BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Skład Rady kadencji 2006-2010
Skład Rady kadencji 2006-2010

1. Jan Chmura - Przewodniczący

Chmura Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy powołany został Uchwałą Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 27 listopada 2006 r.

Okręg wyborczy: 2
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 152 (32,97%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 14.09.2010 14:03:58

2. Grzegorz Pieroń - Wiceprzewodniczący

Pieroń Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy powołany został Uchwałą Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 27 listopada 2006 r.

Okręg wyborczy: 8
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 56 (23,05%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Teodozja Nazarczuk 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Teodozja Nazarczuk 14.09.2010 14:04:50

3. Wiesław Nogawka - Radny

Nogawka Wiesław - Radny

Okręg wyborczy: 9
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 59 (29,65%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:14:18

4. Bernard Szostak - Radny

Szostak Bernard - Radny

Okręg wyborczy: 7
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 86 (38,22%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:13:38

5. Mirosława Furs - Radna

Furs Mirosława - Radna

Okręg wyborczy: 6
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 43 (20,67%)

Oświadczenia majątkowe radnej:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:12:58

6. Marek Masiuk - Radny

Masiuk Marek - Radny

Okręg wyborczy: 5
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 211 (28,90%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:12:12

7. Dorota Skrabka - Radna

Skrabka Dorota - Radna

Okręg wyborczy: 5
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 193 (26,44%)

Oświadczenia majątkowe radnej:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:11:27

8. Ela Chilińska - Radna

Chilińska Ela - Radna

Okręg wyborczy: 5
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 182 (24,93%)

Oświadczenia majątkowe radnej:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:10:35

9. Jacek Mastalerz - Radny

Mastalerz Jacek - Radny

Okręg wyborczy: 4
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 315 (38,00%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:09:47

10. Grzegorz Szymański - Radny

Szymański Grzegorz - Radny

Okręg wyborczy: 4
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 226 (27,26%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:09:02

11. Jolanta Kawa - Radna

Kawa Jolanta - Radna

Okręg wyborczy: 3
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 82 (29,08%)

Oświadczenia majątkowe radnej:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:07:26

12. Jerzy Solarz - Radny

Solarz Jerzy - Radny

Okręg wyborczy: 2
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 147 (25,81%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 23.09.2010 11:12:19

13. Andrzej Magdziarz - Radny

Magdziarz Andrzej - Radny

Okręg wyborczy: 1
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 152 (31,28%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 23.09.2010 11:08:27

14. Roman Głód - Radny

Głód Roman - Radny

Okręg wyborczy: 1
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 147 (30,25%)

Oświadczenia majątkowe radnego:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:06:16

15. Wioletta Olszewska (Prokopek) - Radna

Olszewska (Prokopek) Wioletta - Radna

Okręg wyborczy: 4
Ilość głosów otrzymanych w wyborach: 187 (22,56%)

Oświadczenia majątkowe radnej:

Wyłączenie informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (część B formularza) dokonano na podstawie Art. 24i. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 13 grudnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Dariusz Ziębicki.

Wprowadził Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 28.11.2006 00:00:00
Zaktualizował Tomasz Krzak 14.09.2010 14:08:22
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl