BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » Podmiot odbierający
Podmiot odbierający

Umowa zawarta na 2022 rok.

Umowę nr 131.GKiM.7031.1.2021 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych, cmentarza miejskiego i punktu PSZOK podpisano w dniu 30.12.2021r. na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r. z firmą:

ALBA DOLNY ŚLĄSK Sp.z.o.o.

ul. Piasta 16

58-304 Wałbrzych

siedziba Wrocław ul. Szczecińska 5.

Przedmiotem umowy jest usługa pn: „Odbiór   i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głuszyca w 2022r.”

W dniu 11.08.2022r. podpisano Aneks do Umowy.

Miejsca zagospodarowania odpadów:

- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Zawiszowie

- WPO Alba S.A. ul. Szcecińska 5, 54-517 Wrocław

- ECO Bielawa ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

- Krynicki Recykling ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

- Zakład Przerobu Złomu "Złomex" S.A. ul. Igołomska 27, Kraków

- Pracownicza Spółka z.o.o. "Granit" ul. Niepodległości 18, 58-150 Strzegom

 

Wprowadził Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Opublikował Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Zaktualizował Marta Wróblewska 04.11.2022 08:37:03
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl