BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » REWITALIZACJA
REWITALIZACJA

NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjęcym Uchwałą nr LV/381/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Głuszycy w zakresie rewitalizacji.

Do pobrania:
treść ogłoszenia
regulamin Komitetu Rewitalizacji
formularz zgłoszeniowy

Wprowadził Marta Czepil 16.01.2023 18:23:31
Opublikował Marta Czepil 16.01.2023 18:23:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 16.01.2023 18:23:31
Zaktualizował Marta Czepil 16.01.2023 18:25:57
Wprowadził Agata Majewska 03.11.2022 12:52:27
Opublikował Agata Majewska 03.11.2022 12:52:27
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 03.11.2022 12:52:27
Zaktualizował Marta Czepil 26.01.2023 08:02:40
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl