BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Programy realizowane w ramach ZPORR
Programy realizowane w ramach ZPORR

Budowa stacji narciarskiej Łomnica. Etap I budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego

Budynek Stacji narciarskiej projektowany jest na działce nr 173/19 i 173/20, obręb Łomnica, gmina Głuszyca. Będzie obsługiwany komunikacyjnie od planowanej ogólnodostępnej drogi dojazdowej znajdującej się na działkach nr 173/14 i 173/21.

Jest to budynek, stworzony dla potrzeb  obsługi ruchu turystycznego i narciarskiego. W budynku oprócz świetlicy z zapleczem kuchennym, znajdować się będą: punkt informacyjny, wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu narciarskiego, zaplecze sanitarne i socjalne.

Budynek będzie obiektem niskim, posiada kategorię zagrożenia ludzi ZL III i klasę odporności ogniowej C. W budynku będzie jednorazowo przebywać do 50 osób.
Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Ścieżki i dojścia do budynku zostały tak zaprojektowane, aby były dostępne bez potrzeby budowy pochylni.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym, z przyziemiem   użytkowym i antresolą. Konstrukcja budynku z litych bali drewnianych. 

Kwota dofinansowania UE: 1 313.437,00 PLN

BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl