BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - znajduje się w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22. Prowadzony jest przez "Inter Stal" s.c. Mariola i Jacek Golonka, 52-320 Walim ul. Wyszyńskiego 87a.

PSZOK czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. od  8:00 do 16:00
- w soboty od godz. 8:00 do 13:00.

W dni ustawowo wolne od pracy jest nieczynny.

W PSZOK-u przyjmowane są takie odpady jak:

- odpady segregowane (papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania "wielomateriałowe", szkło, odpady ulegające biodegradacji w każdej ilości),

- przeterminowane leki i chemikalia w każdej ilości, także w aptekach,

- zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w każdej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, jednorazowo do 350 kg,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo do 350 kg,

- zużyte opony, jednorazowo do 10 sztuk,

- odpady zielone, jednorazowo do 100 kg,

- odzież i tekstylia w każdej ilości,

- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

Odpady muszą być posegregowane na poszczególne frakcje.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa jego regulamin dostępny na stronie urzędu miasta i gminy w Głuszycy.

Uchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLII/315/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LVI/393/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LXV/448/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził Marta Wróblewska 02.11.2022 13:44:48
Opublikował Marta Wróblewska 02.11.2022 13:44:48
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 02.11.2022 13:44:48
Zaktualizował Sylwia Kaminska 20.10.2023 08:58:53
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl