BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej
Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Informacja o sesji nadzwyczajnej

Głuszyca, dnia 19 października 2018 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję LVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Głuszycy na dzień 23 października 2018 r. o godz. 16:00 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LIV
4. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Głuszycy
5. Podjęcie uchwał:
5.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 201 8 rok
5.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028
6. Interpelacje
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

Wprowadził Administrator 21.10.2018 17:32:02
Opublikował Administrator 21.10.2018 17:32:02
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.10.2018 17:32:02
Zaktualizował Administrator 21.10.2018 17:33:18
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl