BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016

IiR.271.3.10.2016

02.12.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do skłądania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 357420-2016
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.10.2016
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.10.2016-pdf
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.10.2016-doc
4. Projekt umowy IiR.271.3.10.2016
5. Decyzja - pozwolenie na budowę IiR.271.3.10.2016
6. Decyzja o przeniesieniu decyzji IiR.271.3.10.2016
7. Pozwolenie Konserwator Zabytków IiR.271.3.10.2016

8. Projekt i decyzja IiR.271.3.10.2016
9. STWiORB IiR.271.3.10.2016
10. Odstępstwo p.poż. i decyzja IiR.271.3.10.2016
11. IiR.271.3.10.2016 przedmiar wieża

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 367939-2016
13. SIWZ uaktualniona IiR.271.3.10.2016

14. Pytania i odpowiedzi 20.12.2016
15. Załącznik nr 1 do odpowiedzi IiR.271.3.10.2016
16. Załącznik nr 2 do odpowiedzi IiR.271.3.10.2016
17. Załacznik nr 3 do odpowiedzi IiR.271.3.10.2016
18. Załacznik nr 4 do odpowiedzi IiR.271.3.10.2016
19. Przedmiar robót uzupełniony IiR.271.3.10.2016

20. Przedmiar robót uzupełniony IiR.271.3.10.2016-ath

21. Protokół z otwarcia ofert 28.12.2016

22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.10.2016

załączniki nr 8,10,16,17 skompresowane w formacie .rar przykładowy program który umożliwi rozpakowanie WINRAR


IiR.271.2.28.2016

25.11.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na dostawę urn wyborczych na potrzeby Gminy Głuszyca

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.28.2016
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.28.2016 z oświadczeniami
3. Uchwała PKW w sprawie wzorów urn
4. Uchwała PKW z 11.04.2016
5. Pismo z 21.04.2016
6. Pismo z 25.04.2016

7. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.28.2016


 


IiR.271.2.27.2016

14.11.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Głuszycy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.27.2016
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.27.2016-doc
3. mapa z lokalizacją obiektu

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.2.27.2016

 


IiR.271.3.9.2016

09.11.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych”

1. Ogłoszenie o zamówieniu IiR.271.3.9.2016
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.9.2016
3. Formularz oferty IiR.271.3.9.2016-docx
3. Formularz oferty IiR.271.3.9.2016-pdf
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia IiR.271.3.9.2016
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia IiR.271.3.9.2016
6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej(załącznik 4)IiR.271.3.9.2016
7. Projekt umowy IiR.271.3.9.2016
8. Wykaz nieruchomości - Załącznik nr 1 do Umowy IiR.271.3.9.2016
9. Rozmieszczenie ilościowe pojemników - Załącznik nr 2 do Umowy IiR.271.3.9.2016

10. Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.9.2016 z dnia 01.12.2016

11. Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.9.2016 z 06.12.2016 r.

12. Protokół z otwarcia ofert 12.12.2016 r.

13. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.9.2016

 

 


IiR.271.3.8.2016

20.10.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”

1. Ogłoszenie 327453-2016
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.8.2016
3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2016-doc
4. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2016-pdf
5. Projekt umowy IiR.271.3.8.2016
6. Dokumentacja geotechniczna - opinia geotechniczna
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
8. Warunki przylaczenia do sieci gazowej
9. Warunki techniczne przyłączenia do sieci orange polska
10. Przyłącza wodne i kanalizacyjne
11. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej
12. Projekt Budowlany
13. Projekt Wykonawczy

14. Kompletna dokumentacja w całości 130 mb

15. Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.8.2016 - 26.10.2016

16. Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.8.2016 - 02.11.2016

17. Pytania i odpowiedzi 02.11.2016 + wzór gwarancji wadialnej

18. Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.11.2016 r.

19. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.8.2016

 

załączniki NR 14 skompresowane w formacie .rar przykładowy program który umożliwi rozpakowanie WINRAR


IiR.271.2.26.2016

19.10.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego, tj. realizacja zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Częstochowska”

1  Zapytanie ofertowe IiR.271.2.26.2016
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.26.2016-doc
3. Formularz ofertowy IiR.271.2.26.2016-pdf

4. Formularz z unieważnienia postępowania iiR.271.2.26.2016

 


IiR.271.2.25.2016

19.10.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Głuszyca wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.25.2016
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.25.2016-pdf
3. Formularz ofertowy IiR.271.2.25.2016-doc
4. Mapa PSZOK

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.25.2016

 


IiR.271.3.7.2016

11.10.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2016/2017"


1.Ogłoszenie o zamówieniu 321313-2016
2.Specyfikacja zimowe utrzymanie dróg IiR.271.3.7.2016
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.7.2016-pdf
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.7.2016-doc
4.Projekt umowy IiR.271.3.7.2016
5.Wykaz obwodów IiR.271.3.7.2016

6. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.7.2016

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.7.2016

 


IiR.271.3.6.2016

11.10.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn.:

"Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie zimowym 2016/2017"

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 321242-2016
2.Specyfikacja zimowe utrzymanie chodników IiR.271.3.6.2016
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.6.2016-doc
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.6.2016-pdf
4.Projekt umowy IiR.271.3.6.2016
5.Wykaz chodników IiR.271.3.6.2016

6. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.6.2016

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.6.2016

 

 


IiR.271.2.24.2016

14.09.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem w ciągu drogi gminnej (dz. nr 249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na długości 20 mb (od 0+000 do 0+020) – intensywne opady deszczu z lipca 2014 r.

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.24.2016
2. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.2.24.2016-pdf
2. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.2.24.2016-doc
3. PFU - droga ul. Kościuszki
4. Mapa Kościuszki

5. Formularz z wyboru oferto IiR.271.2.24.2016

 

 


IiR.271.3.5.2016

08.09.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca poprzez przebudowę drogi w miejscowości Łomnica (dz. nr 84)”

1. Ogłoszenie o zmaówieniu 306510-2016
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.5.2016
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2016-docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2016-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.5.2016
5. Dokumentacja projektowa-rar

6. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.5.2016

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.5.2016

załącznik nr 5 został skompresowany w formacie .rar przykładowy program który umożliwi rozpakowanie WINRAR


IiR.271.2.22.2016

10.08.2016

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dróg gminnych

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.22.2016
2. Formularz oferty IiR.271.2.22.2016 projekty dróg-pdf
3. Formularz oferty IiR.271.2.22.2016 projekty dróg-doc

4. Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego

5. Informacja dodatkowa do Zapytania ofertowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IiR.271.2.21.2016

09.08.2016

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn.: "Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.21.2016
2. Formularz oferty IiR.271.2.21.2016-pdf
3. Formularz oferty IiR.271.2.21.2016-doc
4. Mapa ewidencji gruntów

5.Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.21.2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IiR.271.2.20.2016

02.08.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy Górnej (dz. nr 498 dr, 509 dr, 510/1 dr) stanowiącej dojazd do posesji wraz z odwodnieniem na długości 110 mb (od 0+000 do 0+110) [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"

 

1 .Zapytanie ofertowe IiR.271.2.20.2016

2. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.2.20.2016-doc

2. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.2.20.2016-pdf

3. Program Funkcjonalno Użytkowy IiR.271.2.20.2016

4. Załącznik graficzny z lokalizacją drogi IiR.271.2.20.2016

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.20.2016

 

 


 

IiR.271.3.4.2016

14.07.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: "Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2016/2017"

1. Ogłoszenie o zamówieniu 135485-2016


2 .Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.4.2016


3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami IiR.271.3.4.2016-doc


3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami IiR.271.3.4.2016-pdf


4.Projekt umowy IiR.271.3.4.2016

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.4.2016

 


 

IiR.271.3.3.2016

14.07.2016

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy Górnej (dz. nr 498 dr, 509 dr, 510/1 dr) stanowiącej dojazd do posesji wraz z odwodnieniem na długości 110 mb (od 0+000 do 0+110) [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"


1. Ogłoszenie o zamówieniu 135149-2015

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.3.2016

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.3.2016-pdf

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.3.2016-doc

4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2016

5. Program Funkcjonalno Użytkowy IiR.271.3.3.2016

6. Załącznik graficzny z lokalizacją drogi IiR.271.3.3.2016

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.3.2016

 

 

 


 

IiR.271.2.19.2016

14.07.2016

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Grzmiaca na terenie Gminy Głuszyca"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.19.2016

2a. Formularz oferty IiR.271.2.19.2016-doc

2b. Formularz oferty IiR.271.2.19.2016-pdf

3. Przedmiar IiR.271.2.19.2016

4. Opis i rysunek IiR.271.2.19.2016

5. Zgłoszenie robót IiR.271.2.19.2016

6. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.19.2016

 

 


 

IiR.271.3.2.2016

13.07.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 134125-2016

2.Specyfikacja istotnych warunkó zamówienia IiR.271.3.2.2016

3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.2.2016.doc

3a.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.2.2016.pdf

4.Projekt umowy IiR.271.3.2.2016

5.Formularz nr 8 IiR.271.3.2.2016

6.ARCHITEKTURA IiR.271.3.2.2016

7.INSTALACJE ELEKTRYCZNE IiR.271.3.2.2016

8.INSTALACJE SANITARNE IiR.271.3.2.2016

9.KONSTRUKCJA IiR.271.3.2.2016

10.PRZEDMIAR IiR.271.3.2.2016

11.SPECYFIKACJA IiR.271.3.2.2016

12.TECHNOLOGIA BASENOWA IiR.271.3.2.2016

13. Aneks Nr 1 do SIWZ (pytania i odpowiedzi)

14. Zał. 1 (STWIOR)

15. Zał. 2.1 (Technologia basenowa - rys.)

16. Zał. 2.2 (Technologia basenowa - opis)

17. Zał. 3 (Przedmiar zamienny)

18. Zał. 4.1 (Projekt przyłączy - opis)

19. Zał. 4.2 (Projekt przyłączy - opis elektr.)

20. Zał. 4.3 (Projekt przyłączy - rys pzt)

21. Zał. 4.4 (Projekt przyłączy - rys s1)

22. Zał. 4.5 (Projekt przyłączy - rys s2)

23. Zał. 4.6 (Projekt przyłączy - rys s3)

24. Zał. 4.7 (Projekt przyłączy - rys e1)

25. Ogłoszenie o zmianie głoszenia 162941-2016

26. Aneks Nr 2 do SIWZ (pytania i odpowiedzi 27.07.2016 r.

27.Zał. 1.1 Projekt uzupełniający elementów zagosp. terenu (Rys.3Z-zamienny)

28.Zał. 1.2 Projekt uzupełniający elementów zagosp. terenu (Rys.4Z)

29.Zał. 1.3 Projekt uzupełniający elementów zagosp. terenu (Rys.5Z)

30.Zał. 1.4 Projekt uzupełniający elementów zagosp. terenu (Rys.29)

31.Zał. 2.1 Opinia geotechniczna

32.Zał. 2.2 Opinia geotechniczna

33.Zał. 3 Przedmiar robót zamienny

34.Zał. 4 Detal blatu podawczego

35.Zał. 5.1 Zapewnienia i techniczne warunki (gaz, Orange)

36.Zał. 5.2 Zapewnienia i techniczne warunki (woda, scieki, Tauron)

37. Zbiorcze zestawienie ofert

38. Zawiadomienie (ogłoszenie) o unieważnieniu postępowania

załączniki od nr 6 do 12 zostały skompresowane w formacie .rar przykładowy program który umożliwi rozpakowanie WINRAR

 


 

IiR.271.2.15.2016

24.05.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”

 

1.Zapytanie ofertowe IiR.271.2.15.2016

2.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.2.15.2016-pdf
3.Formularz oferty IiR.271.2.15.2016-doc

4.Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.15.2016

5.formularz wyboru oferty IiR.271.2.15.2016

 

 


 

IiR.271.3.1.2016

20.05.2016 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Sportowe Przedmieście - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy"

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 129234-2016
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.1.2016
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.1.2016
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.1.2016
4.Projekt umowy IiR.271.3.1.2016
5.STWiOR IiR.271.3.1.2016
6.Przedmiar robót IiR.271.3.1.2016
7.kopia mapy zasadniczej IiR.271.3.1.2016

8.Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.1.2016

9.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.1.2016

 

 


 

IiR.271.2.7.2016

02.02.2016

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca  zgodnie z ustawą o rewitalizacji i wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.7.2016
 2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2016-pdf
 3. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2016-doc
 4. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.7.2016
 5. protokół z procedury udzielenia zamówienia IiR.271.2.7.2016

 


IiR.271.2.8.2016

02.02.2016 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym dla inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.8.2016
 2. Formularz ofertowy IiR.271.2.8.2016-pdf
 3. Formularz ofertowy IiR.271.2.8.2016-doc
 4. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.8.2016

 

 


IiR.271.2.5.2016

11.01.2016

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”.

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.5.2016
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami IiR.271.2.5.2016
 3. Formularz ofertowy IiR.271.2.5.2016-doc
 4. Analiza funkcjonalno-użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”
 5. Odpowiedzi na pytania 14.01.2016
 6. Postanowienia umowne IiR.271.2.5.2016
 7. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.5.2016

 

 


IiR.271.2.4.2016

11.01.2016

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym dla inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej - Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.4.2016
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami IiR.271.2.4.2016
 3. Formularz ofertowy IiR.271.2.4.2016-doc
 4. Zmiana treści zapytania ofertowego
 5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.4.2016

 


IiR.271.2.3.2016

11.01.2016

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym dla inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej – Przedszkole Samorządowe przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy.

 

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2016
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami IiR.271.2.3.2016
 3. Formularz ofertowy IiR.271.2.3.2016-doc
 4. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.3.2016
Wprowadził Administrator 05.01.2017 14:59:18
Opublikował Administrator 05.01.2017 14:59:18
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.01.2017 14:59:18
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl