BIP » Rada Pożytku
Rada Pożytku

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Konsultacje społeczne dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. zostały przeprowadzone w terminie od 26 października 2023 r. do 7 listopada 2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 99/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r.

- pełna treść sprawozdania

Wprowadził Marta Czepil 24.11.2023 14:28:38
Opublikował Marta Czepil 24.11.2023 14:28:38
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.11.2023 14:28:38

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Od 26 października do 7 listopada 2023 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r. oraz formularz konsultacji znajdują się w poniżej.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 99/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r.

Wprowadził Marta Czepil 17.10.2023 20:20:39
Opublikował Marta Czepil 17.10.2023 20:20:39
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 17.10.2023 20:20:39

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

24.10.2022 – 04.11.2022

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zostały przeprowadzone w terminie od 24.10.2022r do 04.11.2022r na podstawie Zarządzenia Burmistrza Głuszycy Nr 87/O/2022r z dnia 13.10.2022r.

Informację o projekcie uchwały wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zamieszczono na stronie www.bip.gluszyca.pl w zakładce Rada Pożytku, na tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Głuszyca celem jak najszerszego rozpowszechnienia.

W zakreślonym zarządzeniem terminie nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 10.11.2022r Rada Uchwałą Nr 4/2022 wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały i projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Wprowadził Marta Wróblewska 17.11.2022 12:42:22
Opublikował Marta Wróblewska 17.11.2022 12:42:22
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 17.11.2022 12:42:22
Zaktualizował Marta Wróblewska 17.11.2022 12:55:23

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Od 24 października do 4 listopada 2022 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. oraz formularz konsultacji znajdują się w poniżej.

Do pobrania:
- Zarządzenie nr 87/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 października 2022 r.

 

Wprowadził Marta Czepil 21.10.2022 07:54:00
Opublikował Marta Czepil 21.10.2022 07:54:00
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.10.2022 07:54:00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20.10.2021 – 29.10.2021

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zostały przeprowadzone w terminie od 20.10.2021r do 29.10.2021r na podstawie Zarządzenia Burmistrza Głuszycy Nr 107/O/2021r z dnia 11.10.2021r.

Informację o projekcie uchwały wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zamieszczono na stronie www.bip.gluszyca.pl w zakładce Rada Pożytku, na tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Głuszyca celem jak najszerszego rozpowszechnienia.

W zakreślonym zarządzeniem terminie nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 28.10.2021r Rada Uchwałą Nr 5/2021 wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały i projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Wprowadził Marta Czepil 09.11.2021 11:34:46
Opublikował Marta Czepil 09.11.2021 11:34:46
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.11.2021 11:34:46

KONSLTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPOŁPRACY

Od dnia 20.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz formularz konsultacji znajdują się w poniżej.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 107/O/2021

 

Wprowadził Marta Czepil 19.10.2021 14:43:23
Opublikował Marta Czepil 19.10.2021 14:43:23
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 19.10.2021 14:43:23

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 27.10.2020 – 13.11.2020

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostały przeprowadzone w terminie od 27.10.2020 r. do 13.11.2020 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Głuszycy Nr 114/O/2020 r. z dnia 20.10.2020 r.

Informację o projekcie uchwały wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zamieszczono na stronie www.bip.gluszyca.pl w zakładce Rada Pożytku, na tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Głuszyca celem jak najszerszego rozpowszechnienia.

W zakreślonym zarządzeniem terminie nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 17.11.2020r Rada Uchwałą Nr 7/2020 wydała pozytywna opinię o projekcie uchwały i projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Wprowadził Marta Czepil 21.12.2020 14:25:17
Opublikował Marta Czepil 21.12.2020 14:25:17
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.12.2020 14:25:17

KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSZYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Od dnia 27.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz formularz konsultacji znajdują się w poniżej.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 114/O/2020
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 

Wprowadził Marta Czepil 22.10.2020 20:00:11
Opublikował Marta Czepil 22.10.2020 20:00:11
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 22.10.2020 20:00:11

Lista Kandydatów

W dniu 15.10.2020 r. odbyły się w Centrum Kultury w Głuszycy wybory uzupełniające do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023. Lista kandydatów zgłoszonych w wyborach uzupełniających:

  1. Miejski Klub Sportowy „Włókniarz Głuszyca”  – pan Andrzej Włodarczyk
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Głuszyca – pan Grzegorz Szymczak

Uprzejmie informujemy, że wszyscy wymienieni kandydaci zostali wybrani na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023.

Wprowadził Marta Czepil 20.10.2020 14:42:47
Opublikował Marta Czepil 20.10.2020 14:42:47
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 20.10.2020 14:42:47

Wybory uzupełniające do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020-2023

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głuszyca do udziału w wyborach uzupełniających do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023.

Kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego można zgłaszać w terminie do 12.10.2020r. Kandydatury powinny zawierać: dokument potwierdzający status organizacji pozarządowej lub pożytku publicznego, krótką prezentację kandydata i uzasadnienie jego zgłoszenia, zgodę kandydata na reprezentację podmiotu/organizacji pozarządowej. Kandydatury należy składać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 1.

Wybory uzupełniające odbędą się 15.10.2020r o godz. 16:00 w czytelni CK MBP w Głuszycy.

Wprowadził Marta Czepil 28.09.2020 17:35:59
Opublikował Marta Czepil 28.09.2020 17:35:59
Odpowiedzialny za treść Administrator 28.09.2020 17:35:59

LISTA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH W WYBORACH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY KADENCJI 2020-2023

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy – pani Magdalena Kandefer
  2. Stowarzyszenie Pomoc Dziecku – pani Aneta Musik
  3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – pani Danuta Rech
  4. Polski Związek Niewidomych Koło Głuszyca – pani Bogumiła Kochanek

Uprzejmie informujemy, że wszyscy wymienieni kandydaci zostali wybrani na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023.

Wprowadził Marta Czepil 03.07.2020 19:19:22
Opublikował Marta Czepil 03.07.2020 19:19:22
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 03.07.2020 19:19:22

WYBORY DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO KADENCJI 2020-2023

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głuszyca do udziału w wyborach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023.

Wybory odbędą się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuszycy.

Kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego można zgłaszać w terminie do 23.06.2020 r. Kandydatury powinny zawierać: dokument potwierdzający status organizacji pozarządowej lub pożytku publicznego, krótką prezentację kandydata i uzasadnienie jego zgłoszenia, zgodę kandydata na reprezentację podmiotu/organizacji pozarządowej. Kandydatury należy składać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 1.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Bip Urzędu Miejskiego w Głuszycy w zakładce „Rada Pożytku”, oraz na stronie www.gluszyca.pl. Spośród zgłoszonych kandydatów na otwartym spotkaniu w dniu 30.06.2020r zostanie wybranych sześciu członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020-2023. Pozostałych członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłosi Rada Miejska w Głuszycy oraz Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Wprowadził Marta Czepil 09.06.2020 13:47:57
Opublikował Marta Czepil 09.06.2020 13:47:57
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.06.2020 13:47:57
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl