BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Sprawy mieszkaniowe
Sprawy mieszkaniowe

Zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych

Od 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

 • zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.
 • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

Dokumenty do pobrania:
Wniosek mieszkaniowy - formularz informacyjny
Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Zaświadczenie o zarobkach
 

Wprowadził Agata Majewska 30.06.2021 11:07:22
Opublikował Agata Majewska 30.06.2021 11:07:22
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 30.06.2021 11:07:22
Wprowadził Administrator 05.03.2020 07:54:33
Opublikował Administrator 05.03.2020 07:54:33
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.03.2020 07:54:33

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
   
 2. Zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
   
 3. Ostatni rachunek za zużycie energii elektrycznej jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną i instalację ciepłej wody.
   
 4. Orzeczenie zespołu do spraw orzekania
  o niepełnosprawności w przypadku  osoby niepełnosprawnej.

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
Tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734  ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:18:58

Umorzenie zaległości czynszowych

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości czynszowych

* - Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych
ul. Grunwaldzka 38
58 - 340 Głuszyca
  
- sekretariat

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Głuszycy.
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
Tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Uchwała Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 r.
   
 2. Uchwała Nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23.10.2004 r.
<<<
Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:19:11

Najem lokali socjalnych na czas oznaczony

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przydział lokalu socjalnego - w przypadku orzeczenia sądu o eksmisję wymagany jest wyrok sądu.

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
Tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Do 30 dni.
 
Realizacja wniosku w zależności od sytuacji wnioskodawcy i możliwości gminy.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity).
   
 2. Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania wynajomowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:19:23

Udzielenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego na czas określony

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek (o najem). 

* - wnioski można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 11 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity).
   
 2. Art 6882 Kodeksu cywilnego.
<<<
Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:19:37

Wzajemna zamiana lokali mieszkalnych

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wnioski zainteresowanych stron.
   
 2. Zgoda dysponenta (w przypadku, gdy jeden z lokali nie znajduje się w zasobie Gminy Głuszycy).

* - wnioski można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
Tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity).
   
 2. Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania wynajomowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:19:50

Najem lokalu mieszkalnego

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.

* - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta,
parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
parter, pokój nr 3.
tel. 74 88 66 768,
(osoba odpowiedzialna - Barbara Podgórska).

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity).
   
 2. Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania wynajomowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuszyca.
<<<
Wprowadził Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Barbara Podgórska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:20:04
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl