BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Rada Miejska kadencja 2002-2006
Rada Miejska kadencja 2002-2006

Rada Miejska kadencji 2002 ÷ 2006

Skład Rady Miejskiej kadencji 2002 ÷ 2006

 1. Jan Chmura - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Grzegorz Walczak - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan Błaszczyk - radny
 4. Zbigniew Boguski - radny
 5. Antoni Hacz - radny
 6. Jerzy Janus - radny
 7. Józef Korpysa - radny
 8. Andrzej Magdziarz - radny
 9. Marek Masiuk - radny
 10. Wiesław Nogawka - radny
 11. Cezary Przedworski - radny
 12. Tadeusz Reczek - radny
 13. Jerzy Solarz - radny
 14. Zdzisława Spychała - radna
 15. Julian Żelezowski - radny

 


 

 Komisje Rady Miejskiej

Doraźna Komisja Statutowa powołana została Uchwałą Nr I/8/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Doraźna Komisja Statutowa w działa następującym składzie:

 1. radny Jan Błaszczyk
 2. radny Andrzej Magdziarz
 3. radny Grzegorz Walczak

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych powołana została Uchwałą Nr I/7/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych działa w następującym składzie:

 1. radny Jerzy Solarz
 2. radna Zdzisława Spychała
 3. radny Julian Żelezowski

Komisja Budżetu Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego powołana została Uchwałą Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego działa w następującym składzie:

 1. radny Antoni Hacz
 2. radny Tadeusz Reczek
 3. radny Grzegorz Walczak

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1. radny Zbigniew Boguski
 2. radny Wiesław Nogawka
 3. radny Cezary Przedworski

Skład Komisji został uzupełniony Uchwałą Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.

Zakres działania Komisji Rewizyjnej zamieszczony jest w Statucie Gminy w Rozdziale V - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
organizacja Komisji Rewizyjnej

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołana została Uchwałą Nr I/5/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
działa w następującym składzie:

 1. radny Jan Błaszczyk
 2. radany Józef Korpysa
 3. radny Julian Żelezowski


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu powołana została Uchwałą Nr I/6/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu funkcjonuje w następującym składzie:

 1. radny Andrzej Magdziarz
 2. radny Tadeusz Reczek
 3. radna Zdzisława Spychała
Wprowadził biuro raady miejskiej 27.04.2010 00:00:00
Opublikował biuro raady miejskiej 27.04.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść biuro raady miejskiej 27.04.2010 00:00:00
Zaktualizował biuro raady miejskiej 27.04.2010 15:17:15
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl