BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Programy realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG III A Czechy - Polska
Programy realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG III A Czechy - Polska

Osówka centrum tajemnic i przygody, budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego

Cel projektu: Uruchomienie transgranicznego centrum obsługi turystów odwiedzających podziemia Gór Sowich, uruchomienie nowoczesnej bazy obsługującej turystów z obszarów Polski oraz Czech i Niemiec.

Zamierzone efekty projektu
: w ramach projektu powstanie budynek obsługi ruchu turystycznego, pow. użytkowa 292,6 m2. Budynek składa się z Sali wejściowej – informacja turystyczna, Sali audiowizualnej – konferencyjnej, Sali konsumpcyjnej, baru, kuchni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego. Przy budynku powstanie plac postojowy na 36 miejsc oraz zostanie zagospodarowane otoczenie obiektu.
Serwis internetowy projektu http://www.centrum.osowka.pl

Ogólny koszt projektu:
3,5 mln zł
Dofinansowanie UE: 2,5 mln zł


Strony internetowe związane z programem:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl
Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Kreowanie i promocja transgranicznego produktu turystycznego - Strefa MTB

Cel projektu: Realizacja projektu jest kontynuacją działań gminy Głuszyca dotyczącej stworzenia produktu turystycznego „Strefa MTB”. W ramach projektu zrealizowane będą głównie działania promocyjne dotyczące stworzonej w latach 2003-2004 sieci 150 km szlaków rowerowych. Ważnym aspektem jest transgraniczne położenie „Strefy MTB” oraz jej powiązanie z czeskimi szlakami rowerowymi. w ramach projektu zakładana jest transgraniczna promocja terenów atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo znajdujących się po obu stronach granicy w otulinie szlaków rowerowych. Dodatkowo w ramach projektu zakładane jest opracowanie koncepcji wytyczenia nowego transgranicznego szlaku rowerowego Adrspach-Świdnica.

Zamierzone efekty projektu: W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną głównie działania kreujące produkt „strefamtb” jako produkt treansgraniczny. Zostanie to osiągnięte poprzez działania promocyjne po polskiej i czeskiej stronie w pismach specjalistycznych dot. turystyki rowerowej i górskiej. W ramach projektu zostaną wykonane materiały promocyjne charakterystyczne dla produktu; naklejki na samochody i rowery, kalendarze, ulotki reklamowe, mapy obszaru z naniesionymi szlakami i atrakcjami, strona www zawierająca opis obszaru wraz z bazą danych - wszystkie materiały będą wydane w jęz. polskim, czeskim i angielskim. Zostaną zakupione materiały używane podczas imprez targowych i sportowych - balonów, banerów, namiotów, ubrań z nadrukiem promującym projekt.

Dofinansowanie UE: 226.802,25 PLN

Strony internetowe związane z programem:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl
Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Bikechallenge 2006 - Witajcie u nas

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się m.in. do: wzrostu zorganizowanej działalności transgranicznej w zakresie turystyki, wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce regionu przygranicznego, stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji działalności gospodarczej wykorzystującej wspólny potencjał turystyczny prowadzącej do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zamierzone efekty projektu: Realizacja projektu wpłynie na pozytywną promocje obszaru transgranicznego oraz idei współpracy transgranicznej, w celu lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego, naturalnego dla rozwoju obszaru pogranicza.

Dofinansowanie UE: 42.250,00 PLN

Strony internetowe związane z programem:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl
Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Web Page Głuszyca - serwis internetowy w języku czeskim i angielskim


Cel projektu
: Poszerzenie wiedzy o atrakcjach turystycznych, historii regionu objętego działaniem projektu. celami bezpośrednimi są: prezentacja historii oraz atrakcji turystycznych gminy Głuszyca oraz zaprezentowanie oferty turystycznej dla czeskich turystów.

Zamierzone efekty projektu: Projekt Werb Page Głuszyca przyczyni się do znoszenia barier językowych. Pozytywnie wpłynie na kontakty kulturalne i społeczne. Realizacja projektu ułatwi dostęp do informacji dla naszych przyjaciół z Czech oraz turystów ze świata.

Dofinansowanie UE: 8.250,00 PLN

Strony internetowe związane z programem:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl
Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Przyjaciele po obu stronach granicy, czyli polsko-czeska wymiana dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Przyjaciele po obu stronach granicy, czyli polsko-czeska wymiana dzieci i młodzieży.

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi Głuszycy i Starkova oraz wspólne kolejne edycje „Wymiany dzieci i młodzieży po obu stronach granicy”. Bezpośrednia bliskość przejścia granicznego Głuszyca Górna – Janovicky może stworzyć podstawy dla innych, dużych projektów współpracy transgranicznej.

Partner zagraniczny:
Gmina Starkov

Efekt transgraniczny:
Organizacja kolejnej edycji Wymiany dzieci i młodzieży z Polski i Czech, daje możliwość bliższego kontaktu. Wzajemne poznanie kultury narodów, muzyki i wspólna nauka tworzy silne podstawy trwałej przyjaźni transgranicznej. Dodatkowym celem jest zaprezentowanie atrakcji turystycznych w Starkovie i Głuszycy.

Opis projektu:
Jest to typowy projekt skierowany do przyjaciół po obu stronach granicy. Wymiana dzieci i młodzieży polsko – czeskiej rozpoczęła się w 2003 r. Jest to już trzecia edycja, wymiana odbywa się w miesiącach letnich (lipiec bądź sierpień). W przyszłorocznym turnusie będzie uczestniczyć 80 osób z Polski i 40 osób z Czech, odbiorcami są dziewczynki i chłopcy w wieku od 8 do 15 lat z ubogich rodzin. Miejscem zakwaterowania w Starkovie jest miasteczko obozowe, tzw. Tábor pod Vysákem. Miasteczko maksymalnie może pomieścić do 60 osób stąd grupa polska nie może przekroczyć 40 osób w jednym turnusie. W przyszłym 2006 r. wolny termin na realizację projektu został już omówiony i ustalony na okres od 12 do 31 sierpnia, odbędą się dwa 10 dniowe turnusy dla 120 uczestników. W trakcie pobytu na obozie odbywają się zajęcia, w których uczestniczą dzieci czeskie i polskie. Uczą się wzajemnych tańców, pieśni obu narodów jak również współczesnych sztuk kulturowych. Animatorzy grup często organizują piesze wycieczki obejmujące atrakcje turystyczne. Są również prowadzone pogadanki na tematy związane:
- z piciem alkoholu w rodzinie i skutkach ubocznych,
- jak czuć się bezpiecznym w domu, szkole na podwórku wśród agresywnych rówieśników,
- szkodliwości palenia papierosów i zażywania narkotyków.
Nauka chodzenia na szczudłach, robienie masek z gipsu to dodatkowe zajęcia umilające czas dzieci i młodzieży podczas wypoczynku. Na zakończenie przy wspólnym ognisku organizowane są występy artystyczne dla gości i dyskoteka pożegnalna. Współpraca ta przynosi owoce w postaci coraz większej liczby wzajemnych odwiedzin nie tylko grup zorganizowanych, ale także osób prywatnych. Mimo tak bliskiej odległości między naszymi narodami wcześniej nie było, aż tak licznych imprez polsko – czeskich i czesko - polskich. Dopiero wymiana dzieci i młodzieży spowodowała obalenie mitów uprzedzeń nagromadzonych przez lata.

Ogólny koszt projektu: 22 000 zł

Termin realizacji: sierpień 2006 rok

Strony internetowe związane z programem:

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int

Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl

Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

www.euroregion-glacensis.ng.pl

Wprowadził Artur Burek 16.03.2006 00:00:00
Opublikował Artur Burek 16.03.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Artur Burek 16.03.2006 00:00:00
Zaktualizował Artur Burek 14.06.2007 13:46:42

Polsko-Czeski Rajd Pojazdów Zabytkowych wraz z Festivalem Czeskiego Jedzenia

 

Tytuł projektu:
Polsko - Czeski Rajd Pojazdów Zabytkowych wraz z Festivalem Czeskiego Jedzenia.

Cel projektu: Głównym celem wnioskowanego projektu jest zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi przygranicza polsko – czeskiego. Jest to typowy projekt typu „ludzie do ludzi“ pozwalający na wspólne poznawanie historii i tradycji obu narodów w sposób bardzo przystępny, gwarantujący szerokie zainteresowanie społeczne.

Partner zagraniczny:
Gmina Starkov

Efekt transgraniczny: Organizacja Polsko - Czeskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych wraz z Festivalem Czeskiego Jedzenia daje możliwość bliższego kontaktu z naszymi sąsiadami z Republiki Czeskiej. Poznanie kuchni czeskiej i muzyki zainteresuje mieszkańców. Dodatkowa atrakcją będzie Rajd pojazdów zabytkowych i zaprezentowanie atrakcji turystycznych gminy Głuszyca. Sczególnie pragniemy promować Tajemnicze Podziemne Miasto Kompleks Osówka. Ścisła współpraca pomiędzy ludźmi żyjącymi w regionie przygranicznym pogłębia stosunki sąsiedzkie.

Opis projektu: Jest to typowy projekt typu „ludzie do ludzi“ pozwalający na wspólne poznawanie historii i tradycji obu narodów w sposób bardzo przystępny, gwarantujący szerokie zainteresowanie społeczne. Jest to już trzecia edycja Polsko – Czeskiego rajdu starych pojazdów oraz druga Festiwalu czeskiego jedzenia. Imprezy te wpisały się już w kalendarz wspólnych działań Gmin Głuszyca i Starkov oraz stały się doskonałą promocją lokalnej współpracy transgranicznej. Realizowany projekt zakłada wspólną zabawę uczestników z Polski oraz Czech podczas rajdu pojazdów zabytkowych oraz festiwalu czeskiego jedzenia. W pierwszym etapie uczestnicy w blisko stu zabytkowych pojazdach pokona urokliwe drogi pogranicza na trasie Starkov – Głuszyca – Starkov, aktywnie promując idee współpracy Polsko – Czeskiej, promując swoją tradycję i historię. Głuszyca będzie przysłowiowym „przystankiem” – stacją pozwalającą na poznanie Czeskim uczestnikom na poznanie polskiej kuchni, gościnności i tradycji, z drugiej zaś strony na pokazanie swojej tradycji motoryzacyjnej. Drugi etap to Festiwal czeskiego jedzenia – popularne Ceskie Jidlo przyciąga od dwóch lat tysiące mieszkańców naszego regionu, „spragnionych” czeskiej tradycji kulinarnej. Houskovy knedlik, utopenec czy „klasztorny napój” to tylko niektóre z gwiazd z wieczoru spędzonego wspólnie przy czeskiej muzyce. Biesiada promująca czeską tradycję kulinarną pozwala na zbliżenie mieszkańców obu gmin, poznanie historii oraz pogłębienie stosunków międzysąsiedzkich.

Ogólny koszt projektu: 25 000 zł

Termin realizacji: maj/czerwiec 2006 rok

Strony internetowe związane z programem:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
Strona Instytucji Krajowej: www.interreg.gov.pl
Strona Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu: www.interreg3a.cz
Strona Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:
www.euroregion-glacensis.ng.pl

BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl