BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » Uchwały
Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy

  1. Uchwała nr LII/362/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4689 z dnia 4.10.2022

  1. Uchwała nr L/358/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca                                                 
  2.  Uchwała nr XLII/315/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 6197 z dnia 23.12.2021

  1. Uchwała nr XLII/314/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 6196 z dnia 23.12.2021

  1. Uchwała nr XLI/304/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5800 z dnia 8.12.2021

  1. Uchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 594 z dnia 4.02.2021

  1. Uchwała nr XXXI/241/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 593 z dnia 4.02.2021

  1. Uchwała nr XXIX/215/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 6967 z dnia 14.12.2020

  1. Uchwała nr XV/117/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 6462 z dnia 14.11.2019

 

Wprowadził Marta Wróblewska 02.11.2022 14:11:26
Opublikował Marta Wróblewska 02.11.2022 14:11:26
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 02.11.2022 14:11:26
Zaktualizował Marta Wróblewska 02.11.2022 14:26:52
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl