BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2020 r.

Nr 37/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gluszyca

Nr 36/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 35/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 200/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy zmienionego Zarządzeniem nr 166/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 42/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2018 r.

Nr 34/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 33/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz orlika znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-Co V -2 (koronawirus)

Nr 32/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: wysokości stawek czynszowych stosownych przy wydzierżawieniu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 31/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 30/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: zamknięcia Urzędu Miejskiego w Głuszycy w związku z zagrożeniem COVID-19

Nr 29/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 28/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Głuszyca szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie dziełań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Nr 27/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie: powołania gminnego koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku

Nr 26/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 25/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: powolania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy"

Nr 24/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 23/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 22/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 21/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na cele związane z utworzeniem mieszkania chronionego wspieranego

Nr 20/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 19/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 18/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Nr 17/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 16/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 15/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 14/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej"

Nr 13/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 12/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 11/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca ma 2020 rok

Nr 10/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: czasu pracy w 2020 roku

Nr 9/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 8/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 7/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 6/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w tym w formie łączonego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych

Nr 5/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 4/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych w ewidencji kosztów konta 080 "środki trwałe w budowie (inwestycje)

Nr 3/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Nr 2/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020

Nr 1/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Administrator 06.04.2020 09:02:43
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl