BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » Inne odpady
Inne odpady

Odpady rolne

Zużyte opony rolnicze i inne odpady rolne

Odpadów pochodzących z produkcji rolnej w szczególności problemowych obecnie opon od dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych nie można zaklasyfikować jako odpady komunalne, a obowiązek prawidłowego zagospodarowania takich odpadów pochodzących z rolnictwa spoczywa na ich wytwórcy.


Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon lub u przedsiębiorcy przy zakupie nowych przy czym podmioty odbierające opony powinny posiadać zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie. Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (tzw. recyklerzy) lub do zakładów, które wykorzystują opony jako paliwo (cementownie, elektrociepłownie), czy też do skupu opon rolniczych. Należy pamiętać, iż odpady tj. opony do 100 kg (jeżeli są to opony, które były wykorzystywane na potrzeby własne) można transportować we własnym zakresie bez potrzeby posiadania zezwolenia na taki transport (wpisu do BDO).

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych:

1. METALHEM Szklary Huta 23, 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. 607 180 593 Folie, sznurki

2. F.H.U.P. GRECH Rafał Grech ul. Wyspiańskiego 3, 48-300 Nysa tel. 602 859 238 Folie

3. P.H.U COTON IMPORT-EXPORT Zdzisław Kotowicz ul. Chocimska 4, 49-304 Brzeg tel. 77 444 06 40 Opony rolnicze

4. Syper Bernard. Wywóz Opon Do Utylizacji ul. Żeromskiego 11 57-300 Kłodzko tel. 601 552 600 Opony rolnicze

5. Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem ul. Rogoźnicka 34 58-152 Goczałków tel./fax (74) 855 95 85 kom. 601 081 114 Opony rolnicze

6. Recykl Grupa S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 61 281 06 11 e-mail: opony@recykl.pl Opony rolnicze

7. PPHU AF MAKULAT Dębowiec 59 57-220 Ziębice tel. 606 159 330 e-mail: afmakulat@onet.eu Folie, opakowania Big Bag

Odpady można przekazywać za opłatą do powyższych punktów.

 

 

Wprowadził Marta Wróblewska 04.11.2022 08:48:14
Opublikował Marta Wróblewska 04.11.2022 08:48:14
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 04.11.2022 08:48:14
Zaktualizował Marta Wróblewska 04.11.2022 09:09:34

Papa budowlana

Wymiana dachu to duże przedsięwzięcie, dlatego warto wcześniej zaplanować każdy etap prac. Materiały budowlane, takie jak blacha czy dachówki nie mogą trafić do zwykłych koszy na śmieci. Nie inaczej jest w przypadku papy budowlanej, która ze względu na swoje właściwości degradująco wpływa na środowisko. Jak w takim razie powinna wyglądać bezpieczna utylizacja papy i gdzie wyrzucić odpady po wymianie dachu?

Czym jest papa budowlana?

Papa to materiał budowlany wykorzystywany przy izolacji pokryć dachowych, a także fundamentów i podziemnych konstrukcji. Powstaje warstwowo w procesie nasączenia wkładki nośnej z włókna (szklanego, poliestrowego lub tekturowego) masą asfaltową lub smołową. Zapewnia ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Nie pozostaje jednak bez konsekwencji dla środowiska, a odpady z papy po wymianie dachu mogą wydzielać niebezpieczne dla zdrowia i  stanu środowiska substancje. Utylizacja papy powinna odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Papa odpadowa to specjalny rodzaj śmieci budowlanych, który występuje w katalogu odpadów pod kodem 17 03 80 – nie można jej wrzucić do śmietników komunalnych i unieszkodliwiać na własną rękę.   

Jak wygląda utylizacja papy dachowej?

Papa odpadowa ze względu na swoje właściwości nie może być składowana we wspólnym kontenerze z pozostałymi odpadami budowlanymi. Prawidłowe postępowanie w przypadku zagospodarowania odpadów tego rodzaju zakłada dostarczenie papy do spalarni. Zakład utylizacji papy zajmuje się unieszkodliwianiem wyrobu w sposób niezagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu innych. Innym rozwiązaniem jest przekazanie papy odpadowej do recyklingu. Firmy zajmujące się produkcją konglomeratów bitumicznych oferują drugie życie zużytym materiałom po wymianie dachu.

Wywóz papy w kontenerach

W procesie dostarczenia papy do utylizacji zgodnie z prawem pomagają firmy zajmujące się profesjonalnym wywozem śmieci w kontenerach. Decydując się na korzystanie z takich usług, nie trzeba martwić się o prawidłowe zabezpieczenie odpadów i obciążenie karą finansową. Dla odpadów z papy przewidziany jest oddzielny kontener, który można wynająć na czas odpowiadający okresowi remontu lub wymiany dachu. Istnieje również możliwość wybrania pojemności kontenera – od 2,5 do 10 m³. Firma odbiera zapełniony kontener i przekazuje odpady zakładowi, który profesjonalnie zajmuje się utylizacją papy. Korzystanie z usług firm specjalizujących się w transporcie i utylizacji papy ma wiele zalet oraz pozwala uniknąć finansowych konsekwencji.

 

Wprowadził Marta Wróblewska 08.11.2022 07:55:38
Opublikował Marta Wróblewska 08.11.2022 07:55:38
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 08.11.2022 07:55:38

Azbest

Azbest to mikroskopijne włókna krzemianowe, czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa. Były kiedyś dodawane jako zbrojenie rozproszone do cementu podczas produkcji płyt falistych, płytek, rur, otulin izolacyjnych. Znajdują się też w betonie, z którego powstały ściany niektórych starych budynków.

Każda stara płyta włókowo - cementowa (nazywana kiedyś eternitem) zawierała od 11 do 13%  rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty azbestowe są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt azbestowych, które się łamią i kruszą. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka. Uwolnione włókna azbestu, jeśli dostaną się do ludzkiego układu oddechowego, trafiają do pęcherzyków płucnych, skąd się już nie wydostaną. Wywołują przede wszystkim tak zwaną azbestozę objawiającą się dusznościami i uporczywym kaszlem. Powodują też zapalenie opłucnej. Azbest jest także czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuc, opłucnej lub krtani. Skutki wdychania azbestu mogą dać o sobie znać dopiero po 20- 30 latach od kontaktu z nim. Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że włókna dostające się do przewodu pokarmowego nie szkodzą, bo są wydalane. Woda płynąca azbestowymi rurami nie jest zatem niebezpieczna.

Pamiętajmy – nie możemy na własną rękę pozbywać się płyt azbestowych. Demontaż pokryć cementowo – azbestowych jest ściśle regulowany przepisami prawa. Rozporządzenie mówi dokładnie w jaki sposób powinno się usuwać i neutralizować eternit. Owa procedura jest na tyle skomplikowana, że mogą tej czynności podjąć się jedynie wyspecjalizowane, koncesjonowane firmy. Samodzielnie lepiej się za to nie brać. Zamiar usunięcia płyt cementowo-azbestowych należy zgłosić właściwemu powiatowemu inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Do zgłoszenia musi być dołączony akt własności gruntu lub inny dokument uprawniający do dysponowania terenem, na którym będą przeprowadzane prace renowacyjne (często formalność tę załatwia firma). Zgłoszenie należy przedłożyć na trzydzieści dni przed rozpoczęciem robót i wyszczególnić w nim zakres prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowadzenia oraz podać ich przewidywaną ilość odpadów.

Na wykonawcy (firmie) spoczywa cały proces usuwania płyt azbestowych tj. od demontażu do wywiezienia szkodliwego materiału na specjalnie przygotowane składowiska. Po zakończeniu prac obowiązkiem wykonawcy jest złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Takie oświadczenie należy przechowywać przez 5 lat. Koszt demontażu jak i koszt utylizacji jest dość wysoki. Zanim zdecydujemy się na usunięcie szkodliwego materiału dowiedzmy się czy  Starostwo Powiatowe dysponuje pieniędzmi na częściowe dofinansowanie takiej operacji (wiele gmin w naszym kraju takie środki posiada).

W roku 2022 dolnośląskie gminy zamierzają usunąć ponad 3,7 tys. ton szkodliwego dla zdrowia materiału dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nabór na dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu ogłaszany jest corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  początkiem roku i  za pośrednictwem gminy Głuszyca można składać wnioski o takie dofinansowanie.  

Zgodnie z przepisami w całym kraju wszystkie wyroby azbestowe muszą zostać usunięte i unieszkodliwione do końca 2032 r.

Wprowadził Marta Wróblewska 04.11.2022 09:50:57
Opublikował Marta Wróblewska 04.11.2022 09:50:57
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 04.11.2022 09:50:57
Zaktualizował Marta Wróblewska 08.11.2022 07:56:24
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl