BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » OGŁOSZENIA RÓŻNE, KONKURSY OFERT
OGŁOSZENIA RÓŻNE, KONKURSY OFERT

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Mieszkańcy

 

Głuszyca, 03.01.2024r

Informuję, że w dniu 29.12.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką PW. św. Jadwigi w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – pn. "Zimowisko Świętokrzyskie 2024".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 04.01.2024 r. do dnia 11.01.2024 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Mikrut pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 2, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania 

- Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego 

Wprowadził Sylwia Kaminska 03.01.2024 14:25:40
Opublikował Sylwia Kaminska 03.01.2024 14:25:40
Odpowiedzialny za treść Sylwia Kaminska 03.01.2024 14:25:40
Zaktualizował Sylwia Kaminska 03.01.2024 14:26:12

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 29 grudnia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – pn. "Zimowy wypoczynek ministrantów".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 2 stycznia 2024 r. do dnia 8 stycznia 2024 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Mikrut pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 2, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- oferta - Zimowy wypoczynek ministrantów

Wprowadził Marta Czepil 29.12.2023 10:03:47
Opublikował Marta Czepil 29.12.2023 10:03:47
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 29.12.2023 10:03:47

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie Klubu  Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

- pełna treść ogłoszenia
- protokół

Wprowadził Marta Czepil 21.11.2023 08:25:31
Opublikował Marta Czepil 21.11.2023 08:25:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.11.2023 08:25:31
Zaktualizował Marta Czepil 22.12.2023 09:16:01

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

- pełna treść ogłoszenia
- protokół

Wprowadził Marta Czepil 21.11.2023 08:24:39
Opublikował Marta Czepil 21.11.2023 08:24:39
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.11.2023 08:24:39
Zaktualizował Marta Czepil 22.12.2023 09:16:25

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 10 lipca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 11.07.2023 r. do dnia 18.07.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Malinowska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 15, tel. 74 660 46 27.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną - Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Wprowadził Agnieszka Malinowska 10.07.2023 12:39:58
Opublikował Agnieszka Malinowska 10.07.2023 12:39:58
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Malinowska 10.07.2023 12:39:58
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 10.07.2023 12:42:14

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 09.06.2023 r.

Informuję, że w dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – pn. "Wakacje z wartościami Jarosławiec 2023".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 12.06.2023 r. do dnia 19.06.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Zielińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 2, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - "Wakacje z wartościami Jarosławiec 2023"

Wprowadził Administrator 09.06.2023 15:21:11
Opublikował Administrator 09.06.2023 15:21:11
Odpowiedzialny za treść Administrator 09.06.2023 15:21:11
Zaktualizował Administrator 09.06.2023 15:22:17
Wprowadził Administrator 19.04.2023 11:46:51
Opublikował Administrator 19.04.2023 11:46:51
Odpowiedzialny za treść Administrator 19.04.2023 11:46:51
Wprowadził Administrator 09.03.2023 14:23:25
Opublikował Administrator 09.03.2023 14:23:25
Odpowiedzialny za treść Administrator 09.03.2023 14:23:25

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy
ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na 2023 r.

Wprowadził Marta Czepil 06.03.2023 14:48:53
Opublikował Marta Czepil 06.03.2023 14:48:53
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.03.2023 14:48:53
Zaktualizował Marta Czepil 06.03.2023 15:10:59

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy
ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na 2023 r.

Wprowadził Marta Czepil 06.03.2023 14:47:55
Opublikował Marta Czepil 06.03.2023 14:47:55
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.03.2023 14:47:55
Zaktualizował Marta Czepil 06.03.2023 15:10:13

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Głuszyca, 6 marca 2023 r.

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz Mieszkańców Gminy Głuszyca na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

Do pobrania:

Wprowadził Marta Czepil 06.03.2023 14:41:40
Opublikował Marta Czepil 06.03.2023 14:41:40
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.03.2023 14:41:40
Zaktualizował Marta Czepil 31.03.2023 14:15:24

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Głuszyca, 6 marca 2023 r.

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Głuszyca działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

Do pobrania:

Wprowadził Marta Czepil 06.03.2023 14:39:26
Opublikował Marta Czepil 06.03.2023 14:39:26
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.03.2023 14:39:26
Zaktualizował Marta Czepil 31.03.2023 14:14:54

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 8 lutego 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 8 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Malinowska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 15, tel. 74 660 46 27.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną - Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Wprowadził Agnieszka Malinowska 15.02.2023 08:49:27
Opublikował Agnieszka Malinowska 15.02.2023 08:49:27
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Malinowska 15.02.2023 08:49:27
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 16.02.2023 14:00:45

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 2.02.2023 r.

Informuję, że w dniu 30.01.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – "Zimowisko 2023 Węgierska Górka k. Żywca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 3.02.2023 r. do dnia 9.02.2023 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Zielińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 2, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - "Zimowisko 2023 Węgierska Górka k. Żywca"

 

Wprowadził Administrator 03.02.2023 14:20:31
Opublikował Administrator 03.02.2023 14:20:31
Odpowiedzialny za treść Administrator 03.02.2023 14:20:31

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawninyi", na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

treść ogłoszenia
- Protokół

 

Wprowadził Marta Czepil 24.11.2022 08:48:55
Opublikował Marta Czepil 24.11.2022 08:48:55
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.11.2022 08:48:55
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 22.12.2022 14:40:12

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawninyi", na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie Klubu Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

treść ogłoszenia
- Protokół

Wprowadził Marta Czepil 24.11.2022 08:47:21
Opublikował Marta Czepil 24.11.2022 08:47:21
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.11.2022 08:47:21
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 22.12.2022 14:41:43

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Głuszyca, 14 września 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców, działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Do pobrania:

- treść ogłoszenia
- protokół

 

Wprowadził Agata Majewska 14.09.2022 13:52:01
Opublikował Agata Majewska 14.09.2022 13:52:01
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 14.09.2022 13:52:01
Zaktualizował Marta Czepil 19.10.2022 12:06:29

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 8 lipca 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 8 lipca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 9.07.2022 r. do dnia 16.07.2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Agata Majewska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 17, tel. 74 660 46 27.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną - Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Wprowadził Marta Czepil 08.07.2022 13:56:35
Opublikował Marta Czepil 08.07.2022 13:56:35
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 08.07.2022 13:56:35
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 15.02.2023 08:47:35

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 23 czerwca 2022 r.

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "Kinder Volleyball" w zakresie: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie kultury fizycznej - "Udział w Mistrzostwach Polski".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 11, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - "Udział w Mistrzostwach Polski" 1 | 2 | 3

Wprowadził Marta Czepil 23.06.2022 10:24:05
Opublikował Marta Czepil 23.06.2022 10:24:05
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 23.06.2022 10:24:05

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 22 czerwca 2022 r.

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP w Głuszycy w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – "Wakacje z wartościami 2022 - U źródeł Polskości".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Zielińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 2, tel. 74 660 45 69.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - "Wakacje z wartoścmia 2022 - U źródeł Polskości"

 

Wprowadził Administrator 22.06.2022 09:26:17
Opublikował Administrator 22.06.2022 09:26:17
Odpowiedzialny za treść Administrator 22.06.2022 09:26:17
Zaktualizował Administrator 22.06.2022 09:29:55

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 3 lutego 2022

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 4.02.2022 r. do dnia 11.02.2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Agata Majewska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 17, tel. 690 637 576.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

- Oferta realizacji zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną - Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.

Wprowadził Agata Majewska 03.02.2022 11:46:52
Opublikował Agata Majewska 03.02.2022 11:46:52
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 03.02.2022 11:46:52
Zaktualizował Agata Majewska 03.02.2022 11:47:03

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 19 stycznia 2022 r.

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP w Głuszycy w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Zimowisko 2022".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 27 stycznia 2022 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Zielińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 1, tel. 74 84 56 344

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Zimowisko 2022"

Wprowadził Marta Czepil 19.01.2022 14:52:31
Opublikował Marta Czepil 19.01.2022 14:52:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 19.01.2022 14:52:31

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawninyi", na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie Klubu Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

- treść ogłoszenia

- protokół

Wprowadził Marta Czepil 24.11.2021 09:01:38
Opublikował Marta Czepil 24.11.2021 09:01:38
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.11.2021 09:01:38
Zaktualizował Administrator 22.12.2021 10:23:15

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej stawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej " podmiotami uprawninyi", na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt. 

Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Głuszycy,
przy ul. 11-go Listopada 6A

- treść ogłoszenia

- protokół

Wprowadził Marta Czepil 24.11.2021 09:00:21
Opublikował Marta Czepil 24.11.2021 09:00:21
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.11.2021 09:00:21
Zaktualizował Administrator 22.12.2021 10:21:36

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy
ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na 2021 rok

- treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 22.09.2021 11:12:16
Opublikował Marta Czepil 22.09.2021 11:12:16
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 22.09.2021 11:12:16

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców
 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

- treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 21.09.2021 14:41:04
Opublikował Marta Czepil 21.09.2021 14:41:04
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.09.2021 14:41:04

BEZPŁATNY KREATOR ZDJĘĆ DO DOWODU OSOBISTEGO

Do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z bezpłatnego kreatora zdjęć do dowodu osobistego w ramach akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!

Z powodu wprowadzenia nowych przepisów, które uniemożliwiają składanie wniosków o dowód osobisty online (pozostanie to możliwe jedynie dla osób poniżej 12 roku życia), serwisy PhotoAiD.com i Passport-Photo.Online oferują korzystanie z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego.

Kreator dostępny jest na stronach:
https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu
https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

Akcja rozpocznie się 2 lipca 2021 roku. Przypominamy, że została ona objęta Patronatem przez Centrum Rządowe GovTech - komórkę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ze względu na ogólnokrajowe zaległości spowodowane pandemią w zakresie wydawania dowodów osobistych odniesienie sukcesu jest niezmiernie istotne.

W ramach Akcji od 2 lipca udostępniony zostanie Kreator Zdjęć do Dowodu Osobistego, przy pomocy którego każdy obywatel będzie mógł bezpłatnie wykonać sobie zdjęcie biometryczne, niezbędne do złożenia wniosku przez Internet. Akcja jest odzewem na apele administracji rządowej dotyczące korzystania z możliwości aplikowania online o wydanie dowodu osobistego przed zmianą przepisów. - informuje Tomasz Młodzki.

Generator zdjęć do dowodu osobistego to aplikacja, która działa jak internetowa fotobudka. Dzięki technologii sztucznej inteligencji, to fotograficzne narzędzie analizuje wgrane zdjęcie twarzy, tworząc zdjęcie biometryczne spełniające wymagania dotyczące zdjęć do dowodu osobistego. Każda fotografia przesłana do serwisów zostanie poprawnie wykadrowana i wyostrzona a jej tło ujednolicone i w poprawnym kolorze.

Każde zdjęcie przesłane do naszych serwisów jest weryfikowane pod względem poprawności. W związku z tym, wszyscy użytkownicy Passport Photo Online czy PhotoAiD mają gwarancję uzyskania, zdjęcia, które jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi zdjęć do dowodu osobistego. - dodaje Tomasz Młodzki.

Wprowadził Marta Czepil 19.07.2021 14:17:07
Opublikował Marta Czepil 19.07.2021 14:17:07
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 19.07.2021 14:17:07

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 6.07.2021

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 2 lipca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 7.07.2021 r. do dnia 14.07.2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 13, tel. 74 84 59 479.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – "Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca"

Wprowadził Marta Czepil 06.07.2021 15:00:12
Opublikował Marta Czepil 06.07.2021 15:00:12
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.07.2021 15:00:12

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 31.05.2021

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 27 maja 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP w Głuszycy w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Wakacje z wartościami".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 1.06.2021 r. do dnia 8.06.2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 13, tel. 74 84 56 344

 

 Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Wakacje z wartościami"

Wprowadził Marta Czepil 31.05.2021 14:18:57
Opublikował Marta Czepil 31.05.2021 14:18:57
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 31.05.2021 14:18:57

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 4.03.2021

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 2 marca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 5.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – "Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca"

Wprowadził Marta Czepil 04.03.2021 12:18:02
Opublikował Marta Czepil 04.03.2021 12:18:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.03.2021 12:18:02

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

z dnia 13.01.2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

Wprowadził Administrator 15.01.2021 11:35:06
Opublikował Administrator 15.01.2021 11:35:06
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.01.2021 11:35:06

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE KLUBU SENIOR+"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

Wprowadził Administrator 10.12.2020 16:45:51
Opublikował Administrator 10.12.2020 16:45:51
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 10.12.2020 16:45:51

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 21.07.2020

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 8 lipca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 22.07.2020r. do dnia 29.07.2020 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca

Wprowadził Marta Czepil 21.07.2020 09:07:19
Opublikował Marta Czepil 21.07.2020 09:07:19
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.07.2020 09:07:19

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 1.06.2020

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 28 maja 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Szlaku w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Wakacje na Szlaku 2020".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 284)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 1.06.2020r. do dnia 08.06.2020 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

- oferta - Wakacje na Szlaku 2020

Wprowadził Marta Czepil 01.06.2020 12:56:59
Opublikował Marta Czepil 01.06.2020 12:56:59
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.06.2020 12:56:59

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1
Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Przedłużenie terminu składania ofert

W związku z ogłoszonym konkursem na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy, uprzejmie informuję że termin składania ofert został przedłużony do dnia 26 maja 2020 r.

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać na adres e-mail: Sekretariat@gluszyca.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Głuszyca, adres ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Z poważaniem
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Wprowadził Marta Czepil 18.05.2020 11:14:56
Opublikował Marta Czepil 18.05.2020 11:14:56
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 18.05.2020 11:14:56

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 2.03.2020

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 2 marca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 25.07.2019 r. do dnia 01.08.2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca

Wprowadził Marta Czepil 02.03.2020 14:19:22
Opublikował Marta Czepil 02.03.2020 14:19:22
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 02.03.2020 14:19:22

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE KLUBU SENIOR+"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

- treść ogłoszenia
- protokół z wyboru oferty

Wprowadził Marta Czepil 11.12.2019 16:15:30
Opublikował Marta Czepil 11.12.2019 16:15:30
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 11.12.2019 16:15:30
Zaktualizował Marta Czepil 07.01.2020 14:13:34

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

- treść ogłoszenia
- protokół z wyboru oferty

Wprowadził Marta Czepil 11.12.2019 16:14:27
Opublikował Marta Czepil 11.12.2019 16:14:27
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 11.12.2019 16:14:27
Zaktualizował Marta Czepil 07.01.2020 14:13:12

Wyniki konsultacji społecznych

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

 

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi na 2020r.

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostały przeprowadzone w terminie od 23.10.2019r do 13.11.2019r na podstawie Zarządzenia Burmistrza Głuszycy Nr 129/O/2019r z dnia 15.10.2019r.

W zakreślonym zarządzeniem terminie zgłoszono dwa wnioski do projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Oba wnioski zostały zaakceptowane i wprowadzone do treści Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uchwała nr 4/2019 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy z dnia 14.11.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w ramach konsultacji społecznych na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz stanowisko Burmistrza w sprawie wniosków i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020r do pobrania poniżej.

Wprowadził Administrator 20.11.2019 12:45:34
Opublikował Administrator 20.11.2019 12:45:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.11.2019 12:45:34
Zaktualizował Administrator 20.11.2019 12:47:27

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.2.1
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Województwa Urząd Pracy.

Gmina Głuszyca ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

Do pobrania:
- treść ogłoszenia
- protokół z wyboru partnera

 

Wprowadził Marta Czepil 20.08.2019 15:24:46
Opublikował Marta Czepil 20.08.2019 15:24:46
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 20.08.2019 15:24:46
Zaktualizował Marta Czepil 04.10.2019 07:46:27

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 24.07.2019

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez MKS Włókniarz Głuszyca w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 25.07.2019 r. do dnia 01.08.2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku
Z-ca Burmistrza Głuszycy
(-) Grzegorz Szymański

 

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca"

Wprowadził Marta Czepil 24.07.2019 10:07:56
Opublikował Marta Czepil 24.07.2019 10:07:56
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.07.2019 10:07:56

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 84/O/2019 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2019 r. przyznała dofinansowanie dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na realizację zadania pn. „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową” otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 12 250 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia komisji

Wprowadził Marta Czepil 15.07.2019 09:21:27
Opublikował Marta Czepil 15.07.2019 09:21:27
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 15.07.2019 09:21:27
Zaktualizował Marta Czepil 15.07.2019 09:22:34

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 76/O/2019 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. przyznała dofinansowanie dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy na realizację zadania pn. „Trzeci Wiek: zdrowy i aktywny” otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 24 707 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

 

Wprowadził Marta Czepil 01.07.2019 09:37:03
Opublikował Marta Czepil 01.07.2019 09:37:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.07.2019 09:37:03

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy ogłasza  otwarty konkurs  ofert  na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie art.4 ust. 1 pkt 32 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019r, poz.688) oraz Uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gmina Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Do pobrania:
- treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 17.06.2019 13:54:37
Opublikował Marta Czepil 17.06.2019 13:54:37
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 17.06.2019 13:54:37

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 28.05.2019

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 24 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "w-Akcji" w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizcznej – „Łączy nas piłka!".

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 29.05.2019 r. do dnia 05.06.2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Marta Czepil, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

- oferta - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Łączy nas piłka!"

Wprowadził Marta Czepil 28.05.2019 15:14:02
Opublikował Marta Czepil 28.05.2019 15:14:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.05.2019 15:14:02
Zaktualizował Marta Czepil 28.05.2019 16:00:36

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

Do pobrania:
- treść ogłoszenia,
- załącznik nr 1,
- obowiązek informacyjny RODO.

Wprowadził Marta Czepil 28.05.2019 15:02:42
Opublikował Marta Czepil 28.05.2019 15:02:42
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.05.2019 15:02:42
Zaktualizował Marta Czepil 28.05.2019 15:03:08

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców, działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Do pobrania:
- treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 28.05.2019 14:55:50
Opublikował Marta Czepil 28.05.2019 14:55:50
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.05.2019 14:55:50
Zaktualizował Marta Czepil 30.05.2019 13:52:50

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 07.03. 2019 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informuję, że w dniu 28 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Włókniarz Głuszyca w zakresie: wspieranie                             i upowszechnienie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 18.07. 2018 r. do dnia 25.07. 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

 Z wyrazami szacunku

Z-ca Burmistrza Głuszycy

(-) Grzegorz Szymański

 

Wprowadził Administrator 07.03.2019 15:03:09
Opublikował Administrator 07.03.2019 15:03:09
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.03.2019 15:03:09
Zaktualizował Administrator 07.03.2019 15:08:27

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert dla

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

Wprowadził Administrator 13.12.2018 11:37:56
Opublikował Administrator 13.12.2018 11:37:56
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.12.2018 11:37:56
Zaktualizował Administrator 07.01.2019 20:36:02

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 98/O/2018 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 6 września 2018 r. przyznała dofinansowanie dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Fundację Katolicką Inicjatywy Berit otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.850 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 9.850 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

Do pobrania:

- protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

 

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 11.09.2018 14:24:58
Opublikował Sylwia Wojtowicz 11.09.2018 14:24:58
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 11.09.2018 14:24:58

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

- treść ogłoszenia

 

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:43
Opublikował Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:43
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:43

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32  oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

- treść ogłoszenia

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:10
Opublikował Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:10
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 09:37:10

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 17. 07. 2018 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informuję, że w dniu 16 lipca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Włókniarz Głuszyca w zakresie: wspieranie i upowszechnienie gry w piłkę nożną – „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 18.07. 2018 r. do dnia 25.07. 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Wojtowicz, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

- oferta - „Szkolenia piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca”

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 17.07.2018 14:46:47
Opublikował Sylwia Wojtowicz 17.07.2018 14:46:47
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 17.07.2018 14:46:47
Zaktualizował Sylwia Wojtowicz 17.07.2018 14:48:14

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
                                                                                           Legnica, 02.07.2018 r.

WR.ZUZ.1.421.142.2018. HP

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Eryka Wrońskiego, Mosty i Drogi - Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy, Aleja Wojska Polskiego 80/39 w Zielonej Górze, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca".

 

Z-ca Dyrektora

(-) Dagmara Kasperska

- Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

______________________________________________________________________

Głuszyca, 18. 06. 2018

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Głuszyccy Pływacy". 

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 06.06. 2018 r. do dnia 13.06. 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Wojtowicz, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-Oferta - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Głuszyccy Pływacy". 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 18.06.2018 15:19:41
Opublikował Sylwia Wojtowicz 18.06.2018 15:19:41
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 18.06.2018 15:19:41
Zaktualizował Sylwia Wojtowicz 17.07.2018 14:47:25

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 05. 06. 2018

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 30 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Głuszycy w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje na Mazurach”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)., każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 06.06. 2017 r. do dnia 13.06. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Wojtowicz, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-Oferta - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje na Mazurach”.

 

 

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 05.06.2018 11:48:21
Opublikował Sylwia Wojtowicz 05.06.2018 11:48:21
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 05.06.2018 11:48:21

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 41/O/2018 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. przyznała dofinansowanie dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy na realizację zadania pn. „Aktywny Trzeci Wiek” otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 16.600 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej:

Do pobrania:
- protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 24.05.2018 14:44:43
Opublikował Sylwia Wojtowicz 24.05.2018 14:44:43
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 24.05.2018 14:44:43

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

Do pobrania:
- treść ogłoszenia.

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:39:43
Opublikował Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:39:43
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:39:43

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Głuszycy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców, działając na podstawie art. 11  ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Do pobrania:
- treść ogłoszenia

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:37:07
Opublikował Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:37:07
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 04.05.2018 13:37:07

OGŁOSZENIE

Głuszyca, 30 kwietnia 2018 roku

 

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 na stanowisko: GOŃCA w wymiarze pełnego etatu

-treść ogłoszenia

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:14:24
Opublikował Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:14:24
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:14:24
Zaktualizował Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:16:40

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Głuszyca, 7. 03. 2018

 

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 6.03. 20178 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Miejski klub Sportowy Włókniarz Głuszyca w zakresie: szkolenia piłkarskiego i udziału w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca.

            Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 8. 03. 2018 r. do dnia 14.03. 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sabina Jelewska, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-oferta

Wprowadził Sabina Jelewska 07.03.2018 14:19:53
Opublikował Sabina Jelewska 07.03.2018 14:19:53
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 07.03.2018 14:19:53

OGŁOSZENIA RÓŻNE, KONKURSY OFERT

OGŁOSZENIE

z dnia 8.12.2017 r.


Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1817).

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”, na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.


„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR” w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A
 

Wprowadził Administrator 08.12.2017 20:03:59
Opublikował Administrator 08.12.2017 20:03:59
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.12.2017 20:03:59
Zaktualizował Administrator 05.01.2018 11:33:58

Sprawozdanie z przeprowdzonych konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Głuszyca
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2018 rok prowadzone były
na podstawie Zarządzenia Nr 125/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

W ww. zarządzeniu określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres
od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. Konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego Programu. Projekt Programu współpracy Gminy Głuszyca na 2018 r.
z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony w następujących miejscach:
- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca (www.bip.gluszyca.pl),
- strona Internetowa Gminy Głuszyca (www.gluszyca.pl),
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

We wskazanym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja, opinia, uwaga lub wniosek do projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji. Wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii, uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

Do pobrania:

-sprawozdanie

Wprowadził Sabina Jelewska 30.10.2017 11:07:03
Opublikował Sabina Jelewska 30.10.2017 11:07:03
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 30.10.2017 11:07:03
Zaktualizował Sabina Jelewska 30.10.2017 11:15:04

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki II otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy II konkursu na zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych
z aktywnością sportową”   
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 107/O/2017 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 19 października  2017 r. przyznała dofinansowanie dla zgłoszonych dwóch ofert.

Oferta nr 1 złożona przez Miejski Klub Sportowy Włókniarz Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.000 zł. Oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Pomoc Dziecku w Głuszycy otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.700 zł.

 

Do pobrania:

-Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

 

 

 

Wprowadził Sabina Jelewska 20.10.2017 10:48:37
Opublikował Sabina Jelewska 20.10.2017 10:48:37
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 20.10.2017 10:48:37
Zaktualizował Sabina Jelewska 20.10.2017 10:49:02

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 32 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r, poz.1817 z późn. zm.),oraz Uchwały nr XXXI/203/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gmina Głuszyca z organizacjami pozarządowymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na zadanie:

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 • w 2016 r. - 17353,63 zł.
 • w 2017 r. - 29400,00 zł.
 • w 2017 r. pozostało 20126,00zł
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 • Termin realizacji zadania: do 10.12.2017 r. Szczegółowe terminy realizacji zostaną określone w umowie.
 • Organizowane zajęcia sportowe muszą być integralną częścią programu profilaktycznego zapobiegającego uzależnieniom, skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Głuszycy ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka.
 • Zadanie musi być wykonywane przez podmiot składający ofertę, który prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

      3. Tryb i kryteria wyboru oferty.

Oceny formalnej i merytorycznej dokona komisja konkursowa po rozpatrzeniu:

 • atrakcyjności oferty, proponowanej jakości wykonania i kwalifikacji osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania; rodzaju i celowości planowanych kosztów, udziału własnych środków finansowych oraz z innych źródeł,
 • możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz jego osiągnięć i doświadczeń w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań,
 • rzetelności i terminowości wykonania oraz rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu gminy.
 • Decyzję o wyborze oferty i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej .
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin i zasady składania ofert.
 • Oferty realizacji zadania w ramach otwartego konkursu ofert mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których działalność statutowa związana jest z realizacją zadań objętych konkursem.
 • Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2016r. poz.1300)
 • Wymagane załączniki:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2016r.,
 3. aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu,
 4. inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku.
 5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 1 w terminie do dnia 13.10.2017r do godz.13:00.

 


Głuszyca, 15. 09. 2017

 

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 13.07. 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomoc Dziecku w Głuszycy w zakresie: utworzenie miejsca rekreacji we wsi Łomnica.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 15. 09. 2017 r. do dnia 22.09. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sabina Jelewska, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

- Oferta

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 107/O/2017 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 6 września 2017 r. przyznała dofinansowanie w wysokości kwoty wnioskowania dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Klub Sportowy „Berit” w Głuszycy na ww. zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.274 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 11.674 zł.

Do pobrania:

- Protokół

Wprowadził Sabina Jelewska 06.09.2017 11:01:58
Opublikował Sabina Jelewska 06.09.2017 11:01:58
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 06.09.2017 11:01:58
Zaktualizował Sabina Jelewska 15.09.2017 10:33:05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok.

Do pobrania:

-treść ogłoszenia.

 

Wprowadził Administrator 11.08.2017 08:43:31
Opublikował Administrator 11.08.2017 08:43:31
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.08.2017 08:43:31
Zaktualizował Administrator 11.08.2017 08:44:40

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działając na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Do pobrania:

- treść ogłoszenia

Wprowadził Administrator 11.08.2017 08:23:10
Opublikował Administrator 11.08.2017 08:23:10
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.08.2017 08:23:10
Zaktualizował Administrator 11.08.2017 08:24:52

Burmistrz Głuszycy informuje

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców”  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 86/O/2017 Burmistrza Głuszycy na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2017 r. przyznała dofinansowanie w wysokości kwoty wnioskowania dla oferty nr 1.

Oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo” otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 14.890 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej:

- protokół.

Wprowadził Sabina Jelewska 02.08.2017 14:02:36
Opublikował Sabina Jelewska 02.08.2017 14:02:36
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 02.08.2017 14:02:36
Zaktualizował Administrator 11.08.2017 08:21:12

Burmistrz Głuszycy informuje

Głuszyca, 17. 07. 2017

 

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 12.07. 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Miejski Klub Sportowy ,,Włókniarz" Głuszyca  w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę nożną. Szkolenie piłkarskie
i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.
 

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 17. 07. 2017 r. do dnia 24.07. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sabina Jelewska, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

Wprowadził Sabina Jelewska 17.07.2017 12:30:27
Opublikował Sabina Jelewska 17.07.2017 12:30:27
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 17.07.2017 12:30:27
Zaktualizował Sabina Jelewska 17.07.2017 12:37:25

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców, działając na podstawie art. 11  ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Ogłoszenie

Wprowadził Sabina Jelewska 07.07.2017 12:57:34
Opublikował Sabina Jelewska 07.07.2017 12:57:34
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 07.07.2017 12:57:34

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok

Ogłoszenie

Wprowadził Sabina Jelewska 07.07.2017 12:54:57
Opublikował Sabina Jelewska 07.07.2017 12:54:57
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 07.07.2017 12:54:57

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

 

 

Głuszyca, 12. 06. 2017

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Fundację Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje w Międzyzdrojach 2017”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 14.06. 2017 r. do dnia 20.06. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sabina Jelewska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-Oferta - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje  w Międzyzdrojach 2017”

 

Wprowadził Sabina Jelewska 14.06.2017 10:31:21
Opublikował Sabina Jelewska 14.06.2017 10:31:21
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 14.06.2017 10:31:21
Zaktualizował Sabina Jelewska 14.06.2017 10:34:21

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

 

Głuszyca, 11. 05. 2017

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 8 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta została złożona przez Fundację Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych uzależnieniami
z terenu Gminy Głuszyca – „Kolonia w Międzyzdrojach 2017”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 11.05. 2017 r. do dnia 18.05. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Halina Bartyńska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 1, tel. 74 88 66 763.

 

 Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-Oferta - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu Gminy Głuszyca – „Kolonia w Międzyzdrojach 2017”

Wprowadził Sabina Jelewska 11.05.2017 12:03:43
Opublikował Sabina Jelewska 11.05.2017 12:03:43
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 11.05.2017 12:03:43
Zaktualizował Sabina Jelewska 11.05.2017 12:05:54

Burmistrz Głuszycy informuje

Głuszyca, 28. 02. 2017

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 14.02. 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Stowarzyszenie MKS ,,Włókniarz" Głuszyca  w zakresie: Szkolenie piłkarskie
i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca.
 

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 28.02. 2017 r. do dnia 6.03. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sabina Jelewska, inspektor ds. promocji i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 

Wprowadził Sabina Jelewska 28.02.2017 11:32:29
Opublikował Sabina Jelewska 28.02.2017 11:32:29
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 28.02.2017 11:32:29
Zaktualizował Sabina Jelewska 28.02.2017 11:37:09

Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Głuszyca, 8 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 239).

Burmistrz Głuszycy
ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

 


 

Głuszyca, 5 grudnia 2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

W wyniku dokonanego przez Gminę Głuszyca naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE


Głuszyca, 1 grudnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do opracowywania  projektu grantowego

GMINY:  Głuszyca, Niechlów i Nowa Ruda przystępują do opracowania projektu grantowego  pt. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca ”.

 


Głuszyca, 21.11.2016 r.

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Rolników

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  z informacją o zawarciu przez Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. polisy ubezpieczenia w zakresie NNW dotyczącej dzieci poniżej 16 roku życia.

 


 

Głuszyca, 10.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Głuszyca działając zgodnie z art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zm.), jako wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu.

 1. Wnioskodawca planuje aplikowanie o środki na finansowanie projektu, realizowanego na terenie Gmin Głuszyca, Niechlów, Nowa Ruda, w ramach konkursu nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-161/16
 2. Wnioskodawca planuje podjąć współpracę z 1 Partnerem.
 3. Celem projektu będzie realizacja założeń określonych w dokumentacji konkursowej oraz załącznikach.
 4. Planowane podstawowe parametry projektu:
 • wartość projektu będzie określona na podstawie analizy potrzeb gmin,
 • termin realizacji projektu musi być zgodny z zapisami dokumentacji konkursowej,
 • przedmiot projektu ma być zgodny z określonym w dokumentacji konkursowej,
 • obszar realizacji – Gmina Głuszyca, Niechlów, Nowa Ruda,
 • termin składania  aplikacji (wniosku o dofinansowanie) do: 9.12.2016 r.

Parametry mogą ulec zmianie.

 1. W ramach projektu planowane są między innymi następujące zadania:
 1. Zadania wpływające na wzrost wykorzystania energii odnawialnej do celów produkcji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej nas terenie gmin biorących udział w projekcie.   

Planuje się budowę instalacji OZE ( fotowoltaika, pompy ciepła i kotły na biomasę)  o wielkościach odpowiadających zapotrzebowaniu tych obiektów na energię cieplną i elektryczną.

 

 1. Ponadto wniosek ma obejmować przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania na energię OZE, zarządzanie projektem, zapewnienie wsparcia merytorycznego, zapewnienie systemu monitoringu wytwarzania energii przez mikroinstalacje OZE, działania informacyjno-promocyjne.
 2. Oferent musi posiadać doświadczenie w zagadnieniach Energii Odnawialnej.
 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi Instytucji Ogłaszającej Konkurs dla  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 2. W naborze mogą brać udział zainteresowane podmioty spoza sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Wnioskodawcą - Liderem będą uczestniczyć w ostatecznym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji i rozliczeniu.
 3. Zastrzeżenia Ogłaszającego:
 1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu, oraz niezgodne z niniejszym ogłoszeniem nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie.
 2. Treść ogłoszenia może ulec zmianie.
 1. Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1.  zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (wkład osobowy, techniczny, finansowy i doświadczenie osób),
 3. doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), w tym doświadczenie instytucji i osób, które będą zaangażowane w realizację zadań w ramach projektu,

Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww.  kryteriów określony został w karcie zgłoszenia partnera stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia

 1. Warunki formalne udziału w naborze:
 1. Złożenie w terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. Nr 1 do ogłoszenia)
 2. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:

- dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć bezpośrednio w:

Urząd Miejski

ul. Grunwaldzka 55,

58-340 Głuszyca.

 

Dokumenty muszą wpłynąć do tut. Urzędu do dnia 2.12.2016, do godz. 13:00 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera - Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 1. Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.
 2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 1) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, wypełnione na komputerze/pismem drukowanym, podpisane,
  2) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Niniejszy nabór na Partnera będzie stanowił podstawę do podpisania umowy partnerskiej.
 4. Na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie możliwe jest wycofanie się Partnera
  z dalszych prac.
 5. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca
  w dniu 5 grudnia 2016 roku. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia  dla Partnera Projektu

 


OGŁOSZENIE

z dnia 30.08.2016 r.

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci;

w 2016 roku na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców.

 

                                                                                                                            

Burmistrz Głuszycy informuje

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że w dniu 01.08.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Stowarzyszenie MKS „ Włókniarz" Głuszyca w zakresie: Szkolenie piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych
zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 roku Dz.U. poz. 1118 ze zm.), każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 03.08.2016 r. do dnia 10.08.2016 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Piotr Wąsik st.ds. zarządzania
kryzysowego koordynacji kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka

 

 


OGŁOSZENIE

z dnia 7.07.2016 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami).

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs ofert dla:

organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi", na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna pt.

„PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR"
w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada 6A

 

 

 


 

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu Gminy Głuszyca” Komisja Konkursowa w dniu 6 czerwca 2016 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert i przyznała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania. 

Do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Katolicka Inicjatywa Berit na zadanie pn. „Kolonia w Ustce 2016”. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty, tj. 10. 000 zł.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu jest do pobrania poniżej.

 

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

W wyniku ogłoszonego przez Burmistrza Głuszycy konkursu na zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową i artystyczną” powołana Komisja Konkursowa w dniu 2 czerwca przyznała dofinansowanie na złożone dwie oferty w wysokości kwot wnioskowania.

Oferta nr 1 złożona przez Głuszycki Klub Karate KYOKUSHIN KAN na zadanie pn. „Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową” otrzymała dofinansowanie w wysokości 12. 953,63 zł.

Oferta nr 2 złożona przez Fundację Katolicka Inicjatywa Berit na zadanie pn. „Organizacja konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej im. Oli Wróblewskiej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.400 zł.

Protokół z posiedzenia komisji powołanej przez Burmistrza Głuszycy w celu oceny ofert na zadanie określone w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art.ll i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.Dz.U. z 2014r, poz.1118 z późn.zm.), Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs ofert na zadanie:

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI
Z TERENU GMINY GŁUSZYCA


 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art.ll i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.Dz.U. z 2014r, poz.1118 z późn.zm.), Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs ofert na zadanie:

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI
Z TERENU GMINY GŁUSZYCA

 

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.z 2014r, poz.1118 z późn.zm.), Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na zadanie:

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ
SPORTOWĄ I ARTYSTYCZNĄ

 


PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA


W wyniku dokonanego przez Gminę Głuszyca naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałania 2.1.4 „E-usługi publiczne ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszonego w dniu 29.02.2016 r. na stronie www.bip.gluszyca.pl w terminie złożona została jedna oferta:

1. EVOKLY S.A., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, Warszawa

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 40/0/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2016 r. w składzie:
-     Przewodniczący - Grzegorz Szymański
-     Członek - Magdalena Jarosz
-     Członek - Katarzyna Łazanowska


Oceniła złożoną ofertę wg następujących kryteriów:
1)     zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2)     deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (wkład osobowy, techniczny, finansowy i doświadczenie osób),
3)     doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), w tym doświadczenie instytucji i osób, które będą zaangażowane w realizację zadań w ramach projektu,
4)     gotowość współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu w tym wniosku o dofinansowanie
W wyniku analizy złożonej oferty dokonano oceny i przyznano punktację w poszczególnych kryteriach - w załączeniu karty oceny ofert oraz wybrano do wspólnej realizacji projektu ofertę spółki akcyjnej EVOKLY S.A. ul. Williama Heerleina Lindleya 16, Warszawa.
 

 

 


 

Burmistrz Głuszycy informuje
 
 
Szanowni Mieszkańcy!

 
Informuję, że w dniu 03.03.2016r do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Stowarzyszenie MKS ,, Włókniarz" Głuszyca   w zakresie: Szkolenie piłkarskie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Głuszyca
 
Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2014 roku Dz.U. poz. 1118 ze zm.), każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 10.03.2016r. do dnia 18.03.2016r, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 
Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Piotr Wąsik st.ds. zarządzania kryzysowego koordynacji kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 1, tel. 512272696

 

 

 


Głuszyca, 29.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Głuszyca

działając zgodnie żart. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z2014r. poz. 1146 z późn. zm.), jako wnioskodawca w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie2.1.4 E-usługi publiczne ZIT AW dla Osi Priorytetowej 2Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu.

 1.  Wnioskodawca planuje aplikowanie o środki na finansowanie projektu, realizowanego na terenie Gminy Głuszyca, w ramach konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15
 2. Wnioskodawca planuje podjąć współpracę z 1 Partnerem.
 3. Celem projektu będzie realizacja założeń określonych w dokumentacji konkursowej oraz załącznikach.
 4. Planowane podstawowe parametry projektu:
 • wartość projektu będzie określona na podstawie analizy potrzeb gminy,
 • termin realizacji projektu musi być zgodny z zapisami dokumentacji konkursowej,
 • przedmiot projektu ma być zgodny z określonym w dokumentacji konkursowej, przy czym
 • 85% dofinansowania , 15% wkładu własnego
 • obszar realizacji - Gmina Głuszyca,
 • termin składania aplikacji (wniosku o dofinansowanie)do: 25.03.2016 r.

Parametry mogą ulec zmianie.

 1. W ramach projektu planowane są między innymi następujące zadania:
 1. Minimalny zakres zadań określa regulamin konkursu, w                     ramach którego wnioskodawca

będzie aplikował o środki - zadania wpływające na polepszenie komunikacji między gospodarką a administracją, w tym mające ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej; komplementarne z istniejącymi projektami z okresu programowania 2007-2013; wdrażające zaawansowane e-usługi publiczne (o stopniudojrzałości co najmniej 4 lub 5), w projekcie A2B i A2C; wdrażające zaawansowane e-usługi publiczne (o stopniu dojrzałości co najmniej 3) -dla projektów z usługami A2A.

Planuje się zapewnienie interoperacyjności między istniejącymi i planowanymi e-usługami a także zapewnienie kompatybilności z projektami planowanymi w PO Cyfrowa Polska (PO PC 2014- 2020), jak również gotowość legislacyjnąniezbędną dla osiągnięcia planowanych funkcjonalności oraz rzetelną analizę kosztów i korzyści pozwalającą oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu.

 1.  Ponadto koncepcja wniosku powinna uwzględniać zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim
 2.  Oferent musi posiadać doświadczenie w następujących technologiach:
 1.  Apple CoreData
 2.  Apple CoreLocation
 3.  JWT
 4.  Nierelacyjna baza danych MongoDB
 5.  Komunikacja bazująca na formacie binarnym ProtoBuf
 6.  Transakcyjna komunikacja mail-owa
 7.  Google Android AIDL
 8.  Google Android IPC
 9.  algorytmy wygładzania wskaźnika mocy odbieranego sygnału j. wbudowane systemy relacyjnych baz danych SQLite

k. Google Android Service

 1.  Projekt będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi Instytucji Ogłaszającej Konkurs dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 2.  W naborze mogą brać udział zainteresowane podmioty spoza sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Wnioskodawcą - Liderem będą uczestniczyć w ostatecznym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji i rozliczeniu.
 3.  Zastrzeżenia Ogłaszającego:
 1.  Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu, oraz niezgodne z niniejszym ogłoszeniem nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie.
 2.  Treść ogłoszenia może ulec zmianie.
 1.  Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1.  zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2.  deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (wkład osobowy, techniczny, finansowy i doświadczenie osób),
 3.  doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), w tym doświadczenie instytucji i osób, które będą zaangażowane w realizację zadań w ramach projektu,

Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w karcie zgłoszenia partnera stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia

 1.  Warunki formalne udziału w naborze:
 1.  Złożenie w terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. Nr 1 do ogłoszenia)
 2.  Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
 •  dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 •  CV osób odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych

Dokumenty należy przesłać lub złożyć bezpośrednio w:

Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55,

58-340 Głuszyca.

Dokumenty muszą wpłynąć do tyt. Urzędu do dnia 21.03.2016, do godz. 13:00 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera 2.1.4 RPO WD ZITA W”

 1.  Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.
 2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 1) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, wypełnione na komputerze/pismem drukowanym, podpisane,
 1. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
 1.  Niniejszy nabór na Partnera będzie stanowił podstawę do podpisania umowy partnerskiej.
 2.  Na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie możliwe jest wycofanie się Partnera z dalszych prac.
 
 1.  Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca w dniu 22 marca 2016 roku. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki:

 


Głuszyca, 11-02-2016 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2016ROKU

 


Głuszyca, 11-02-2016 r.

 

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków

Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok

 

 


Głuszyca, 29-01-2016 r.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
Gmina Głuszyca

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zm.), jako wnioskodawca w ramach: Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 -
ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu.


1.    Wnioskodawca planuje aplikowanie o środki na finansowanie projektu, realizowanego we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca, w ramach konkursu nr RPDS. 10.02.04-1Z.00-02-056/16
2.    Wnioskodawca planuje podjąć współpracę z 1 Partnerem.
3.    Celem projektu będzie realizacja założeń określonych w dokumentacji konkursowej oraz załącznikach.
4.    Planowane podstawowe parametry projektu:
•    wartość projektu będzie określona na podstawie analizy potrzeb szkół,
•    termin realizacji projektu musi być zgodny z zapisami dokumentacji konkursowej,
•    grupa docelowa ma być zgodna z określoną w dokumentacji konkursowej, przy czym główną grupę odbiorców stanowić będą uczniowie i uczennice uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca,
•    95% dofinansowania (EFS -85% + budżet państwa- 10%), 5% wkładu własnego
•    obszar realizacji - Gmina Głuszyca,
•    termin składania aplikacji (wniosku o dofinansowanie) do: 02.03.2016 r.
Parametry mogą ulec zmianie
5.    W ramach projektu planowane są między innymi następujące zadania:
1)    Minimalny zakres zadań określa regulamin konkursu, w ramach którego wnioskodawca będzie aplikował o środki,
2)    Ponadto koncepcja wniosku powinna uwzględniać zakup co najmniej 1 pracowni matematyczno - przyrodniczej, lub matematycznej i przyrodniczej, językowej, komputerowej.
6.    Projekt będzie realizowany zgodnie z Wytycznymi Instytucji Ogłaszającej Konkurs dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
7.    W naborze mogą brać udział zainteresowane podmioty spoza sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Wnioskodawcą - Liderem będą uczestniczyć w ostatecznym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji i rozliczeniu.
8.    Zastrzeżenia Ogłaszającego:
1)    Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu, oraz niezgodne z niniejszym ogłoszeniem nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do uczestników konkursu o uzupełnienie informacji zawartych w ofercie.
2)    Treść ogłoszenia może ulec zmianie.
9.    Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)    zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2)    deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (wkład osobowy, techniczny, finansowy i doświadczenie osób),
3)    doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), w tym doświadczenie instytucji i osób, które będą zaangażowane w realizację zadań w ramach projektu,
3)    Przygotowanie wstępnego projektu (koncepcji) wniosku o dofinansowanie.
10.    Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w karcie zgłoszenia partnera stanowiącej zał. Nr 1 do ogłoszenia
11.    Warunki formalne udziału w naborze:
1)    Złożenie w terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej (zał. Nr 1 do ogłoszenia)
2)    Złożenie wraz z kartą zgłoszeniową koncepcji wniosku o dofinansowanie
3)    Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
-    dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
-    CV osób odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych
Dokumenty należy przesłać lub złożyć bezpośrednio w:
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Głuszyca.
Dokumenty muszą wpłynąć do tyt. Urzędu do dnia 19.02.2016, do godz. 13:00 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera 10.2.4 RPO WD Z1T A W”
12.    Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.
13.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 1) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu, wypełnione na komputerze/pismem drukowanym, podpisane,
2) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
14.    Niniejszy nabór na Partnera będzie stanowił podstawę do podpisania umowy partnerskiej.
15.    Na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie możliwe jest wycofanie się Partnera z dalszych prac.
16.    Wyniki naboru opublikowane zostanąw Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca w dniu 23 lutego 2016 roku. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 

Załączniki:


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSZYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

 Zgodnie z rozdz. V załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXXVII/299/14 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Gmina Głuszyca w 2015 roku realizowała zadania publiczne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w następujących formach:

    Współpraca o charakterze finansowym poprzez:

    wsparcie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

    Wsparcie o charakterze pozafinansowym poprzez:

    wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności;
    tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym;
    promocję inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe między innymi poprzez możliwość umieszczania informacji na stronie internetowej www.gluszyca.pl;
    wspieranie w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy;
    udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
    konsultowanie projektów aktów normatywnych.

    Działania na rzecz  seniorów ,,Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w tym na:

    wspieranie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych;
    wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów w ramach integracji międzypokoleniowej;                                                
    rozwój intelektualny (poznawanie i twórcza samorealizacja);       
    propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów;                                                                                        
    promocja i popierania aktywnych form życia społecznego;
    uczestnictwo w różnych formach życia społecznego;
    włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego;
    angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań;
    przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych;   
    podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
    ochrona i promocja zdrowia;
    działania na rzecz niepełnosprawnych;
    działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
    nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
    kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;       
    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;      
    ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
    promocji i organizacji wolontariatu;        
    działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

    Działania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym na:

    organizację imprez sportowych o wysokiej randze promocyjnej;
    przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych w imprezach sportowych;
    zajęcia sportowe i udział młodzieży w rozgrywkach UKS-ów i innych;
    organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych;
    podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie;
    upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja zdrowego stylu życia, poprzez integrację osób 50 plus  w roku 2015:

Zgodnie  z  ustawą  o  działalności   pożytku    publicznego  i o  wolontariacie Burmistrz Głuszycy przeprowadził konkursy ofert i przyznał środki finansowe na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, popularyzacja zdrowego stylu życia, poprzez integrację osób 50 plus. Dotację otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości  2.000,00 zł w okresie od 08.10.2015 r. do 10.12.205.

 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015:

Informacja    dotycząca  współpracy z organizacjami pozarządowymi  w zakresie     przeciwdziałania   alkoholizmowi   i    narkomanii w 2015 roku. Zgodnie  z  ustawą  o  działalności   pożytku    publicznego  i o wolontariacie Burmistrz Głuszycy przeprowadził konkursy ofert i przyznał środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe  i stowarzyszenia:

    Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Głuszyca.

    Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy: dotacja – 10.000,00zł. Organizacja wypoczynku na kolonii w Pogorzelicy w okresie od 28.07.15r. do 10.08.15r., dofinansowanie do kosztów pobytu 16 dzieci.            

    Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową.

    Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy: dotacja – 3. 320,00zł. "Nowe oblicze sportu - Szkoła szachów" w okresie od  11.09.15 r. do 15.12.15 r.                 

    Fundacja Katolicka Inicjatywa „Berit” w Głuszycy: dotacja – 4.530,00zł. "Szkoła pływania- Nauka i doskonalenie technik"  od 10.09.15 r. do 01.12.15 r.

    Klub Sportowy „Berit” w Głuszycy: dotacja  - 5.300,00zł. "Nie gramy dla siebie - w poszukiwaniu 12 zawodnika" w okresie od  01.08.2015 r. do 15.12.2015 r.  
    Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” w Głuszycy: dotacja – 9.110,00 zł. Realizacja zajęć oraz turnieju piłki nożnej w okresie od 01.08.15 r. do 15.12.15 r.

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Głuszyca a organizacjami pożytku publicznego dotowani złożyli stosowne sprawozdania merytoryczne i finansowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca, 22-10-2015 r.

 

Spawozdanie z przeprowadzonych konstultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2016 r.

 

 


 

Głuszyca, 13-07-2015 r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez integrację osób 50 plus został rozstrzygnięty

 


 

Głuszyca, 20-04-2015 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT


NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU W 2015 ROKU

 

 


 

Głuszyca, 20-04-2015 r. 

 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY 
 
Ogładza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego w 2015 roku.
 
 
 
 
 

Głuszyca, 01-04-2015 r. 

 
 
BURMISTRZ GŁUSZYCY 
 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
 
 
 
 
 
 

Głuszyca, 26-03-2015 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 
" Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Głuszyca"
 
 

Głuszyca, 26-03-2015 r. 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
"Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową"
 
 

Głuszyca, 06-10-2014 r.
 

Burmistrz Głuszycy Ogłasza


Konkursy  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz  powierzenie  realizacji zadań  publicznych  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2014r. 
 z o s t a ł y  r o z s t r z y g n i ę t e.

Dotacje  na  realizację zadań  otrzymali niżej wymienieni Wnioskodawcy:


Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością  sportową.

Uczniowski Klub Sportowy „Gim Głuszyca"                         - 2500 zł


Powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

              
Miejski Klub Sportowy "Włókniarz" w Głuszycy                   - 9100 zł
Fundacja "Katolicka Inicjatywa Berit" w Głuszycy               - 6800 zł
Klub Sportowy "Berit" w Gluszycy                                          - 7800 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

Sporządził:
H.Bartyńska
P.Wasik
Głuszyca, 22-08-2014 r.


Burmistrz Głuszycy Ogłasza

Nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014 rokGłuszyca, 19-08-2014 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Głuszyca, 08-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych - Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową


Głuszyca, 17-06-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.


Głuszyca, 13-06-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Informuje o wynikach konkursu - "Konkursy  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz  powierzenie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2014r."


Głuszyca, 16-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
Głuszyca, 16-04-2014 r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych

Głuszyca, 09-04-2014 r.
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014 rok

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Głuszyca, 07-02-2014 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok. 

Wprowadził Urząd Miejski 12.09.2005 00:00:00
Opublikował Urząd Miejski 12.09.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Urząd Miejski 12.09.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 02.02.2017 16:17:33
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl