BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2013
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2013

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2013

30.10.2013
30.10.2013

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.27.2013 dotyczące sporządzenia dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla działki nr 166/4 w miejscowości Łomnica, Gmina Głuszyca
IiR.271.3.12.2013
25.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”
 

6. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2013 r.IiR.271.3.11.2013
15.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”IiR.271.3.10.2013
15.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”
 


Głuszyca 30.09.2013


Zapytanie ofertowe IiR.271.2.24.2013
(dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Grzmiącej)
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.

„Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy” 
Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2013
(dotyczy remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej)
IiR.271.3.9.2013
14.08.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy


Głuszyca 14.08.2013


Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.20.2013
(dotyczy usługi sprzedaży nieruchomości gminnych)

Głuszyca 14.08.2013

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.15.2013
(dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowo – projektowej)

OSP.271.1.2013
07.08.2013
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 oraz blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej dla OSP w Głuszycy Górnej na terenie Gminy Głuszyca”
IiR.271.3.8.2013

06.08.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej – powódź 2010”


Głuszyca 02.08.2013

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.18.2013
(dotyczy remontu części dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29)

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert
OSP.271.1.2013
30.07.2013
 

Gmina Głuszyca, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 oraz blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej dla OSP w Głuszycy Górnej na terenie Gminy Głuszyca”


IiR.271.3.8.2013
22.07.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej – powódź 2010”

IiR.271.3.7.2013

10.07.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)”
IiR.271.3.7.2013
24.06.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)”
 
IiR.271.3.5.2013
04.06.2013 r.
 

IiR.271.3.5.2013 23.04.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych”
 
IiR.271.3.2.2013

25.03.2013 r.
 
IiR.271.3.3.2013
20.03.2013 r.

IiR.271.3.2.2013

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego pn.: „Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) – powódź 2009 rok – etap II


15.03.2013 r.

IiR.271.3.3.2013
 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania
zadanie pn.

 Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca,
prowadzenia rachunków bankowych oraz przeprowadzania bankowych
rozliczeń pieniężnych

 

14.03.2013
IiR.271.3.2.2013

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.:
"Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź 2009 rok - etap II04.03.2013 r.
IiR.271.3.1.2013
Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.27.2013 dotyczące sporządzenia dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla działki nr 166/4 w miejscowości Łomnica, Gmina Głuszyca
IiR.271.3.12.2013
25.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”
 

6. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.11.2013 r.IiR.271.3.11.2013
15.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”IiR.271.3.10.2013
15.10.2013 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014”
 


Głuszyca 30.09.2013


Zapytanie ofertowe IiR.271.2.24.2013
(dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Grzmiącej)
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.

„Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy” 
Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2013
(dotyczy remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej)
IiR.271.3.9.2013
14.08.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka
Publiczna w Głuszycy


Głuszyca 14.08.2013


Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.20.2013
(dotyczy usługi sprzedaży nieruchomości gminnych)

Głuszyca 14.08.2013

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.15.2013
(dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowo – projektowej)

OSP.271.1.2013
07.08.2013
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 oraz blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej dla OSP w Głuszycy Górnej na terenie Gminy Głuszyca”
IiR.271.3.8.2013

06.08.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej – powódź 2010”


Głuszyca 02.08.2013

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.18.2013
(dotyczy remontu części dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29)

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert
OSP.271.1.2013
30.07.2013
 

Gmina Głuszyca, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 oraz blokadą mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej dla OSP w Głuszycy Górnej na terenie Gminy Głuszyca”


IiR.271.3.8.2013
22.07.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej – powódź 2010”

IiR.271.3.7.2013

10.07.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)”
IiR.271.3.7.2013
24.06.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)”
 
IiR.271.3.5.2013
04.06.2013 r.
 

IiR.271.3.5.2013 23.04.2013 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych”
 
IiR.271.3.2.201325.03.2013 r.
 
IiR.271.3.3.2013
 
20.03.2013 r.

IiR.271.3.2.2013
 

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego pn.: „Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) – powódź 2009 rok – etap II


15.03.2013 r.

IiR.271.3.3.2013
 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.

 Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca,
prowadzenia rachunków bankowych oraz przeprowadzania bankowych
rozliczeń pieniężnych

 


14.03.2013
IiR.271.3.2.2013
 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.:
"Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź 2009 rok - etap II04.03.2013 r.
IiR.271.3.1.2013
 Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:41:20
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:41:20
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:41:20
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl