BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2021 r.

Nr 56/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowymna rzecz dotychczasowych najemców

Nr 55/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 54/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów z placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Nr 53/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 20201 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia na 34/O/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych przez Gminę Głuszyca powyżej 130 000 zł

Nr 52/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury realizacji przez Gminę Głuszyca obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazania inormacji o schematach podatkowych

Nr 51/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 49/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2020 rok

Nr 48/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 47/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 46/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2020 rok

Nr 45/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji celem naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Nr 44/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maha 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 43/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 42/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 41/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 40/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placw zabaw na terenie Gminy Głuszyca

Nr 39/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 38/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi bezpłatnego dostepu do sieci WiFi4EU

Nr 37/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 36/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 35/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Nr 34/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych przez Gminę Głuszyca powyżej 130 000 zł

Nr 33/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 32/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji celem naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Nr 31/O/2021 Burmistrza Gluszycy z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 30/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 29/O/2021 Burmistrz Głuszycy z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 28/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gluszyca

Nr 27/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 26/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2020 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Sprawozdanie]

Nr 25/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 24/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy [Regulamin organizacyjny]

Nr 23/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 22/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 21/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 20/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr 19/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Głuszyca w roku 2021

Nr 18/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 17/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 16/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 15/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: powołania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Nr 13/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Nr 12/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Nr 11/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 10/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 9/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 8/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 7/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca

Nr 6/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 5/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w gm. Głuszyca

Nr 4/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 r.

Nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 2/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w roku 2021

Nr 1/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Marta Czepil 10.06.2021 19:25:27
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl