BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Sesje Rady Miejskiej 2024
Sesje Rady Miejskiej 2024

Sesje Rady Miejskiej w 2024

SESJA LXXIV/2024
2 kwietnia 2024

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXXIV/494/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 2. Uchwała nr LXXIV/495/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 3. Uchwała nr LXXIV/496/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca
 4. Uchwała nr LXXIV/497/2024 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM SUDETY Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
 5. Uchwała nr LXXIV/498/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok
 6. Uchwała nr LXXIV/499/2024 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040
Interprlacje i zapytania

Protokół


SESJA NADZWYCZAJNA LXXIII/2024
14 marca 2024

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXXIII/491/2024 w sprawie realizacji Projektu celem dostarczania tańszej energii elektrycznej dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej Gminy Głuszyca
 2. Uchwała nr LXXIII/492/2024 w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Głuszyca do Klastra Energii Hub of Power Głuszyca
 3. Uchwała nr LXXIII/493/2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Interprelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXXII/2024
27 lutego 2024

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXXII/484/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/480/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
 2. Uchwała nr LXXII/485/2024 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 3. Uchwała nr LXXII/486/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca
 4. Uchwała nr LXXII/487/2024 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 5. Uchwała nr LXXII/488/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2024 r.
 6. Uchwała nr LXXII/489/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok
 7. Uchwała nr LXXII/490/2024 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół

SESJA LXXI/2024
30 stycznia 2024

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXXI/476/2024 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok
 2. Uchwała nr LXXI/477/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok
 3. Uchwała nr LXXI/478/2024 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2024 roku
 4. Uchwała nr LXXI/479/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/774/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 5. Uchwała nr LXXI/480/2024 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami
 6. Uchwała nr LXXI/481/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca
 7. Uchwała nr LXXI/482/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok
 8. Uchwała nr LXXI/483/2024 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 02.02.2024 08:54:53
Opublikował Marta Czepil 02.02.2024 08:54:53
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 02.02.2024 08:54:53
Zaktualizował Marta Czepil 17.04.2024 07:45:30
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl