BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Sesje Rady Miejskiej 2022
Sesje Rady Miejskiej 2022

Sesje Rady Miejskiej w 2022

Sesja XLVI/2022
26 kweitnia 2022 r.

Porządek obrad

 1. Uchwała nr XLVI/336/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Protokół


Sesja XLV/2022
29 marca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLV/334/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 2. Uchwała nr XLV/335/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

Protokół


Sesja XLIV/2022
28 lutego 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIV/327/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy
 2. Uchwała nr XLIV/328/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok
 3. Uchwała nr XLIV/329/2022 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku
 4. Uchwała nr XLIV/330/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 5. Uchwała nr XLIV/331/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Uchwała nr XLIV/332/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
 7. Uchwała nr XLIV/333/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół


Sesja XLIII/2022
25 stycznia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIII/320/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027
 2. Uchwała nr XLIII/321/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 3. Uchwała nr XLIII/322/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 4. Uchwała nr XLIII/323/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2022 rok
 5. Uchwała nr XLIII/324/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 6. Uchwała nr XLIII/325/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 7. Uchwała nr XLIII/326/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Zapytanie Radnego Janusza Recha

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Opublikował Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Zaktualizował Marta Czepil 02.05.2022 09:38:16
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl