BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Ewidencja Działalności Gospodarczej
Ewidencja Działalności Gospodarczej

CEIDG - nowe przepisy od 1 lipca 2011 r.

Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Więcej na portalu nadzorowanym jest przez Ministra Gospodarki.

Wprowadził mg 01.07.2011 00:00:00
Opublikował mg 01.07.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść mg 01.07.2011 00:00:00
Zaktualizował mg 05.07.2011 09:09:42

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w WAŁBRZYCHU

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Oddział w WAŁBRZYCHU

58-300 WAŁBRZYCH, ul. Mickiewicza 14

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek - piątek: 715-1515

INFORMATORIUM, REGON:

 • poniedziałek: 715-1800
 • wtorek-piątek: 715-1500

Urząd Statystyczny Oddział w Wałbrzychu
informuje o obowiązujących od 31 marca 2009 r.
zasadach wpisywania podmiotów gospodarki narodowej
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON

treść: Alicja Ćmikiewicz, tel.: 74 886 92 20

Wprowadził Alicja Ćmikiewicz 10.03.2010 00:00:00
Opublikował Alicja Ćmikiewicz 10.03.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Alicja Ćmikiewicz 10.03.2010 00:00:00
Zaktualizował Alicja Ćmikiewicz 11.03.2010 07:19:12

Wznowienie działalności gospodarczej

 

 

 KARTA INFORMACYJNA
 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
   
 2. Wypełniony wniosek o wznowieniu działalności gospodarczej:
   
   

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1, lub ze strony CEIDG

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

TERMIN REALIZACJI:

Do 3 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.07.155.1095, z późn. zm.),
   
 2. Art. 7ba, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178, z późn. zm.)
<<<

 

Wprowadził Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Opublikował Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:13:44

Zawieszenie działalności gospodarczej

 

 

 KARTA INFORMACYJNA
 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
   
 2. Wypełniony wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej:

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1, lub ze strony CEIDG

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

TERMIN REALIZACJI:

Do 3 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.07.155.1095, z późn. zm.),
   
 2. Art. 7ba, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178, z późn. zm.)
<<<

 

Wprowadził Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Opublikował Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Anna Panter 01.09.2009 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:14:00

Potwierdzenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - aktualność wpisu

 

 KARTA INFORMACYJNA
 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
 2. Oryginał i kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  I  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

TERMIN REALIZACJI:

Bez zbędnej zwłoki.

<<<
Wprowadził Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:14:16

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 KARTA INFORMACYJNA
 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty.
   
 2. Wypełniony wniosek o zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej:

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1, lub ze strony CEIDG

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

TERMIN REALIZACJI:

Do 3 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 7a ust. 1, art. 7b i art. 7e ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 1999 r. ze zmianami).
   
 2. Art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:14:54

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek o dokonanie zmian wpisu:   
 2. Dowód osobisty.

  * - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1, lub ze strony CEIDG
   

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

OPŁATA:

 • brak opłaty.

TERMIN REALIZACJI:

Do 3 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 7a i art. 7b w związku z art. 7d ust. 1 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 1999 r. ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:15:31

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

 KARTA INFORMACYJNA
  
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu:  
 2. Dowód osobisty.

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1, lub ze strony CEIDG
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  parter, pokój nr 1, 

  tel. 74 88 66 757,
  (osoba odpowiedzialna - Halina Bartyńska).

OPŁATA:

 • brak opłaty.

TERMIN REALIZACJI:

Do 3 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 7a i art. 7b ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 1999 r. ze zmianami).
<<<
Wprowadził Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Maria Andrzejewska 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:15:48
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl