BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2021 r.

Nr 19/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Głuszyca w roku 2021

Nr 18/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 17/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 16/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 15/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: powołania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Nr 13/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Nr 12/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Nr 11/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 10/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 9/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 8/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 7/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca

Nr 6/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 5/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w gm. Głuszyca

Nr 4/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 r.

Nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 2/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w roku 2021

Nr 1/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Aneta Literska 26.02.2021 15:16:26
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl