BIP » KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE » Kontrole wewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

2009 rok

 1.  Zarządzenie w sprawie kontroli wewnętrznych na 2009 rok.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>
   
 2.  Plan kontroli Urzędu Miejskiego na 2009 rok.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>
   
 3.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 09.04.2009 r. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 oraz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2008 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>
   
 4.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu BF/3/2009 z dnia 12.05.2009 r. z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Bożena Żołnieruk - tel. 074 8866745>
   
 5.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 02.06.2009 r. z przeprowadzonej kontroli w Gimnazjum Publicznym w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>

   
 6.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 01.06.2009 r. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w Zespole Szkół w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Bożena Żołnieruk - tel. 074 8866745>
   
 7.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 09.06.2009 roku z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli, wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 oraz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych z roku 2008 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>
   
 8.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 11.09.2009 roku z wykonania zaleceń pokontrolnych i przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za rok 2009 oraz kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych w Przedszkolu Nr 1 w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>
   
 9.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 29.09.2009 roku z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za rok 2009 w Zakładzie Turystycznym „Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka” w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Elżbieta Koszykowska - tel. 074 8866751>

   
 10.  ZALECENIA POKONTROLNE do protokołu z dnia 27 września 2009 r. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków za rok 2009 w Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
  <odpowiedzialna za treść - Bożena Żołnieruk - tel. 074 8866745>
Wprowadził Administrator 31.12.2008 00:00:00
Opublikował Administrator 31.12.2008 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Administrator 31.12.2008 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:37:27

2008 rok

Wprowadził Tomasz Krzak 30.07.2007 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 30.07.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 30.07.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:32:04
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl