BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Sesje, protokoły z sesji kadencji 2002-2006
Sesje, protokoły z sesji kadencji 2002-2006

Plan pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2006 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w GŁUSZYCY na I półrocze 2006 r.

Plan pracy Rada Miejska w Głuszycy ustaliła Uchwałą XXXVII/198/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2006 r.

Styczeń, tematy wiodące:

 • Stan bezpieczeństwa w 2005 r. – informacja Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy
 • Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży realizowany przez świetlice socjoterapeutyczne i placówki kultury w Głuszycy.
 • Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady za 2005 r.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

Luty, tematy wiodące:

 • Informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
 • Działalność kulturalno-oswiatowa prowadzona przez placówki kultury w 2006 r. w gminie Głuszyca.

Marzec, tematy wiodące:

 • Przyjęcie budżetu gminy na 2006 r.
 • Informacja dotycząca efektów wychowawczych i opiekuńczych w działalności świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Głuszyca.

Kwiecień, tematy wiodące:

 • Absolutorim dla Burmistrza Głuszycy.
 • Efekty działań Ośrodka Pomocy Społecznej w I kwartale 2006 r.
 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy na temat bezpieczeństwa w gminie w I kwartale 2006 r.

Maj, tematy wiodące:

 • Ocena działalności Zakladu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka”. Efekty i zamierzenia.
 • Informacja Biura Pracy o sytuacji na miejscowym rynku pracy.

Czerwiec, tematy wiodące:

 • Ocena stanu sanitarnego gminy. Działania w zakresie podnoszenia poziomu estetycznego gminy.
 • Efekty działań wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych gminy w roku szkolnym 2005/06.

plan pracy Rady Miejskiej w Głuszycy
na miesiące VIII-X 2006 r.

 

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 04.08.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:35:46

Protokoły z sesji Rady Miejskiej

Informacja o sesjach Rady Miejskiej w Głuszycy

1 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 18 listopada 2002 r.
Sesja inauguracyjna. Protokół z sesji.

2 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 9 grudnia 2002 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

3 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 28 grudnia 2002 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

4 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 stycznia 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

5 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 1 marca 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

6 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 marca 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

7 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 kwietnia 2003 r.
Sesja absolutoryjna. Protokół z sesji.

8 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 12 maja 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

9 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 18 czerwca 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

10 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 6 września 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

11 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 11 września 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

12 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 października 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

13 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 listopada 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

14 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 grudnia 2003 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

15 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 stycznia 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

16 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 28 lutego 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

17 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 marca 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

18 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 24 kwietnia 2004 r.
Sesja absolutoryjna. Protokół z sesji.

19 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 19 czerwca 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

20 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 8 lipca 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

21 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 23 lipca 2004 r.
Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji.

22 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 11 września 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

23 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 23 października 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

24 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 15 listopada 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

25 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 17 grudnia 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

26 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 grudnia 2004 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

27 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 stycznia 2005 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

28 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 lutego 2005 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

29 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 marca 2005 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

30 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 kwietnia 2005 r.
Sesja absolutoryjna. Protokół z sesji.

31 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 maja 2005 r.
Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji.

32 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 czerwca 2005 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

33 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 14 lipca 2005 r.
Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji.

34 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 17 września 2005 r.
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

5 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 24 października 2005 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

36 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 24 listopada 2005 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

37 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 22 grudnia 2005 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

38 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 stycznia 2006 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

39 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 23 lutego 2006 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji. 

40 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 marca 2006 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

41 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 r. 
Sesja absolutoryjna. Protokół z sesji.

42 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 22 czerwca 2006 r. 
Sesja absolutoryjna. Protokół z sesji

43 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 4 sierpnia 2006 r. 
Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

44 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 sierpnia 2006 r. 
Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji.

45 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 28 września 2006 r. 
Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

46 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 pażdziernika 2006 r. Ostatnia sesja w kadencji Rady 2002-2006. Protokół z sesji.

Wprowadził Dariusz Ziębicki 03.08.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 03.08.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 03.08.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:35:55
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl