BIP » Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych » Dzierżawa / Najem
Dzierżawa / Najem

Informacja z przetargu

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 

Informuję, że w dniu 18.03.2024 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości wg poniższego opisu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 502/26 o powierzchni 50,00 m2 położona w Głuszycy przy ul. Włókniarzy 1 – dzierżawa na czas nieokreślony:

- cena wywoławcza (czynsz roczny)                   30,00 zł
- wadium                                                         6,00 zł

Przetarg zakończył się wylicytowaną kwotą czynszu rocznego w wysokości 35,00 zł netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).

Każdy z uczestników przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Głuszycy.

Po 7 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu, w przypadku braku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, zawarta zostanie umowa dzierżawy. W przypadku niezawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą kwotę czynszu, ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

Potencjalny dzierżawca oprócz wylicytowanej kwoty czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Wprowadził Tomasz Krzak 18.03.2024 15:01:17
Opublikował Tomasz Krzak 18.03.2024 15:01:17
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 18.03.2024 15:01:17

Przetarg na dzierżawę

14.02.2024 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ
(przetarg zakończony)

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki nr 502/26 o powierzchni 50,00 m2 (B) położona w Głuszycy, ul. Włókniarzy 1 – dzierżawa na czas nieokreślony:

- cena wywoławcza (czynsz roczny)                30,00 zł
- wadium                                                          6,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023 poz.70 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 10 budynku (pierwsze piętro) Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
 - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 11 marca 2024 r.

Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 6604668 lub 74 6604614.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

- treść ogłoszenia w formacie PDF

Wprowadził Tomasz Krzak 14.02.2024 14:14:03
Opublikował Tomasz Krzak 14.02.2024 14:14:03
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 14.02.2024 14:14:03
Zaktualizował Tomasz Krzak 18.03.2024 15:02:50

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 17.04.2023 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 17.04.2023 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości wg poniższego opisu


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 147/25 o powierzchni 198,00 m2 położona w Głuszycy przy ul. 11-go Listopada 2 – dzierżawa na czas nieokreślony:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 19,80 zł
- wadium 3,96 zł

Przetarg zakończył się wylicytowaną kwotą czynszu rocznego w wysokości 20,80 zł netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).
Każdy z uczestników przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Głuszycy.

Po 7 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu, w przypadku braku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, zawarta zostanie umowa dzierżawy. W przypadku niezawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą kwotę czynszu, ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

Potencjalny dzierżawca oprócz wylicytowanej kwoty czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Do pobrania:
- informacja

Wprowadził Administrator 18.04.2023 14:00:56
Opublikował Administrator 18.04.2023 14:00:56
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.04.2023 14:00:56

OGŁOSZENIE

10.03.2023 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 147/25 o powierzchni 198,00 m2 (B) położona w Głuszycy, ul. 11-go Listopada 2 – dzierżawa na czas nieokreślony:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 19,80 zł
- wadium 3,96 zł - przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz.1170 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 10 budynku (pierwsze piętro) Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.
Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 6604668 lub 74 6604614.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.


Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Do pobrania:
- ogłoszenie
 

Wprowadził Administrator 10.03.2023 15:20:12
Opublikował Administrator 10.03.2023 15:20:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.03.2023 15:20:12
Zaktualizował Administrator 10.03.2023 15:23:31

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
dot. przetargu na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej”


Informuję, że w dniu 16.02.2023 r. zebrała się komisja przetargowa celem przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej”, położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 41, gm. Głuszyca, o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,5 m2, posadowionego na działce nr 232 w obrębie Łomnica, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 16.01.2023 r. oraz wykazem z dnia 10.10.2022 r. (Zarządzenie Burmistrza Głuszycy nr 86/O/2022).


Przetarg zakończył wynikiem pozytywnym wylicytowaną kwotą czynszu miesięcznego w wysokości 1768,00 zł netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).
Każdy z uczestników przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Głuszycy.
Po 7 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu, w przypadku braku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, zawarta zostanie umowa dzierżawy.


Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- informacja

 

Wprowadził Administrator 16.02.2023 15:12:06
Opublikował Administrator 16.02.2023 15:12:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 16.02.2023 15:12:06

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

Głuszyca, 16 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA DRUGI PRZETARG NA DZIERŻAWĘ
 
Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku „Chaty Łomnickiej” położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 41, gm. Głuszyca, o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,5 m2, posadowiony na działce nr 232 w obrębie Łomnica. Dzierżawa na czas oznaczony do 10 lat na działalność usługową nieuciążliwą (usługi gastronomiczne, turystyczne):
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 1758,00 zł
- wadium 351,60 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00 16 lutego 2023 r.
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
 
Wprowadził Marta Czepil 16.01.2023 13:41:20
Opublikował Marta Czepil 16.01.2023 13:41:20
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 16.01.2023 13:41:20

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 31.03.2022 r.


Informuję, że w dniu 31.03.2022 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości wg poniższego opisu


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 77/2 o powierzchni 18,00 m2 położona w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 62 – dzierżawa na czas nieokreślony:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł

Przetarg zakończył się wylicytowaną kwotą czynszu rocznego w wysokości 15,00 zł netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).

Każdy z uczestników przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Głuszycy.

Po 7 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu, w przypadku braku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, zawarta zostanie umowa dzierżawy. W przypadku niezawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą kwotę czynszu, ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

Potencjalny dzierżawca oprócz wylicytowanej kwoty czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 01.04.2022 11:27:00
Opublikował Administrator 01.04.2022 11:27:00
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.04.2022 11:27:00
Zaktualizował Administrator 01.04.2022 11:27:53

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

28.02.2022 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 77/2 o powierzchni 18,00 m2 (B) położona w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 62 – dzierżawa na czas nieokreślony:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł - przetarg odbędzie się o godz. 9.00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT


Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz.1170 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 10 budynku (pierwsze piętro) Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 6604668 lub 74 6604614.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 28.02.2022 13:18:02
Opublikował Administrator 28.02.2022 13:18:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 28.02.2022 13:18:02
Zaktualizował Administrator 28.02.2022 13:21:07

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 28.09.2021 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości wg poniższego opisu

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 49/6 o powierzchni 170,00 m2 położona w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 77 - dzierżawa na czas nieokreślony:

 • cena wywoławcza (czynsz roczny)                        17,00 zł
 • wadium                                                             3,40 zł

Przetarg zakończył się wylicytowaną kwotą czynszu rocznego w wysokości 3000,00 zł netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).

Każdy z uczestników przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Głuszycy.

Po 7 dniach od ogłoszenia wyniku przetargu, w przypadku braku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, zawarta zostanie umowa dzierżawy. W przypadku niezawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą kwotę czynszu, ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

Potencjalny dzierżawca oprócz wylicytowanej kwoty czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z2017r, poz. 1785zpóźn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

Wprowadził Administrator 30.09.2021 02:19:54
Opublikował Administrator 30.09.2021 02:19:54
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 30.09.2021 02:19:54

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 49/6 o powierzchni 170,00 m2 (B) położona w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 77 – dzierżawa na czas nieokreślony:

- cena wywoławcza (czynsz roczny) 17,00 zł

- wadium 3,40 zł - przetarg odbędzie się o godz. 900

- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT


Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz.1170 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca

- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 22 września 2021 r.


Niewpłacenie wadium w wyznaczonym terminie uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

Wprowadził Administrator 27.08.2021 20:27:11
Opublikował Administrator 27.08.2021 20:27:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.08.2021 20:27:11

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY 

Informuję, że w dniu 02.03.2020 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości

wg poniższego opisu

1.      Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 435/15 o powierzchni 49,00 m2 położona w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 10 - dzierżawa na okres 3 lat:

-    cena wywoławcza (czynsz  roczny)                     10,00 zł

-    wadium                                                            2,00 zł

-    działka została wydzierżawiona za cenę czynszu rocznego w wysokości 11,00 netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).

2.      Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni użytkowej 12 m2, położony na części działki nr 435/15 przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy - umowa na okres 3 lat:

-    cena wywoławcza (czynsz  miesięczny)               20,40 zł

-    wadium                                                            4,08 zł

-    garaż został wynajęty za cenę czynszu miesięcznego w wysokości 21,40 netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).

Oprócz czynszu Dzierżawca / Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z2017r, poz. 1785zpóźn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

Wprowadził Administrator 05.03.2020 14:12:12
Opublikował Administrator 05.03.2020 14:12:12
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.03.2020 14:12:12

Drzierżawa / Najem

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 18.06.2017 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości

wg poniższego opisu

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 554 o powierzchni 100,00 m2 położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 11 - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)                     10,00 zł
 • wadium                                                            2,00 zł
 • działka została wydzierżawiona za cenę czynszu rocznego w wysokości 11,00 netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 544/13 o powierzchni 97,00 m2 położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 11 - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)                     10,00 zł
 • wadium                                                            2,00 zł
 • działka została wydzierżawiona za cenę czynszu rocznego w wysokości 11,00 netto (do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT).
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych (cześć działki nr 183, 184/2, 179/6 oraz 184/1) o łącznej powierzchni 6,36 ha położonych w Sierpnicy, Gmina Głuszyca - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)                     547,30 zł
 • wadium                                                            109,50 zł
 • działka została wydzierżawiona za 3 000,00 zł brutto

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U. z2017r, poz. 1785zpóźn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 


15.05.2018 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 554 o powierzchni 100,00 m2 (RV) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 13:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT


2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 544/13 o powierzchni 97,00 m2 (RV) położona w Głuszycy górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 13:15
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT


3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne, położony w Sierpnicy, o łącznej powierzchni 6,36 ha, w skład którego wchodzą nw. nieruchomości:

- część działki nr 183 o powierzchni 0,79 ha (klasa gruntu PsV);
- część działki nr 184/2 o powierzchni 1,76 ha (klasa gruntu PsV, PsVI);
- część działki nr 179/6 o powierzchni 3,37 ha (klasa gruntu PsV, PsVI);
- część działki nr 184/1 o powierzchni 0,44 ha (klasa gruntu PsV);

- Mapa działek 183, 184/2, 179/6, 184/1

- Mapa Działki do wydzierżawienia na cele rolne o łącznej powierzchni ok 6,36 ha, obręb Sierpnica

Pozostałe warunki dzierżawy:

- okres dzierżawy – 3 lata;
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 547,30 zł
- wadium 109,50 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 13:30


Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca

- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 

 


10.07.2017 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 67/8 o powierzchni 280,00 m2 (RIVb) położona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 53 - dzierżawa na okres 3 lat:

 • CENA WYWOŁAWCZA (CZYNSZ ROCZNY)                28,00 ZŁ
 • WADIUM                                                                    5,60 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10.00
 • do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 9 sierpnia 2017 r. (środa) w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 87/2 o powierzchni 0,30 ha oraz działka nr 87/7 o powierzchni 1,05 ha położone w Sierpnicy, Gmina Głuszyca - dzierżawa na okres 3 lat:
 •  cena wywoławcza (czynsz roczny) 267,50 zł
 •  wadium          53,50 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10—
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 89/1 powierzchni 0,0609 ha oraz działka nr 89/2 o powierzchni 0,2434 ha położone w Głuszycy Górnej - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)              41,50 zł
 • wadium                                                          8,30 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10—

24.05.2017 r. – działki 89/2 i 89/1 zostały wycofane z przetargu.

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - działka nr 433 o powierzchni 400,00 m2 (Bp) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta 6 - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)              40,00 zł
 • wadium                                                          8,00 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10—
 • do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod komórkę - część działki

nr 539/6 o powierzchni 7,50 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 4 - dzierżawa na okres 3 lat:

 • cena wywoławcza (czynsz miesięczny)       4,50 zł
 • wadium                                                          0,90 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10—
 • do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 67/8 o powierzchni 280,00 m2 (RIVb) położona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 53 - dzierżawa na okres 3 lat:
 • cena wywoławcza (czynsz roczny)              28,00 zł
 • wadium                                                          5,60 zł
 • przetarg odbędzie się o godz. 10—
 • do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 452/2 o powierzchni 231,00 m2 (RV) położona w Głuszycy, przy ul. Niecałej 4 - dzierżawa na okres 3 lat:
 •  cena wywoławcza (czynsz roczny)       23,10 zł
 •  wadium           4,62 zł
 •  przetarg odbędzie się o godz. 10.00
 •  do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy - część działki nr 58/3 o powierzchni 200 m2 (Bi) położona w Głuszycy, przy ul. Kościuszki 3 - dzierżawa na okres 3 lat:
 •  cena wywoławcza (czynsz roczny)       20,00 zł
 •  wadium           4,00 zł
 •  przetarg odbędzie się o godz. 10.15

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 16 sierpnia 2016 r. (wtorek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działce można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 

Informuję, że w dniu 18.05.2016 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości
wg poniższego opisu

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na ogródek przydomowy – część działki nr 271 o powierzchni 349 m2 położonej w Głuszycy obręb 1, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny)                              34,90 zł
- wadium                                                                     6,98 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym:
Działka nie została wydzierżawiona, żaden z uczestników nie zaproponował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

 


15.04.2016 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na dzierżawę terenu na ogródek przydomowy – część działki nr 271 o powierzchni 349 m2 położona w obrębie Głuszyca 1, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny)                       34,90 zł
- wadium                                                                   6,98 zł

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
 - Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 12 maja 2016 r.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w działce można uzyskać pod nr tel. (74) 886 67 47 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.

Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 

 


 

23.06.2015 r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 

Informuję, że w dniu 23.06.2015 r. zakończony został przetarg  pisemny na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz  z infrastrukturą oraz najem budynku „Chaty Łomnickej”

 

Przedmiotem przetargu był wyciąg narciarski orczykowy zlokalizowany w Łomnicy na stokach góry „Słodna” wraz z budynkiem obsługi ruchu turystycznego „Łomnicka Chata”.

 

Dzierżawa nieruchomości o całkowitej powierzchni wynoszącej 6,1506 ha, w tym:

 • część działki nr 173/22 oraz 175/9 (księga wieczysta SW1W 00031236/8)
  łącznej powierzchni 5,0873 ha (w tym 0,1550 ha – teren pod wyciągiem orczykowym);
 • działka nr 170 (księga wieczysta SW1W 00077370/3) o powierzchni 0,5644 ha;
 • działki nr 232, 173/16, 173/17, 173/18, 173/21 (księga wieczysta SW1W 00031236/8)

o łącznej powierzchni 0,3439 ha.

Najem budynku „Chaty Łomnickiej” o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,50 m2

 

Okres dzierżawy – 20 lat.

Cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 790,86 zł netto

 

Wybrana oferta – oferta nr 1 – Pani Anna Kandziora:

 - wysokość czynszu miesięcznego 3400 zł netto + 23 % VAT (782 zł)
brutto 4 182,00 zł (cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote, 00/100).

 

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

 


 

Głuszyca, 16.06.2015 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 

Informuję, że w dniu 16.06.2015 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości wg poniższego opisu
 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha położonej w Sierpnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny)            897,50 zł
- wadium                        179,50 zł
- działka została wydzierżawiona za 7 500,00 zł brutto przez Pana Andrzeja Pawlaka

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95,  poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

 


 

Głuszyca, 19.05.2015 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG
na dzierżawę wyciągu narciarskiego wraz z infrastrukturą,
oraz najem budynku „Chaty Łomnickej”

 

 

 Głuszyca, 15.05.2015 r.
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha położona w obrębie Sierpnica, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 897,50 zł
- wadium 179,50 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 16 czerwca 2015 r. (wtorek) w godzinach wyszczególnionych powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 11 czerwca 2015 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działce można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

 

 


Głuszyca, dnia 31 marca 2015 roku
 
 
    BURMISTRZ    GŁUSZYCY
OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 34 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 84,64 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2    6,00    zł
WADIUM    1524,50    zł
Przeznaczenie lokalu - działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku ( czwartek) o godz, 10°° w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul Grunwaldzkiej Nr 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 99280 006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 27 kwietnia 2015 roku.
2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 nr dolicza się 23% podatku VAT.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 758.
 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 13 listopada 2014r.

 
 
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
Informuję, że w dniu 13 listopada 2014 roku w godz.10 15, 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce II przetargi na najem lokali użytkowych:
 
 
    1. Lokal użytkowy położony w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 34 o powierzchni 84,64 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2- 6 zł.
       Wadium 1524,50 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
 
    2. Lokal użytkowy położony w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 91 o powierzchni 57,04 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2 - 3 zł.
       Wadium 513,40 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
 
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 13 listopada 2014r. do dnia 20 listopada 2014r.
 
 
 
 
 
 

 Głuszyca, dnia 31 października 2014r.

 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
Informuję, że w dniu 30 października 2014 roku o godz.10:00 i 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi na najem lokali mieszkalnych:
 
    1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy przy ul. Niecałej 6/2 o powierzchni 84,75 m2.
       Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2- 2,73 zł.
       Wadium 1156,80 zł.
       Lokal mieszkalny został wynajęty.
       Wylicytowana stawka za 1 m2 – 2,83 zł. Najemca: Maksymilian Moździerz.
 
    2. Lokal mieszkalny położony w Grzmiącej przy ul. Turystycznej 7/5 o powierzchni 87,40 m2.
       Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,95 zł.
       Wadium 852,20 zł.
       Lokal mieszkalny został wynajęty
       Wylicytowana stawka za 1 m2 – 5,00 zł. Najemca: Artur Łuszczyk.
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 31 października 2014r. do dnia 7 listopada 2014r.
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 09 października 2014r.

 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 34
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 84,64 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2               6,00 zł
WADIUM    1524,50 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 roku ( czwartek) o godz. 10:15 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 99280 006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 10 listopada 2014 roku.
2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) , bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768. 
 

 


Głuszyca, dnia 09 października 2014r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY UL. KŁODZKIEJ 91
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 57,04 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2               3,00 zł
WADIUM      513,40 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 roku ( czwartek) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 10 listopada 2014 roku.
2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) , bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768. 
 
                            
 
 

Głuszyca, dnia 01 października 2014r.

 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
 
LOKALU MIESZKALNEGO położonego przy ul. TURYSTYCZNEJ nr 7/5 w GRZMIĄCEJ Gmina Głuszyca o powierzchni użytkowej 87,40 m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni,przedpokoju oraz łazienki. Wc na klatce schodowej. Do lokalu przynależy piwnica i komórka na posesji.
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU za 1 m2                   1,95 zł
WADIUM            852,20 zł
 
    Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej , pokój nr 11.
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 852,20 zł
przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy
w Świdnicy do dnia 27 października 2014 roku.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub posiadają umowę najmu do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy, który jest bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze przetargu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 1, Punkt Obsługi Klienta, oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych powyżej 80 m2 ( Zarządzenie nr 60/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia
22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do przetargu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca ) . Oświadczenie należy złożyć do dnia 27 października 2014r.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 0,10 zł.
5. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty wpłaconego wadium.
7. Lokal można oglądać w dniu 15 października 2014r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
8. Burmistrz Głuszycy zastrzega sobie prawo wycofania lub odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pokój nr 5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
          
 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 01 października 2014r.

 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
 
 
LOKALU MIESZKALNEGO położonego przy ul. NIECAŁEJ nr 6/2 w GŁUSZYCY
o powierzchni użytkowej 84,75 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i garderoby. Do lokalu przynależy piwnica.
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU ZA 1 m2                 2,73 zł
WADIUM         1156,80 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej, pokój nr 11.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
1156,80 zł przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy
w Świdnicy do dnia 27 października 2014 roku.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub posiadają umowę najmu do lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy, który jest bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze przetargu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 1, Punkt Obsługi Klienta, oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych powyżej 80 m2 ( Zarządzenie nr 60/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia
22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do przetargu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca ). Oświadczenie należy złożyć do dnia 27 października 2014r.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 0,10 zł.
5. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi
w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zawarcia umowy w terminie 21 dni
od daty ogłoszenia wyników przetargu – pod rygorem utraty wpłaconego wadium.    
7.Lokal można oglądać w dniu 15 października 2014r. w godzinach od 9:00 do 15:00.    
8. Burmistrz Głuszycy zastrzega sobie prawo wycofania się z przetargu lub prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.    
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pokój nr 5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
                                                                   
 
 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 29 września 2014r.

 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
Informuję, że w dniu 29 września 2014 roku w godz.10:15, 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi na najem lokali użytkowych:
 
 
    1. Lokal użytkowy położony w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 34 o powierzchni 84,64 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2- 7 zł.
       Wadium 1777 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
 
    2. Lokal użytkowy położony w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 91 o powierzchni 57,04 m2.
       Cena wywoławcza 1 m2 - 4 zł.
       Wadium 684 zł.
       Lokal użytkowy nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
 
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 29 września 2014r. do 06 października 2014r.
 
 
 
 
 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.  BOHATERÓW GETTA 34
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 84,64 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7,00 zł
WADIUM                                               1777,00 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:15 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 24 września 2014r.
 
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
 
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 
 
 
 
 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY UL. KŁODZKIEJ 91
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 57,04 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            4,00 zł
WADIUM                                               684,00 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 24 września 2014r.
 
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
 
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 
 
 
 

 

 
BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA 
 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SUDECKIEJ NR 6
W ŁOMNICY GMINA GŁUSZYCA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 46,46 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2           2 zł
WADIUM    279 zł
    Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
    Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku o godz. 10,45 w Urzędzie Miejskim 
    w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.
    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
    3-    krotnego     miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007     7000 9928     0006 Bank     Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 29 sierpnia 2014 roku
    2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
    3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik     przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić     mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768. 
 
                            
         
 

               
BURMISTRZ  GŁUSZYCY
OGŁASZA 
 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA Nr 1
W GŁUSZYCY  O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 261,65 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2                4 zł
WADIUM    3 140 zł
    Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
    Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2014 roku o godz. 11,00 w Urzędzie Miejskim 
    w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.
    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
    3-    krotnego     miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007     7000 9928     0006 Bank     Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 29 sierpnia 2014 roku
    2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
    3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik     przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić     mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr5, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768. 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 10 lipca 2014r.

 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
Informuję, że w dniu 07 lipca 2014 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 46,46 m2 położonego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy
Cena wywoławcza 1 m2 – 4 zł. Wadium 558 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 10.07.2014 roku do dnia 17.07.2014 roku.
 
 
 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
 
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W ŁOMNICY PRZY UL. SUDECKIEJ 6
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 46,46 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            4 zł
WADIUM                        558 zł
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2014 roku ( poniedziałek ) o godz. 1015 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 02 lipca 2014r.
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 

 


21.05.2014 r.

 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 21.05.2014 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości
wg poniższego opisu
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele gospodarcze - działka
nr 433 o powierzchni 400,00 m2 (Bp) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta 6 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 240,00 zł
- wadium 48,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 139/1
o powierzchni 1,53 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 340,00 zł
- wadium 68,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 1100 zł brutto.
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 58/3 o powierzchni 60,00 m2 (Bi) położonej w Głuszycy, przy ul. Kościuszki 3 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 117/2 o powierzchni 12,00 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 12 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 11,00 zł netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 539/6 o powierzchni 40,00 m2 (B) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 12,00 netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 158/25 o powierzchni 350,00 m2 (Bi) położona w Głuszycy, przy ul. Bolesława Chrobrego –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 35,00 zł
- wadium 7,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - działka nr 419
o powierzchni 755,00 m2 (Bi, PsV) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 75,50 zł
- wadium 15,10 zł
- działka została wycofana z przetargu
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne (ogródek) - część
działki nr 537/2 o powierzchni 75,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za 11,00 zł netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 67
o powierzchni 0,7800 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 236,10 zł
- wadium 47,22 zł
- działka została wydzierżawiona za 570,00 zł brutto
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 68
o powierzchni 0,6300 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 215,80 zł
- wadium 43,16 zł
- działka została wydzierżawiona na cenę 1000,00 zł brutto
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 63
o powierzchni 2,0300 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 710,00 zł
- wadium 142,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 1801,00 zł brutto
12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 82
o powierzchni 0,2800 ha połoŜona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 46 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 95,90 zł
- wadium 19,18 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 180 zł brutto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.

 

 


06.05.2014 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 06.05.2014 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości
wg poniższego opisu
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg z godz. 100 0
- działka nie została wydzierżawiona.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg z godz. 101 0
- działka nie została wydzierżawiona.
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 435/15 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg z godz. 102 0
- działka została wydzierżawiona za cenę 13,00 zł netto
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 419 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg z godz. 10:30
- działka została wydzierżawiona za cenę 13,00 zł netto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.

 


   Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
Informuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.11:45 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 261,65 m2   położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Głuszycy
 
Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 5495 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.
 
 

 

 


Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.

 
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
Informuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.11:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 28,50 m2   położonego przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy
 
Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 599 zł
Lokal użytkowy nie został wynajęty.
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.
 

 


Głuszyca, dnia 13 lutego 2014r.
 
 
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
 
 
Informuję, że w dniu  12 lutego 2014 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny  nieograniczony  na najem   lokalu   użytkowego o powierzchni 26,40 m2   położonego przy ul. Bohaterów Getta 38 w Głuszycy
 
Cena wywoławcza  1 m2 – 7  zł. Wadium 554 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 7,10 zł plus 23% podatku VAT .
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 13.02.2014 roku do dnia 20.02.2014 roku.
 
 
 
 
 
 
 

 

09.01.2014
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 38
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 26,40 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        554 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1015 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.
 
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
 
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 
 

 

 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.SIENKIEWICZA 1
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 261,65 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        5.495 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1045 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.
 
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
 
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 
 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 NA NAJEM
 
 
LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL.SIENKIEWICZA 39
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 28,50 m2
 
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2            7 zł
WADIUM                        599 zł
 
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 1115 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 lutego 2014r.
 
2.Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.
 
3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
4.Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
5.Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
6.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy / pokój nr 5 /, bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.
 
 
 

 


Głuszyca, 05-03-2013 r.

 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:
 
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).
 
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto
 
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto
 
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).
 
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY
 
Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.
 
 
 

Głuszyca, 16-10-2012 r.

 
 
 
INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Głuszyca, 14-09-2012 r.

 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Głuszyca, 19-06-2012 r.

 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
 
Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,41 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 303 zł
Lokal nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.
 
                                                                                                                                             
 
Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 26,40 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 38 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 554 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 26 zł plus 23% podatku VAT .
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.
 
 
 

Głuszyca, 23-05-2012 r.

 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY 
 
 
 
 
 
 

Głuszyca, 26-04-2012 r.

 
 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-03-2012 r.

 
 
 
 
 

28-07-2010 r.

 
BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
 • Informuje, że w dniu 28 lipca 2010 roku o godz. 1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 18,99 m2 i pomieszczeń  strychowych o powierzchni 130,97 m 2, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 40 a w Głuszycy.
   
 • Ograniczenie do użytkownika przedmiotowego lokalu użytkowego.
  Cena wywoławcza 1m 2  – 7,00  zł. Wadium –   3 149,00 zł
  Lokal został wynajęty.

 

 


23-06-2010 r.
 
 
 
 
 
 

15-06-2010 r.

 
 
 
 
 

05-13-2010 r.

 
 

 

Wprowadził Administrator 19.05.2015 13:17:11
Opublikował Administrator 19.05.2015 13:17:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.05.2015 13:17:11
Zaktualizował Administrator 19.06.2018 18:13:31
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl