 zł Panu Piotrowi Dańkowskiemu.

18. Działka nr 63/11 o powierzchni 0,1357 ha, położona w Łomnicy – III przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00077371/0)

- cena wywoławcza nieruchomości -  37 000,00 zł

- wysokość wadium –  3 700,00 zł – wpłacono 4 wadia

- nieruchomość została sprzedana za cenę 74 740,00 zł Pani Stefani Michalak-Pawlica i Panu Bartoszowi Pawlica.

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.


 

Wprowadził Administrator 17.06.2020 12:02:14
Opublikował Administrator 17.06.2020 12:02:14
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 17.06.2020 12:02:14

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy obręb 1, działki nr 223/1 o powierzchni 0,0114 ha

Numer księgi wieczystej  SW1W/00084871/7

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RV – 0,0114 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: A-MN1.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  4.000,00 zł

Wadium –  400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2 lipca 2020 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 223/2, 224 i 242/2 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia  29 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. nr 1 lub pocztą na adres j.drzygala@gluszyca.pl i wniosą wadium  w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 223/1.

1.      Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 29 czerwca 2020 roku - w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.

2.       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3.       Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.       Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5.       Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

6.       Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

7.       Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

8.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.       Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

10.   Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11.   Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12.   W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.                           

Wprowadził Administrator 01.06.2020 19:12:25
Opublikował Administrator 01.06.2020 19:12:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.06.2020 19:12:25
Zaktualizował Administrator 01.06.2020 19:17:08

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00078695/4:

 

1.                  Działka nr 234/6 o powierzchni 0,1287 ha, położona w gm. Głuszyca, obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 11:30.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0921 ha, W-ŁV – 0,0084 ha, Ł – 0,0282 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z2.4 – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

2.                  Działka nr 234/7 o powierzchni 0,1174 ha, położona w gm. Głuszyca, obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 11:45.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1174 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

Wadium –  3 500,00 zł

 

3.                  Działka nr 234/9 o powierzchni 0,1297 ha, położona w gm. Głuszyca obręb, Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 12:00.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0584 ha, RIVb – 0,0713 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  39 000,00 zł

Wadium –  3 900,00 zł

 

4.                  Działka nr 234/10 o powierzchni 0,1041 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 12:15. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb – 0,1041 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i Z2.2 – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

Wadium –  3 400,00 zł

 

5.                  Działka nr 234/12 o powierzchni 0,1227 ha, położona w gm. Głuszyca obręb, Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 12:30. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb – 0,0203 ha, PsIV – 0,1024 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

6.                  Działka nr 234/13 o powierzchni 0,1061 ha, położona w gm. Głuszyca, obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 12:45.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1061 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

Wadium –  3 400,00 zł

 

7.                  Działka nr 234/14 o powierzchni 0,1087 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 13:00.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1087 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

Wadium –  3 500,00 zł

 

8.                  Działka nr 234/15 o powierzchni 0,1440 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica – IV przetarg nieograniczony, godz. 13:15. 

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0751 ha, ŁV – 0,0611 ha, W-ŁV – 0,0078 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  42 000,00 zł

Wadium –  4 200,00 zł

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 roku (wtorek), w godz. 11:30-13:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 

1.       Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              12 czerwca 2020 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.

2.       Na sprzedaż nieruchomości odbyły się trzy przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 19.11.2019 r., 04.02.2020 r., 07.04.2020 r.

3.       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4.       Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

5.       Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

6.       Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

7.       Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

8.       Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

9.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.   Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

11.   Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.   Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

13.   W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2020 r.  do dnia 16.06.2020 r.

 

Ogłoszenie - przetarg IV dz. od 234_6 do 234_15 Ł.pdf

zał. 1 - dz. nr 234_6 Ł.pdf

zał. 2 - dz. nr 234_7 Ł.pdf

zał. 3 - dz. nr 234_9 Ł.pdf

zał. 4 - dz. nr 234_10 Ł.pdf

zał. 5 - dz. nr 234_12 Ł.pdf

zał. 6 - dz. nr 234_13 Ł.pdf

zał. 7 - dz. nr 234_14 Ł.pdf

zał. 8 - dz. nr 234_15 Ł.pdf

 

Wprowadził Administrator 12.05.2020 12:42:36
Opublikował Administrator 12.05.2020 12:42:36
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 12.05.2020 12:42:36

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

 

1.    Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 68/2 o powierzchni 0,1119 ha, godz. 9.00.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077371/0

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1119 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

Wadium –  3 500,00 zł.

 

2.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 68/3 o powierzchni 0,1127 ha, godz. 9.15.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077371/0

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1127 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  35 000,00 zł

Wadium –  3 500,00 zł.

 

3.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 68/5 o powierzchni 0,0940 ha, godz. 9.30.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077371/0

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0940 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  30 000,00 zł

Wadium –  3 000,00 zł.

 

4.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 68/6 o powierzchni 0,0928 ha, godz. 9.45.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077371/0

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0928 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  30 000,00 zł

Wadium –  3 000,00 zł.

 

5.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/3 o powierzchni 0,1154 ha, godz. 10.00.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1154 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł.

 

6.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/6 o powierzchni 0,0976 ha, godz. 10.15.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0976 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  33 000,00 zł

Wadium –  3 300,00 zł.

 

7.    Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/8 o powierzchni 0,1039 ha, godz. 10.30.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1039 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  34 000,00 zł

Wadium –  3 400,00 zł.

 

8.     Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/9 o powierzchni 0,1289 ha, godz. 10.45.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0562 ha, RIVa – 0,0727 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  38 000,00 zł

Wadium –  3 800,00 zł.

 

9.     Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/10 o powierzchni 0,1309 ha, godz. 11.00.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,0751 ha, RIVa – 0,0558 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  38 000,00 zł

Wadium –  3 800,00 zł.

 

10. Nieruchomość  gruntowa bez zabudowań, położona w gm. Głuszyca obręb Łomnica, działka nr 63/11 o powierzchni 0,1357 ha, godz. 11.15.

Numer księgi wieczystej  SW1W/00077373/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1117 ha, RIVa – 0,0240 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  37 000,00 zł

Wadium –  3 700,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 16 czerwca 2020 roku (wtorek), w godz. 9.00-11.15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 

1.       Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              12 czerwca 2020 roku – w tytule przelewu należy podać nr działki której dotyczy sprzedaż.

2.       Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym: 04.02.2020 r., 07.04.2020 r.

3.       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4.       Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

5.       Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

6.       Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

7.       Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

8.       Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

9.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.   Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

11.   Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.   Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

13.   W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

 

 

Ogłoszenie - przetarg III dz. od 68_2 do 68_6 i 63_3 do 63_11.pdf

zał. 1 - dz. nr 68_2 Ł.pdf

zał. 2 - dz. nr 68_3 Ł.pdf

zał. 3 - dz. nr 68_5 Ł.pdf

zał. 4 - dz. nr 68_6 Ł.pdf

zał. 5 - dz. nr 63_3 Ł.pdf

zał. 6 - dz. nr 63_6 Ł.pdf

zał. 7 - dz. nr 63_8 Ł.pdf

zał. 8 - dz. nr 63_9 Ł.pdf

zał. 9 - dz. nr 63_10 Ł.pdf

zał. 10 - dz. nr 63_11 Ł.pdf