BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2024 r.

Zarządzenie nr 66/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 65/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 64/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 63/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej rolnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 62/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 61/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 60/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz mieszkańców Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 59/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniui spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na 9 czerwca 2024 roku

Zarządzenie nr 58/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola po odwołaniu ze stanowiska

Zarządzenie nr 57/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 56/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie okresowego zastępstwa dyrektora przedszkola na czas jego nieobecności

Zarządzenie nr 55/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 54/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr 53/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 52/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw lokali komunalnych

Zarządzenie nr 51/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw środków pomocowych

Zarządzenie nr 50/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 49/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 48/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

Zarządzenie nr 47/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 46/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 45/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2023 rok

Zarządzenie nr 44/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 43/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 42/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia z mian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 41/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

Zarządzenie nr 40/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 39/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2024

Zarządzenie nr 38/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 37/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2023 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [zał. nr 1|zał. nr 2]

Zarządzenie nr 36/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 35/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 34/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 33/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości [Instrukcje obsługi]

Zarządzenie nr 32/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 31/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Zarządzenie nr 30/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 29/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 28/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca 

Zarządzenie nr 27/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego 

Zarządzenie nr 26/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 25/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 24/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie nr 23/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 7 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 22/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 21/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarządzenie nr 20/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 19/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 18/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi mieszkańców w zakresie programów pomocowych oraz obsługi przedsiębiorców

Zarządzenie nr 17/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 16/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Zarządzenie nr 15/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 14/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 13/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 12/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 11/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności polegającej na czerpaniu wody z sąsiedniej nieruchomości, przeprowadzeniu wodociągu, służebności korzystania z określonych urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 10/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej bez zabudowań, położonej w gm. Głuszyca

Zarządzenie nr 9/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 8/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiąch własność Skarbu Państwa i Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 7/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Zarządzenie nr 6/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarządzenie nr 5/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania ilości osób bezdomnych nna terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 4/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr 3/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 2/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 1/O/2024 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego Żłobka Gminnego w Głuszycy

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Marta Czepil 29.05.2024 10:38:12
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl