BIP » PRZEJRZYSTA POLSKA » Zasada przejrzystości
Zasada przejrzystości

Utworzenie punktu informacyjnego - Biuro Obsługi Klienta

... informacja w trakcie wprowadzania.

Wprowadził Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:20:04

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie

Do prawidłowego wyświetlenia treści Zarządzenia wymagany jest program Adobe Acrobat Reader w wersji przynajmniej 6.0.

Zarządzenie Nr 116/2005 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad przygotowywania kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz procedury ich aktualizacji.

Karty Usług - patrz INFORMATOR INTERESANTA.

Utworzenie punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy:
 

 1. Od 1 kwietnia 2003 r. w Urzędzie Miejskim działa Biuro Obsługi Klienta, w którym znajduje się Biuro Podawcze pełniące jednocześnie funkcję Punktu Informacyjnego.
   
 2.  Utworzenie Biura Obsługi Klienta wprowadzono Zarządzeniem Nr 16/2002 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
   
 3. Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godzinach pracy Urzędu:
   
  poniedziałek 700 - 1500
  wtorek 800 - 1600
  środa 700 - 1500
  czwartek 700 - 1500
  piątek 700 - 1500

  - zlokalizowane jest na parterze budynku , przy wejściu,
  - jest oznakowane,
  - podłączone do sieci telefonicznej i wewnętrznej sieci komputerowej.
     
 4. Osoby pracujące w Biurze Obsługi Klienta posiadają odpowiednie kwalifikacje i są dobrze zorientowane w zakresie funkcjonowania Urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy.
   
 5. Osoby pracujące w Biurze Obsługi Klienta udzielają informacji w sprawach załatwianych w Urzędzie
  i obowiązujących procedurach oraz udzielają interesantom pomocy w załatwianiu spraw i wypełnianiu druków urzędowych.
   
 6. W Biurze Obsługi Klienta dostępne są formularze wniosków dot. spraw załatwianych w poszczególnych wydziałach.
   
 7. W Biurze Obsługi Klienta przyjmowana jest także i rejestrowana korespondencja dostarczana do Urzędu przez interesantów.
   
 8. Mieszkańcy zostali poinformowani o utworzeniu Biura Obsługi Mieszkańców i jego zadaniach w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego i lokalnej prasie.
   
 9. Po roku pracy Biura Obsługi Klienta przeprowadzono ankietę wśród interesantów dot. oceny jego działalności i stopnia zadowolenia interesantów, na podstawie wyników ankiety umożliwiono m.in. zakup w Biurze znaków skarbowych.
  Ankieta taka będzie przeprowadzana corocznie i będzie stanowiła podstawę do doskonalenia pracy Biura Obsługi Klienta i dostosowywania go do oczekiwań Klientów.
Wprowadził Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:29:20
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl