BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

GMINA GŁUSZYCA BĘDZIE DYSTRYBUOWAĆ WĘGIEL NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informujemy Mieszkańców naszej Gminy o przystąpieniu Gminy Głuszyca do dystrybucji węgla na warunkach preferencyjnych dla uprawnionych gospodarstw domowych. W związku z tym, że ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych została podpisana przez Prezydenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) przygotowujemy się do realizacji dystrybucji paliwa stałego (węgla), który będzie pochodził z importu i za jakość, którego Gmina Głuszyca nie ponosi odpowiedzialności.

Podmioty uprawnione do prowadzenia sprzedaży Gminie paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego:

 1. Polska Grupa Górnicza S. A z siedzibą w Katowicach;
 2. PGE Paliwa sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie;
 3. Weglokoks Kraj S. A z siedzibą w Piekarach Śląskich;
 4. Węglokoks S.A z siedziba w Katowicach;
 5. Tauron Wydobycie S. A z siedziba w Jaworznie;
 6. Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA” S. A z siedziba w Bogdance.

Gmina Głuszyca będzie sprzedawać paliwo stałe mieszkańcom za cenę nie wyższą jak 2 000,00 zł brutto  za tonę. Cena ta nie uwzględnia kosztów dystrybucji węgla do gospodarstw domowych.

Aby kupić węgiel na preferencyjnych warunkach mieszkańcy będą składać do gminy wiosek o zakup preferencyjny (wniosek w załączniku). Będą mogły robić to osoby fizyczne zamieszkujące w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Gmina będzie rozpatrywać wnioski w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 t węgla w 2022 r., kolejne 1,5 t po 1 stycznia 2023 r.

Do pobrania:
- wniosek o zakup preferencyjny węgla

Wprowadził Marta Czepil 04.11.2022 08:41:03
Opublikował Marta Czepil 04.11.2022 08:41:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.11.2022 08:41:03

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

 

Szanowni Mieszkańcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że uległy zmianie dni oraz godziny przyjęć interesantów w Oddziale Zamiejscowym w Głuszycy.

Od dnia 04.03.2019 r. interesanci będą przyjmowani w następujących dniach i godzinach:

1)    poniedziałek od godziny 8.00 do 14.15;

2)    środa od godziny 8.00 do 14.15;

3)    piątek od godziny 8.00 do 14.15.

Jednocześnie informuję, że w dniach wtorek i czwartek interesanci nie będą przyjmowani. W tym czasie będą wykonywać obowiązki służbowe w Oddziale Zamiejscowym, bądź poza nim wg dyspozycji przełożonego.

Od dnia 04.03.2019 r. zmianie ulegają także godziny urzędowania w/w Oddziału w poniedziałki, środy i czwartki będzie on otwarty od godziny 7.30 do 15.30, natomiast we wtorki od godziny 7.30 do 16.30 i piątki od godziny 7.30 do 14.30.

_______________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że zmianie ulega termin przyjmowania interesantów przez Radcę Prawnego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. Dyżur odbędzie się w dniu 13 (poniedziałek) sierpnia br. od godz. 11.00 do godz. 13.00. - zamiast we wtorek 14 sierpnia br.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Zastępca Burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 10.08.2018 13:39:17
Opublikował Sylwia Wojtowicz 10.08.2018 13:39:17
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 10.08.2018 13:39:17
Zaktualizował Aneta Literska 13.03.2019 10:08:25

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że w związku z panującymi wysokimi temperaturami, zmianie ulegają godziny czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy w okresie od 7.08.2018 r. do 10.08.2018 r.:  

 • 7.08.2018 r.  (wtorek) od godz. 6.00 do godz. 14.00
 • 8.08.2018 r.  (środa) od godz. 6.00 do godz. 14.00
 • 9.08.2018 r.  (czwartek) od godz. 6.00 do godz. 14.00
 • 10.08.2018 r.  (piątek) od godz. 6.00 do godz. 14.00.

Jednocześnie przypominam, że we wtorek 7 sierpnia br. mieszkańcy będą przyjmowani od godz. 8.00 do godz. 10.00.

 

Z wyrazami szacunku

(-) Zastępca Burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 06.08.2018 14:22:15
Opublikował Sylwia Wojtowicz 06.08.2018 14:22:15
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 06.08.2018 14:22:15

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia br. kryta pływalnia w Głuszycy przy ul. Kolejowej 8 będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 02.08.2018 12:13:13
Opublikował Sylwia Wojtowicz 02.08.2018 12:13:13
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 02.08.2018 12:13:13

W NASZYM URZĘDZIE ZAPŁACISZ KARTĄ PŁATNICZĄ I TELEFONEM!

W związku z programem upowszechniania płatności bezgotówkowej w jednostkach administracji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. informujemy Państwo, że w Urzędzie Miejskim w Głuszycy istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej.

Informacje o programie dostępne na stronie www.mr.gov.pl/bezgotowka

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 12.04.2018 08:02:51
Opublikował Sylwia Wojtowicz 12.04.2018 08:02:51
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 12.04.2018 08:02:51

Informacja dla osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art.  4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  osoba uprawniona do pomocy prawnej:

 

1) wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa;

5) wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Ponadto osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, które są w ciąży, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wprowadził Sabina Jelewska 15.03.2018 13:13:30
Opublikował Sabina Jelewska 15.03.2018 13:13:30
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 15.03.2018 13:13:30
Zaktualizował Aneta Literska 23.03.2018 11:29:39

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Informujemy, że Powiat Wałbrzyski zorganizował dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. znajdujące się:

- w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w szczawnei Zdroju przy ul. Kolejowej 2, lok. nr 27

-w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20-24, brama nr 24, parter, pok.  nr 13.

Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

 

Wprowadził Sabina Jelewska 16.01.2018 13:44:09
Opublikował Sabina Jelewska 16.01.2018 13:44:09
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 16.01.2018 13:44:09
Zaktualizował Sabina Jelewska 15.03.2018 13:16:17

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Głuszyca, 23.03.2018 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Sylwii Tchorowskiej Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych Instal STD, działającej z pełnomocnictwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sudecka 26, Łomnica, w sprawie wydania dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sudecka 26, 58-340 Łomnica pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni do przydrożnego rowu, zlokalizowanego na działce nr 35 obręb Łomnica, gmina Głuszyca, pochodzących z budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej 26 w Łomnicy, na działkach nr 166/1, 166/3 obręb Łomnica, gmina Głuszyca

Treść informacji

________________________
Głuszyca, 24-12-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 1021)

 

Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu: 12-01-2012 od godz: 8:00 do godz: 15:00 mieszkańcy: Głuszyca Górna ulice: Kłodzka-część.

 

________________________
Głuszyca, 24-08-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 946)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych prosimy o zamieszczenie informacji o następującej treści:     
w dniu (-ach): 23-11-2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00 mieszkańcy: Grzmiąca ulice: Wiejska-część.

Dariusz Gaweł
Starszy dyspozytor RDR Wałbrzych
Dział Oddziałowej Dyspozycji Ruchu
TAURON Dystrybucja SA  Oddział w Wałbrzychu

dariusz.gawel@tauron-dystrybucja.pl
tel. 74 84 28 514,  fax 74 84 28 604
kom. +48 667 800 084

 

 

_________________________
Głuszyca, 26-10-2011 r.

Informuję Mieszkańców Głuszycy,
że dnia 31.10.2011 r. ,
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych
będzie nieczynny.

Dyżury w ten dzień będą pełnili następujący pracownicy:

 1. Pani Ela Chilińska – 607 516 203
 2. Pan Roman Franiszkiewicz – 693 467 916
 3. Pan Artur Burek – 665 666 394

Awarie można zgłaszać pod następujące numery telefonów:

 1. Awarie hydrauliczne – 518 804 479
 2. Awarie elektryczne – 661 946 360
 3. Awarie ogólnobudowlane – 605 439 958


PREZES ZARZĄDU
ZUMIK SP. Z O. O.
(-) LECH MARKIEWICZ

 

 

_________________________
Głuszyca, 06-09-2011 r.

J A M P Spółka z o.o.
51-180 Wrocław,
ul. Zajączkowska 1.
INFORMACJA

 

 

 

 

Działając na zlecenie ENERGIAPRO Wałbrzych, informujemy iż w związku z wymianą linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy w dniach od 05.09.2011r do 10.09.2011r w godz 8.00-16.00 może nie być zasilania w energię elektryczną.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

_________________________
Głuszyca, 24-08-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 679)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 8.09.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00 mieszkańcy: Głuszyca Górna ulice: Graniczna-część. 

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

 

 

 

 

_________________________
Głuszyca, 22-08-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 673)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 5.09.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Częstochowska-część, Dolna-część, Kolejowa-część, Pionierów-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 675)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 6.09.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kolejowa-część, Lipowa-część Łomnica ulice: Sudecka-część.

 

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 18-08-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 663)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 29.08.2011 od godz: 7:0 do godz: 16:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Grunwaldzka-część, Polna.

(zgłoszenie wyłączenia nr 664)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 30.08.2011 od godz: 7:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Grunwaldzka-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 665)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 02.09.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: 11 Listopada-część, Chrobrego-część, Piastowska-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 27-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 511)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 4-5-07-2011 od godz: 8:00 do godz: 16:00 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 512)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 6-8-07-2011 od godz: 8:00 do godz: 16:00 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część, Świerkowa-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 513)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 11-07-2011 od godz: 8:00 do godz: 16:00 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część, Świerkowa-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 22-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 502)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 07-07-2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00, mieszkańcy: Głuszyca ulice: Częstochowska-część, Dolna-część, Grunwaldzka-część, Leśna-część

(zgłoszenie wyłączenia nr 503)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 08-07-2011 od godz: 8:0 do godz: 14:00, mieszkańcy: Grzmiąca ulice: Wiejska-część

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 14-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 494)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 28 i 30.06.2011 od godz: 8:0 do godz: 15:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kościuszki-część, Pamięci Narodowej-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 13-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 461, 462)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 27.06 - 1.07.2011 od godz: 8:0 do godz: 16:00 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 09-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 486)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 24.06.2011 od godz: 8:0 do godz: 16:00 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część, Świerkowa-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

_________________________
Głuszyca, 06-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 469)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 22.06.2011 od godz: 8:0 do godz: 15:00 mieszkańcy: Rybnica Mała ulice: Turystyczna-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

_________________________
Głuszyca, 03-06-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 459)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 15-17-06-2011 od godz: 8:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część, Świerkowa-część

(zgłoszenie wyłączenia nr 460)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 20-22i24-06-2011 od godz: 8:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

_________________________
Głuszyca, 16-05-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 416)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 30.05.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:0 mieszkańcy: Rybnica Mała ulice: Turystyczna-część

(zgłoszenie wyłączenia nr 418)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 31.05.2011 od godz: 8:0 do godz: 14:0 mieszkańcy: Grzmiąca ulice: Spółdzielców-część, Turystyczna-część, Wiejska-część, Zdrojowa

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 10-05-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 405)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 26.05.2011 od godz: 8:0 do godz: 15:0 mieszkańcy: Grzmiąca ulice: Wiejska-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 29-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 369)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 13-05-2011 od godz: 8:0 do godz: 14:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Częstochowska-część, Dolna-część, Grunwaldzka-część, Leśna-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 28-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE

(zgłoszenie wyłączenia nr 336)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 13 i 16-05-2011 od godz: 7:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kolejowa-część, Sienkiewicza-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 335)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 11 i 12-05-2011 od godz: 7:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Cmentarna-część, Grunwaldzka-część, Kościuszki-część Głuszyca Górna ulice: Kłodzka-część.

(zgłoszenie wyłączenia nr 332, 333, 334)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 10 i 11-05-2011 od godz: 8:0 do godz: 15:0 mieszkańcy: Łomnica ulice: 3 Strugi część, Radosna, Sudecka-część, Ustronie-część Głuszyca Górna ulice: Graniczna-część, Kłodzka-część, Zielona-część.

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 21-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 334)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 9-10.05.2011 od godz: 7:0 do godz: 16:0 mieszkańcy: Głuszyca Górna ulice: Kłodzka-część

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 14-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 337)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 04-05-2011 od godz: 8:0 do godz: 15:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Częstochowska-część, Dolna-część, Grunwaldzka-część, Leśna-część

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 13-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 278)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 27 i 28.04.2011 od godz: 7:30 do godz: 15:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Górnośląska-część                 

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

 

Głuszyca, 12-04-2011 r.

EnergiaPro S. A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Wałbrzychu
Wydział Rejonowej Dyspozycji Ruchu

INFORMUJE
(zgłoszenie wyłączenia nr 325)

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych informujemy, że pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach): 26-27-04-2011 od godz: 8:0 do godz: 15:0 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kompleks Osówka Kolce ulice: Pamięci Narodowej-część, Świerkowa-część Sierpnica ulice: Świerkowa-część

W w/w sprawie można kontaktować się z Wydziałem Rejonowej Dyspozycji Ruchu Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci D Gaweł tel. 8428514, 8428311,
--------------------------------------
Mirosław Chodun - Kierownik Wydziału Ruchu
tel. 0748428312, 0748424311

Wprowadził inne jednostki 26.04.2011 00:00:00
Opublikował inne jednostki 26.04.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść inne jednostki 26.04.2011 00:00:00
Zaktualizował Aneta Literska 23.03.2018 11:34:10
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl