BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego
Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego

Strategia Rozwoju Elektromobilości Gminy Głuszyca do roku 2035

Elektromobilność jest stosunkowo nowym zagadnieniem, powstałym przez szukanie metod zmniejszających wpływ przemieszczania się ludzi na środowisko naturalne. Rozwój technologii pozwala na konstruowanie pojazdów, których eksploatacja w znacznie mniejszym stopniu, lub nawet wcale, oddziałuje na środowisko naturalne, w tym na stan jakości powietrza. Elektromobilność skupia się na wykorzystaniu energii elektrycznej lub innych paliw alternatywnych w pojazdach komunikacji zbiorowej jak i w pojazdach prywatnych. Elektromobilność odnosi się także do kwestii społecznych, prawnych, technologicznych oraz gospodarczych.

Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza, jest jednym z priorytetów zarówno Polski jak i całej Unii Europejskiej. Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej prowadzi działania informacyjne i promocyjne zachęcające do tworzenia zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego. Poprzez tworzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla określonych jednostek samorządu terytorialnego możliwe będzie wytyczenie kierunków działań zmierzających do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości powietrza.

Wprowadził Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42
Opublikował Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42

Strategia Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027

Gmina Głuszyca zlokalizowana jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim, w obszarze przygranicznym z Republiką Czeską. Geograficznie położona jest w Sudetach Środkowych, w obszarze Gór Wałbrzyskich, Sowich i Kamiennych, a najwyższe wzniesienia na jej terenie to szczyty: Waligóra − 936 m n.p.m. i Jeleniec − 901 m n.p.m. Malownicze położenie, urozmaicony krajobraz, dobre warunki klimatyczne oraz bliskość uzdrowisk z doskonałymi walorami leczniczymi sprawiają że gmina posiada doskonałe walory i możliwości do rozwoju turystyki popularnej, aktywnej oraz agroturystyki. Gmina Głuszyca słynie ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB i podziemnych obiektów Riese. Dla miłośników kolarstwa górskiego przygotowano 150 km tras rowerowych. Biegną one głównie górskimi drogami i ścieżkami, w bezpośredniej bliskości wyjątkowych atrakcji turystycznych, m.in. Podziemnego Miasta Osówka − ostatniej i najbardziej rozbudowanej kwatery Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku, Doliny Pięciu Stawów, Kamyków, ruin średniowiecznego Zamku Rogowiec − najwyżej położonego zamku w Polsce oraz otaczają jeden z najwyższych szczytów Sudetów Środkowych – wspomnianą wcześniej Waligórę.

Wprowadził Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03
Opublikował Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03

Strategia Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2012-2020

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia.

Jej celem jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania (w niniejszym opracowaniu przyjęto lata 2012 — 2020) Rady Gminy, Burmistrza i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości.

Strategia rozwoju nie może zawierać precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ z definicji jest to domeną Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, czy Planów Rozwoju Lokalnego. Tak szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, które zawierają stale aktualizowane plany finansowe. Strategia informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie. Podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie jest podstawą oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na terenie gminy. Stanowi również podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju jest wskazywana jako jeden z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe lata.

Najważniejsze jest jednak, że przedstawiona Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.

Strategia powstała w ramach projektu „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt”. Głównym jego celem jest rozwój działalności grupy partnerskiej zrzeszającej gminy: Jedlina Zdrój, Głuszyca i Walim zainteresowanych wielostronnym dialogiem i współpracą na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego regionu. Dziesięcioro mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie uczestniczyło w warsztatach specjalistycznych nt. tworzenia strategii gminy, wyjazdach studyjnych, dzięki czemu wypracowane zostały kierunki rozwoju gminy Głuszyca. Istotne znaczenie w tworzeniu dokumentu miały również wyniki przeprowadzonych badań wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 23.05.2013 07:35:17
Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 28.03.2006 15:37:42
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl