BIP » AKTY PRAWNE » Budżet
Budżet

Rok 2024 - budżet Gminy

 • Uchwała nr XIII/8/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXX/470/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok
 • Uchwała nr XIII/9/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr LXX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok
 • Uchwała nr XIII/10/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XIII/8/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXX/470/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040
 • Uchwała nr XIII/11/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XIII/9/2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok
Wprowadził Marta Czepil 17.01.2024 07:55:13
Opublikował Marta Czepil 17.01.2024 07:55:13
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 17.01.2024 07:55:13
Zaktualizował Marta Czepil 22.04.2024 12:20:51

Rok 2023 - Budżet Gminy

 • Uchwała nr XIII/4/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LVI/390/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LVI/391/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok
 • Uchwała nr XIII/5/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr LVI/391/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok
 • Uchwała nr XIII/47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 rok
Wprowadził Marta Czepil 17.05.2023 17:57:31
Opublikował Marta Czepil 17.05.2023 17:57:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 17.05.2023 17:57:31
Zaktualizował Marta Czepil 28.05.2024 12:58:53
Wprowadził Agata Majewska 09.05.2022 11:49:16
Opublikował Agata Majewska 09.05.2022 11:49:16
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 09.05.2022 11:49:16
Zaktualizował Marta Czepil 29.05.2023 13:41:51

Rok 2021 - Budżet Gminy

Wprowadził Administrator 16.12.2020 11:38:11
Opublikował Administrator 16.12.2020 11:38:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.12.2020 11:38:11
Zaktualizował Marta Czepil 11.07.2022 11:58:18

Rok 2020 - Budżet Gminy

Wprowadził Administrator 21.01.2020 17:27:34
Opublikował Administrator 21.01.2020 17:27:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.01.2020 17:27:34
Zaktualizował Marta Czepil 31.05.2021 14:35:32

Rok 2019 - Budżet Gminy

Wprowadził Administrator 21.12.2018 12:48:05
Opublikował Administrator 21.12.2018 12:48:05
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.12.2018 12:48:05
Zaktualizował Marta Czepil 14.07.2020 17:06:16

Rok 2018 - Budżet Gminy

Wprowadził Administrator 18.12.2017 17:03:26
Opublikował Administrator 18.12.2017 17:03:26
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 18.12.2017 17:03:26
Zaktualizował Administrator 14.06.2019 11:44:02

Rok 2017 - Budżet Gminy

 

Wprowadził Administrator 19.05.2017 18:40:20
Opublikował Administrator 19.05.2017 18:40:20
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.05.2017 18:40:20
Zaktualizował Administrator 23.02.2018 10:49:22

Rok 2016 - Budżet Gminy

 

Wprowadził Administrator 14.01.2016 23:27:28
Opublikował Administrator 14.01.2016 23:27:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.01.2016 23:27:28
Zaktualizował Administrator 19.05.2017 18:42:53

Rok 2015 - Budżet Gminy

Wprowadził Administrator 15.05.2015 12:26:03
Opublikował Administrator 15.05.2015 12:26:03
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.05.2015 12:26:03
Zaktualizował Administrator 09.05.2016 16:35:20

Rok 2014 - Budżet Gminy
Nr 156/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rokNr 131/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 120/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 118/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 107/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 września 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 96/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury za I półrocze 2014 roku

Nr 87/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 80/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 74/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 69/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 64/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 57/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 50/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca

Nr 44/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Nr 34/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 16/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 10/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 6/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2014 rok

 

 

Wprowadził Tomasz Szachta 31.03.2014 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 31.03.2014 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 31.03.2014 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.10.2015 13:09:08

Rok 2013 - Budżet Gminy

09.06.201413.02.201424.01.2014


24.12.201313.12.201320.06.2013
Uchwała Nr LXI/246/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca.

Nr 189/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

 

Uchwała Nr LXI/245/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : budżetu gminy Głuszyca na rok 2014Uchwała Nr LXI/244/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2029

Uchwała Nr LXI/243/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013


Nr 184/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 170/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie : w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

Nr 168/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Nr 165/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 146/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 142/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 124/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. dotyczącego opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 130/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury za I półrocze 2013 roku

Nr 128/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013

Nr 124/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 121/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Nr 120/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX/211/2013 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Uchwała Nr XLIX/210/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.

Załącznik do uchwały 210 - Rachunek dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2013

Nr 97/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w
sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 92/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 84/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 82/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2012 rok


Nr 79/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 74/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 roku

Nr 67/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 65/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 63/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 56/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 54/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 49/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2013 roku w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca za rok 2012, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury


Nr 48/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 45/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 42/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 41/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 35/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 32/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszca na 2013 rok

Uchwała Nr XLI/190/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 marca  2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

Nr 169/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada  2012 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Nr 168/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada  2012 roku w sprawie: projektu budżetu na 2013 rok

Nr III/259/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na rok 2013.

Nr III/260/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Wprowadził Tomasz Szachta 22.11.2012 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 22.11.2012 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.11.2012 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:49:09
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:39:11

Rok 2012 - projekt Budżetu Gminy

Projekt budżetu Gminy Głuszyca na 2012 rok,
pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Głuszyca - projekt.
Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2012.

 • Dochody budżetu Gminy Głuszyca - załącznik Nr 1 i Nr 1a.
 • Wydatki budżetu Gminy Głuszyca  - załącznik Nr 2.
 • Rozchody budżetu Gminy Głuszyca - załącznik Nr 3.
 • Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. - załącznik Nr 4.
 • Dochody rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi sfinansowane - załącznik nr 5.
  Wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - załącznik Nr 6.
 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie  - załączniki Nr 7 i Nr 8 i Nr 9.
 • Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani - załącznik Nr 10.
 • Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ww. ustawą - załącznik Nr 11.
 • Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 12.
   

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, znak: WIAS-WB-0134-298/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, znak: WIAS-WB-0134-299/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 r.

 

Wprowadził Skarbnik Gminy, RIO 20.12.2011 00:00:00
Opublikował Skarbnik Gminy, RIO 20.12.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Skarbnik Gminy, RIO 20.12.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:39:49

Rok 2011 - Budżet Gminy

Zarządzenie Nr 75/O/2011 Burmistrza Głuszycy
z dnia 29 sierpnia 2011 r
.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Głuszyca za I półrocze 2011 roku.

 

 


 

BUDŻET GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2011

 

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 113, Pozycja 1814, z dnia 30 maja 2011 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/113/1814

 • Część opisowa do Uchwały.
 • Tabela 1 - Dochody budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Tabela 2 - Wydatki
 • Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r., w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2011 r.
 • Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.
 • Załącznik 1 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r.
 • Załącznik 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacjiudzielanych z budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Załącznik 3 - Plan przychodów i kosztów rachunków jednostek budżetowych.
 • Załącznik 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Załącznik 4a - Ochrona środowiska w gminie
 • Załącznik 5 - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2011 r.

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

 • Załacznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (WPF).
 • Załacznik 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
 • Załacznik 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011÷2025 Gminy Głuszyca.

Głuszyca, 03-03-2011 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2011 r., znak: WIAS-WB-0134-54/11 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr V/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 - 2025 oraz w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2011 rok Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku, oraz Uchwała Nr III/43/2011 Składu Orzekającego.

 

Wprowadził skarbnik 28.01.2011 00:00:00
Opublikował skarbnik 28.01.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść skarbnik 28.01.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:40:33

Rok 2011 - projekt Budżetu Gminy

Głuszyca, 22-12-2010 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-229/10 z 16 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 13 pkt 3 i art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.] przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/228/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Uchwała Nr III/228/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy projekcie uchwały
budżetowej na 2011 rok.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-230/10 z 16 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 13 pkt 12 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przesyłam w załączeniu uchwałę nr III/229/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

Uchwała Nr III/229/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głuszyca wraz z projektem uchwały
budżetowej na rok 2011.

 

Głuszyca, 12-11-2010 r.

Zarządzenie Nr 113/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszyca na lata 2011 ÷ 2025 wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2011 rok.

Wprowadził burmglusz 12.11.2010 00:00:00
Opublikował burmglusz 12.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść burmglusz 12.11.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:40:58
Wprowadził burmistrz 12.11.2010 00:00:00
Opublikował burmistrz 12.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść burmistrz 12.11.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:41:12

Rok 2010 - Budżet Gminy

Głuszyca, 10-05-2011 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu: WIAS-WB-0134-103/11 oraz uchwała nr III/92/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2010 rok.

Głuszyca, 13-04-2011 r.


 1. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów w 2010 r.
 5. Załącznik nr 5 - Zestawienie udzielonych dotacji w 2010 roku
 6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.
 7. Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów własnych oświaty za 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych w 2010 r.
 9. Załącznik nr 9 - Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz obligacji
 10. Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2010 r.
 11. Załącznik nr 11-- Informacja z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury w 2010 r.
 12. Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i rozchodów Instytucji Kultury w 2010 r.
 13. Załącznik nr 13, 14, 15, 16 - Załączniki Instytucji Kultury (basen, Łomnicka Chata, biblioteki, Centrum Kultury)

Głuszyca, 20-09-2010 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu: WIAS-WB-0134-125-10 oraz Uchwała Nr III/124/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 września 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.

załączniki do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.:

 1. Załącznik nr 1 - zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu według  działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 4. Załącznik nr 4 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy I półrocze 2010 r.,
 5. Załącznik nr 5 – zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.,
 6. Załącznik nr 6 – zestawienie wydatków majątkowych I półrocze 2010 r.,
 7. Załącznik nr 7 – zestawienie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 – zestawienie wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2010 r.,
 9. Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2010 r.
  Załącznik Nr 1 - wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r.;
  Załącznik nr 2 - informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r. 

 


 

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. według źródeł ich powstawania - załącznik 1
 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 2
 • Plan wydatków budżetu Gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 3
 • Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - załącznik 4
 • Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. - załącznik 5
 • Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r. - załącznik 6
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - załacznik 7
 • Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załacznik 8
 • Planowane wydatki inwestycyjne  w 2010 r. - załącznik 9
 • Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r. - załącznik 10
 • Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Głuszyca na rok 2010 - załacznik 11
 • Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r. - załacznik 12
 • Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 r. - załącznik 13
 • Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 - załącznik 14
 • Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 15
 • Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 16
 • MIENIE KOMUNALNE - stan na 30.09.2009 r.
Wprowadził Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Opublikował Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Zaktualizował Skarbnik Gminy 15.05.2014 10:44:55

Rrok 2010 - Budżet Gminy

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wprowadził Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Opublikował Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:41:33
Wprowadził Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Opublikował Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Skarbnik Gminy 30.12.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:41:54

Budzet 2010-pliki-nie aktywowana

projekt Budzet 2010-pliki-nie aktywowana

Zaktualizował Skarbnik Gminy 20.09.2010 08:51:44

Rok 2010 - projekt Budżet Gminy

projekt - Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Głuszycy na rok 2010

Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010  r. według źródeł ich powstawania

Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetu Gminy Głuszyca na 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budzetowej

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnychoraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane wydatki inwestycyjne  w 2010 r.

Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r.

Plan dotacji celowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r.

Plan dotacji podmiotowych i celowych dla Instytucji Kultury na 2010 r.

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Mienie komunalne wg. stanu na 30 września 2009 r.

 

 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-191/09 z 4 XII 2009 r. w sprawie przesłania na ręce Burmistrza Głuszycy uchwały Nr III/191/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu gminy Głuszyca.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu znak: WIAS-WB-0134-190/09 z 4 XII 2009 r. w sprawie przesłania na ręce Burmistrza Głuszycy uchwały Nr III/190/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Głuszyca projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

 

Wprowadził Skarbnik Gminy 15.12.2009 00:00:00
Opublikował Skarbnik Gminy 15.12.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Skarbnik Gminy 15.12.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:42:16

Rok 2009 - Budżet Gminy

18.03.2010 r.

Pismo WIAS-WB-134-18/10 oraz Uchwała nr 111/18/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 r. według źródeł ich powstawania
 2. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej
 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca w 2009 roku w układzie pełnej klasyfikacji budzetowej
 4. Dochody własne Gminy Głuszyca w  2009 roku
 5. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 r
 6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w  2009 r.
 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w  2009 r.
 8. Mienie Komunalne
 9. Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2009 rok
 10. Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2009 r.
 11. Wydatki szkół w roku 2009 r.

 


 

 

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok:

Uchwały Składu Orzekającego RIO z dn. 27.11.2008 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2009 r. (uchwała nr III-174/2008) oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ... oraz prognozy kwoty długu gminy Głuszyca (uchwała nr III-175/2008)

  Uchwała budżetowa na 2009 r. - projekt
 
  
Plan dochodów na 2009 r. - projekt
 
  
Plan wydatków na 2009 r. - projekt

Budżet Gminy na 2009 rok:

Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.
 14. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok:

   -  treść zarządzenia
   -  załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy
   -  załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy
   -  załącznik nr 3 i 4 - zadania z zakresu administracji rządowej
   -  załącznik nr 5 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Wprowadził Elżbieta Koszykowska 14.11.2008 00:00:00
Opublikował Elżbieta Koszykowska 14.11.2008 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Koszykowska 14.11.2008 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:42:41
Wprowadził Elżbieta Koszykowska 16.02.2008 00:00:00
Opublikował Elżbieta Koszykowska 16.02.2008 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Koszykowska 16.02.2008 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:43:02
Wprowadził Artur Michałuszek 04.04.2007 00:00:00
Opublikował Artur Michałuszek 04.04.2007 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Artur Michałuszek 04.04.2007 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:43:24

Rok 2006 - Budżet Gminy

Budżet Gminy na rok 2006 określa:

 1. Uchwała Nr XL/209/2006 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na  2006 rok.
 2. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2006 r.
 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej -
  dane uzupełniające.
 12. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 14. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 15. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku:


 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
 2. Załącznik Nr 1 do informacji.
 3. Załącznik Nr 2 do informacji.
 4. Załącznik Nr 3 do informacji.
 5. Załącznik Nr 4 do informacji.
 6. Załącznik Nr 5 do informacji.
 7. Załącznik Nr 6 do informacji.
 8. Załącznik Nr 7 do informacji.
 9. Załącznik Nr 8 do informacji.
 10. Załącznik Nr 9 do informacji.
 11. Załącznik Nr 10 do informacji.
 12. Załącznik Nr 11 do informacji.
 13. Załącznik nr 12 do informacji.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2006 rok:

 1. Uchwała RIO z dn. 12.04.2007 r. w spr. opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wyk. budżetu gminy za 2006 rok.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
 3. Załącznik nr 1 do sprawozdania.
 4. Załącznik nr 2 do sprawozdania.
 5. Załącznik nr 3 do sprawozdania.
 6. Załącznik nr 4 do sprawozdania.
 7. Załącznik nr 5 do sprawozdania.
 8. Załącznik nr 6 do sprawozdania.
Wprowadził Tomasz Krzak 05.05.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 05.05.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 05.05.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:43:54
Wprowadził Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:44:18

Rok 2004 - Budżet Gminy

Budżet Gminy na rok 2004 określa:
 1. Uchwała Nr XVII/80/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004.
 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 3. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - dane uzupełniające.
 11. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 12. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 14. Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 15. Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 16. Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 17. Załącznik do Uchwały Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 18. Uchwała Nr XXII/120/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 19. Uchwała Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 20. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 21. Uchwała Nr XXV/140/2004 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 jest zawarte w:

 1. Informacji z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
 2. Załączniku Nr 1 do sprawozdania.
 3. Załączniku Nr 2 do sprawozdania.
 4. Załączniku Nr 3 do sprawozdania.
 5. Załączniku Nr 4 do sprawozdania.
 6. Załączniku Nr 5 do sprawozdania.
 7. Załączniku Nr 6 do sprawozdania.
 8. Załączniku Nr 7 do sprawozdania.
 9. Załączniku Nr 8 do sprawozdania.
 10. Uzupełnieniu danych do zał. Nr 8.
 11. Załączniku Nr 9 do sprawozdania.
 12. Załączniku Nr 10 do sprawozdania.

 

Wprowadził Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:44:45

Rok 2003 - Budżet Gminy

Budżet Gminy na rok 2003 oraz sprawozdanie z jego wykonania.

Budżet Gminy na rok 2003 określa:

 1. Uchwała Nr VI/27/03 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003. 
 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 3. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 12. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 13. Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 14. Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 15. Uchwała Nr XIII/70/2003 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 16. Uchwała Nr XIV/71/2003 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 jest zawarte w:

 1. Informacji z wykonania budżetu gminy za 2003 r.
 2. Załączniku Nr 1 do sprawozdania.
 3. Załączniku Nr 2 do sprawozdania.
 4. Załączniku Nr 3 do sprawozdania.
 5. Załączniku Nr 4 do sprawozdania.
 6. Załączniku Nr 5 do sprawozdania.
 7. Załączniku Nr 6 do sprawozdania.
 8. Załączniku Nr 7 do sprawozdania.
 9. Załączniku Nr 8 do sprawozdania.
 10. Załączniku Nr 9 do sprawozdania.
 11. Załączniku Nr 10 do sprawozdania.

 

Wprowadził Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 26.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:45:05
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl