BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » Podmiot odbierający
Podmiot odbierający

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

„Umowę nr 39.NIBITZKiZP.272.3.2024 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częściowo zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych, cmentarza miejskiego i punktu PSZOK podpisano na okres od 1 lutego do 31 lipca 2024 r. z firmą:”

 

ALBA DOLNY ŚLĄSK Sp.z.o.o.

ul. Piasta 16

58-304 Wałbrzych

siedziba Wrocław ul. Szczecińska 5.

Przedmiotem umowy jest usługa pn: „Odbiór   i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Głuszyca.”

Miejsca zagospodarowania odpadów:

- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Zawiszowie

- WPO Alba S.A. ul. Szcecińska 5, 54-517 Wrocław

- ECO Bielawa ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

- Krynicki Recykling ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

- Zakład Przerobu Złomu "Złomex" S.A. ul. Igołomska 27, Kraków

- Pracownicza Spółka z.o.o. "Granit" ul. Niepodległości 18, 58-150 Strzegom

Wprowadził Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Opublikował Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 02.11.2022 15:20:49
Zaktualizował Sylwia Kaminska 12.04.2024 13:45:31
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl