BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2012
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2012

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2012

26.10.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2012/201325.10.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w
sezonie 2012/2013

18.12.2012r.
 Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2012/2013"

15.12.2012r.
 


Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie
Głuszyca w sezonie 2012/2013"

05.10.2012r.
 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w
sezonie 2012/2013

 
05.10.2012r.
 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie
2012/2013

 


 

21.09.2012r.


 

05.09.2012r.Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Kapitalny remont dachu budynku Centrum Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy
Numer ogłoszenia: 191359 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

 

 


 05.09.2012r.
 


04.09.2012r.
 

nr zadania, tj. IRiP.271.3.8.2012


 "Unieważnienie postępowania przetargowego"

17.08.2012 r

 

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Kapitalny remont dachu budynku Centrum Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy
Numer ogłoszenia: 178477 - 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głuszyca  16.08.2012 r

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10, 444
Numer ogłoszenia: 176701 - 2012

 


 

 

 

Głuszyca  25.07.2012 r

 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące

Głuszyca  24.07.2012 r

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

„Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych,  obręb Kolce na działkach nr 6, 10”
 

Głuszyca 05.07.2012 r

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

 

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła


  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Formularz Ofertowy
  • Wykaz Inwestycji

Głuszyca  04.07.2012 r

Głuszyca , 27.06.2012 r

 

Do uczestników postępowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 

 

Głuszyca , 19.06.2012 r

 

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

 

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła


 

 

 

 

 

Głuszyca , 19.06.2012 r

 

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

 

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła


Głuszyca , 18.06.2012 r

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

 

 

 

Głuszyca  08.05.2012 r

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

 

Przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do pól na działkach
nr 113 (od 0,00 do 0,35 km), 115 (od 0,00 do 0,23 km)
 w miejscowości Kolce - powódź 2009 rok.

 

Głuszyca , 16.05.2012 r

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

 

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902 m2),389(4093 m2) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995 m2) - powódź 2009 rok".

 

 

Głuszyca , 15.05.2012 r

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

 

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w
miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź
2009 rok

 

Głuszyca , 27.04.2012 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

Głuszyca , 18.04.2012 r.

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

 

 

 

 

_________________________
Głuszyca , 15.03.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr IRiP.271.2.8.2012

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych stanowiących dojazd do pól. 

- Zapytanie Ofertowe

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

_________________________
Głuszyca , 08.03.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe nr IRiP.271.2.7.2012

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących przeglądu kolektora deszczowego 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie wraz z wymaganym czyszczeniem oraz oceną stanu technicznego kolektora deszczowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy. Przez sieć kanalizacji deszczowej rozumie się główne kolektory i przykanaliki wraz z urządzeniami towarzyszącymi (studnie).

- Zapytanie Ofertowe

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:42:26
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:42:26
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:42:26
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl