BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2020 r.

Nr 15/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 14/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej"

Nr 13/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 12/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 11/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca ma 2020 rok

Nr 10/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: czasu pracy w 2020 roku

Nr 9/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 8/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 7/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 6/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w tym w formie łączonego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych

Nr 5/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 4/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych w ewidencji kosztów konta 080 "środki trwałe w budowie (inwestycje)

Nr 3/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Nr 2/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020

Nr 1/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Marta Czepil 13.02.2020 09:47:24
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl