BIP » Władze miasta ubiegłych kadencji » Zastępca Burmistrza 2002 - 2010
Zastępca Burmistrza 2002 - 2010

Zastępca Burmistrza 2002 - 2010

Zastępca Burmistrza
 • Tomasz Gromala
 • § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:
   

"ZASTĘPCA BURMISTRZA działa w granicach wyznaczonych zarządzeniami Burmistrza, imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza oraz zakresem czynności.

 1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania wyznaczone przez Burmistrza.
 2. Zastępca Burmistrza zapewnia:
  1. określanie zadań merytorycznie nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  2. kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań bieżących,
  3. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do kierowników podporządkowanych komórek organizacyjnych,
  4. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
  5. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym z Burmistrzem,
  6. wzajemne współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem dla optymalizacji sprawności działania Urzędu."
Wprowadził zb 19.08.2011 00:00:00
Opublikował zb 19.08.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść zb 19.08.2011 00:00:00
Zaktualizował zb 19.08.2011 14:25:06
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl