BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2022 r.

Nr 40/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 38/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym

Nr 37/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z Zarządzeniu nr 35/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11.04.2022 roku

Nr 36/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 35/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany nieruchomości między Gminą Głuszyca a osobą fizyczną

Nr 34/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Sprawozdanie | CK-MBP]

Nr 33/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 32/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 31/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 30/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Głuszycy spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr 29/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 28/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 27/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Głuszyca w roku 2022

Nr 26/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie dotyczące przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 25/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 24/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ludmiły Janickiej - Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 23/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Pryt - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 22/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Szyszki - Starszego specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 21/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Sławik - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 20/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bartłomieja Nerlo Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 19/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Katarzyny Starzyńskiej Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 18/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 17/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, załączników do regulaminu, instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, rejestru udostępnień oraz rejestru naruszeń

Nr 16/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 marca 2022 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 15/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 14/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 13/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Nr 12/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących właność Gminy Głuszyca

Nr 11/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 10/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy [załącznik]

Nr 9/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 r. 

Nr 8/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 7/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Rady Kobiet działającej przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 6/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 5/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 4/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 3/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 2/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 1/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w roku 2022

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Agata Majewska 12.05.2022 11:53:43
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl