BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Wprowadził Administrator 13.10.2020 12:34:10
Opublikował Administrator 13.10.2020 12:34:10
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.10.2020 12:34:10
Wprowadził Administrator 09.10.2020 23:29:55
Opublikował Administrator 09.10.2020 23:29:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 09.10.2020 23:29:55
Zaktualizował Administrator 09.10.2020 23:33:23
Wprowadził Administrator 01.10.2020 14:53:53
Opublikował Administrator 01.10.2020 14:53:53
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.10.2020 14:53:53
Zaktualizował Administrator 01.10.2020 14:58:53

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM

Do 8 lipca 2020r gmina Głuszyca prowadzi nabór kandydatów na rachmistrza terenowego. Powszechny Spis Rolny rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Udział w nim jest obowiązkowy. Spis rolny jest badaniem statystycznym dostarczającym informacji o gospodarstwach rolnych. Wszyscy kandydaci przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Z kandydatem, który uzyska najwyższą ilość punktów na egzaminie zostanie podpisana umowa.

Wymagania wobec kandydata: osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie gminy Głuszyca, posiadająca minimum średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie, nie karana za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe. Mile widziana znajomość obsługi komputera, znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.

Zadania rachmistrza terenowego: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zebranie wszystkich danych według ustalonej metodologii opracowanej przez Centralne Biuro Spisowe. W czasie swojej pracy rachmistrz będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym w aplikację CAPI, która obsługuje powszechny spis rolny.

Wynagrodzenie: iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby zakończonych wywiadów bezpośrednich oraz 20 zł brutto i liczby zakończonych wywiadów telefonicznych.

Wymagane dokumenty: zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, dokument poświadczający wykształcenie, oświadczenie o niekaralności.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Głuszycy, Biuro Obsługi Klienta w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020” do 08 lipca 2020r do godz. 15:30.

Do pobrania:
- zgłoszenie
- oświadczenie
- klauzula

Wprowadził Marta Czepil 01.07.2020 14:13:12
Opublikował Marta Czepil 01.07.2020 14:13:12
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.07.2020 14:13:12
Zaktualizował Marta Czepil 02.07.2020 12:02:14
Wprowadził Marta Czepil 01.07.2020 14:30:21
Opublikował Marta Czepil 01.07.2020 14:30:21
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.07.2020 14:30:21
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl