BIP » AKTY PRAWNE » Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Realizując obowiązek wynikający z Art. 26 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68. poz. 449 z późn. zmianami),
podaje się do publicznej wiadomości
adresy do stron internetowych zawierających:

Wprowadził administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Opublikował administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Zaktualizował administrator BIP 08.07.2010 07:25:56
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl